Badanie Project Management Institute wskazuje sześć technologii AI o dużym znaczeniu dla kierowników projektów

FILADELFIA--()--Stowarzyszenie Project Management Institute (PMI) opublikowało dzisiaj raport „2019 Pulse of the Profession® In-Depth Report: AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance” (Szczegółowy Raport Puls Zawodu 2019: innowatorzy w dziedzinie sztucznej inteligencji: jak podnieść efektywność projektów). Raport zawiera szczegółowe informacje na temat wpływu, jaki sztuczna inteligencja (AI) wywiera na organizacje i zawód kierownika projektu. Wnioski z raportu wskazują, że technologia AI zmienia branżę i to na dużą skalę. 81 procent respondentów podaje, że technologie AI mają wpływ na ich organizacje; 37 procent, że wdrożenie takich rozwiązań stanowi dla nich priorytet. Według kierowników projektów udział zarządzanych przez nich projektów, które wykorzystują AI powinien wzrosnąć z 23 do 37 procent w ciągu najbliższych trzech lat.

Dane zebrane w badaniu 551 czynnych zawodowo kierowników projektów wskazują, że obecność technologii AI będzie zaznaczać się coraz silniej. Wiąże się to z koniecznością przyjęcia nowego podejścia do zarządzania projektami i innego sposobu realizowania strategii przez organizacje. Raport wskazuje sześć technologii AI, które mają wpływ na organizacje na całym świecie. Trzy technologie AI, które obecnie mają największe znaczenie to:

 • Systemy oparte na wiedzy: rozumienie kontekstu przetwarzanych danych, aby wspierać uczenie się i podejmowanie decyzji przez ludzi;
 • Uczenie maszynowe: analizowanie danych w celu budowania modeli opartych na rozpoznanych wzorcach, co usprawnia podejmowanie decyzji przy minimalnej interwencji człowieka;
 • Zarządzanie decyzjami: tworzenie inteligentnego procesu lub szeregu procesów opartych na zasadach i logice automatycznego podejmowania decyzji.

W ciągu najbliższych trzech lat, kierownicy projektów spodziewają się wzrostu znaczenia następujących technologii AI:

 • Systemy eksperckie: emulacja i zdolność naśladowania inteligencji, umiejętności i zachowania człowieka w konkretnej dziedzinie, w związku z konkretnym tematem lub zdolnością;
 • Deep learning: inaczej głębokie uczenie maszynowe – budowa, trenowanie i testowanie sieci neuronowych przewidujących skutki działań i/lub klasyfikacja nieuporządkowanych danych w oparciu o prawdopodobieństwo;
 • Zrobotyzowana automatyzacja procesów: naśladowanie i automatyzacja zadań wykonywanych przez człowieka dla wsparcia procesów w firmie.

W ostatnim raporcie Pulse of the Profession® PMI zaapelowało do organizacji o zwiększenie swojego współczynnika technologii zarządzania projektem (z ang. Project Management Technology Quotient, PMTQ), który stanowi jeden ze sposobów oceny zdolności danej organizacji do zarządzania technologią i włączania jej w swoją działalność w oparciu o potrzeby organizacji lub bieżącego projektu. Posiadanie wysokiego współczynnika PMTQ będzie kluczowe w miarę, jak organizacje w coraz większym stopniu będą wdrażać technologie AI.

Raport pokazuje, że nadszedł czas, aby zacząć myśleć o tym, w jaki sposób organizacje mogą wykorzystać technologie AI do skutecznej realizacji projektów – mówi Michael DePrisco, wiceprezes PMI ds. rozwiązań na świecie. – Ponieważ kierownicy projektów w dużej mierze odpowiadają za wprowadzanie tych zmian, to właśnie oni odegrają kluczową rolę w procesie przyjęcia technologii AI w swoich organizacjach. Z badań PMI wynika, że organizacje o wysokim współczynniku technologii zarządzania projektem (PMTQ) rozumieją, że, wykorzystanie wartości technologii AI, wymaga czegoś więcej niż tylko wprowadzenia ich do użytku. Aby utworzyć taką infrastrukturę organizacyjną, która prowadzi do sukcesu, potrzebne jest zupełnie nowe podejście, kultura uczenia się i wsparcie idące od góry”.

Również z badań Accenture wynika, że najbardziej wizjonerskie organizacje, w odniesieniu do swoich inwestycji w AI, postępują zgodnie z pięcioma kluczowymi zasadami. Są to tzw. zasady MELDS. Zgodnie z nimi, organizacje powinny:

 • wspierać właściwe podejście,
 • promować eksperymentowanie,
 • wspierać aktywne zaangażowanie kierownictwa,
 • uwzględniać dane w strategiach,
 • kultywować nowe umiejętności.

Organizacje, które postępują zgodnie z tymi pięcioma zasadami określane są jako Innowatorzy AI. Mają one większe szanse na utworzenie struktury organizacyjnej, która sprzyja skutecznej realizacji projektów niż te, które tych zasad nie przestrzegają (tzw. maruderzy AI). Według danych z raportu Pulse®, bycie jednym z pionierów rozwiązań AI niesie bardzo konkretne korzyści. Innowatorzy AI wygrywają z maruderami AI w kilku kluczowych wskaźnikach projektowych:

 • Lepsza terminowość realizacji: innowatorzy AI podali, że 61 procent ich projektów zostało zrealizowanych na czas, podczas gdy wśród maruderów AI odsetek ten wyniósł tylko 47 procent;
 • Lepsza realizacja korzyści: innowatorzy w dziedzinie AI poinformowali, że dla 69 procent ich projektów udało się zrealizować co najmniej 95 procent oczekiwanych korzyści biznesowych. Wśród maruderów, udział takich projektów wyniósł 53 procent;
 • Wyższy zwrot z inwestycji: innowatorzy w dziedzinie AI poinformowali, że 64 procent ich projektów spełniło lub przekroczyło szacowane pierwotnie wartości zwrotu z inwestycji. Dla tych, którzy nie spieszyli się z wdrożeniem nowych technologii, udział ten wyniósł 52 procent.

Pomyślne wdrożenie technologii AI wymaga zmiany priorytetów organizacji. Ważny jest nie tylko współczynnik PMTQ, który odzwierciedla stopień przygotowania, ale również zdolność organizacji do przestrzegania zasad MELDS. Będzie to szczególnie ważne w najbliższych latach, gdy organizacje będą wykorzystywać w swojej działalności coraz więcej technologii AI.

Przeczytaj więcej o raporcie 2019 Pulse of the Profession® In-Depth Report: AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance na stronie www.PMI.org/Pulse.

Badanie PMI – Pulse of the Profession®

Badanie Pulse of the Profession® In-Depth przeprowadzono przez internet w okresie kwiecień/maj 2019 r. wśród 551 czynnych zawodowo kierowników projektów na całym świecie.

Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) to największe na świecie stowarzyszenie na rzecz osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, programami lub portfelami. Podmiot ten, założony w 1969 r., dostarcza wartość dla przeszło 3 milionów specjalistów w praktycznie każdym państwie na świecie poprzez działalność wspierającą, współpracę, kształcenie i badania. Pomagamy rozwijać kariery, podnosimy efektywność organizacji i doskonalimy profesję zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowo uznawane normy, certyfikaty, środowiska zawodowe, zasoby, narzędzia, badania naukowe, publikacje, szkolenia zawodowe i networking. Należąca do PMI strona ProjectManagement.com stanowi platformę internetową skupiającą środowiska z całego świata i zapewniającą bogatsze zasoby, lepsze narzędzia, większe sieci i szersze perspektywy.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute oraz śledzenia naszego profilu na Twitterze: @PMInstitute.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Ortega
Specjalista ds. PR
Project Management Institute
14 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 19073
tel. +1 610 356 4600 X7030
e-mail: mary.ortega@pmi.org
www.pmi.org

Contacts

Mary Ortega
Specjalista ds. PR
Project Management Institute
14 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 19073
tel. +1 610 356 4600 X7030
e-mail: mary.ortega@pmi.org
www.pmi.org