PVH Corp. benoemt Cheryl Abel-Hodges tot Chief Executive Officer van Calvin Klein, Inc.

-Steve Shiffman gaat het bedrijf verlaten-

PVH Corp. Promotes Cheryl Abel-Hodges to CEO of Calvin Klein, Inc. (Photo: Business Wire)

NEW YORK--()--PVH Corp. [NYSE: PVH], een van 's werelds grootste kledingbedrijven en eigenaar van iconische merken, waaronder CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, Speedo en IZOD, heeft vandaag aangekondigd dat Cheryl Abel-Hodges de nieuwe Chief Executive Officer van Calvin Klein is.

Abel-Hodges had eerder gediend als Group President, Calvin Klein North America en The Underwear Group. In haar nieuwe functie rapporteert ze aan Stefan Larsson, President van PVH.

Steve Shiffman, voorheen CEO, verlaat het bedrijf om andere interesses na te streven.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat Cheryl de juiste persoon is om het merk CALVIN KLEIN te leiden. Haar sterke managementvaardigheden, samen met haar consistente staat van dienst wat betreft operationele uitmuntendheid, zullen het Calvin Klein-team een sterke richting geven," aldus Emanuel Chirico, voorzitter en CEO, PVH Corp. "Ik ben ervan overtuigd dat deze verandering in leiderschap, in combinatie met onze ongelooflijke managementteams over de hele wereld, ons in staat zal stellen om het groeipotentieel van het merk op lange termijn waar te maken."

Chirico voegde hieraan toe: "Ik wil Steve bedanken voor zijn vele bijdragen aan PVH, waaronder het leiden van onze retailactiviteiten voor de merken Calvin Klein en Heritage en het spelen van een sleutelrol in de groei van het merk CALVIN KLEIN als CEO."

Sinds ze in 2006 bij PVH kwam, heeft Abel-Hodges verschillende leidende posities in de hele organisatie bekleed. Als Group President Calvin Klein North America heeft ze bijgedragen aan het bepalen van de strategische richting voor het merk CALVIN KLEIN, wat heeft geleid tot een consumentgerichte benadering. Binnen The Underwear Group leidde Abel-Hodges de ontwikkeling van het innovatieve ondergoedplatform van PVH, waarbij ze toezicht hield op het ontwerp, de merchandising, de productontwikkeling en de planning voor alle bedrijven in ondergoed- en intiem damesondergoed van PVH.

Over PVH Corp.

PVH is een van de toonaangevende fashion- en lifestylebedrijven in de wereld. We stimuleren merken die de mode vooruithelpen – voor altijd. Ons merkportfolio omvat de iconische merken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga en Geoffrey Beene , alsook het digitaal gerichte merk voor intieme kledingstukken True & Co.. We verkopen een verscheidenheid van goederen onder deze en andere nationaal en internationaal bekende merken die we in beheer of gelicentieerd hebben. PVH heeft meer dan 38.000 medewerkers die actief zijn in meer dan 40 landen, met een jaarlijkse omzet van $ 9,7 miljard. That’s the Power of Us. That’s the Power of PVH.

*Het merk Speedo is tot in het oneindige gelicentieerd voor Noord-Amerika en het Caribisch gebied van Speedo International Limited.

SAFE HARBOR-VERKLARING ONDER DE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VAN 1995: Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, waaronder, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot de toekomstige plannen, strategieën, doelstellingen, verwachtingen en intenties van het Bedrijf zijn gedaan in overeenstemming met de safe harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Beleggers worden gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen inherent onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, waarvan vele niet met nauwkeurigheid kunnen worden voorspeld en waarvan sommige niet worden verwacht, inclusief, zonder beperking: (i) de plannen, strategieën, doelstellingen, verwachtingen en intenties kunnen te allen tijde naar goeddunken van het Bedrijf worden gewijzigd; (ii) het Bedrijf kan worden beschouwd als werkend met door veel vreemd vermogen gefinancierde activa en maakt gebruik van een aanzienlijk deel van de kasstromen om de schulden af te lossen, waardoor het Bedrijf mogelijk niet over voldoende middelen beschikt om zijn activiteiten te exploiteren op de manier die het voornemens is of vroeger heeft gedaan; (iii) de niveaus van verkoop van de kleding, schoeisel en aanverwante producten van het Bedrijf, zowel aan de groothandelsklanten als in de winkels, de verkoopniveaus van de licentiehouders van het Bedrijf aan de groot- en detailhandel, en de omvang van kortingen en promotionele prijzen die het bedrijf en zijn licentiehouders en andere zakelijke partners moeten toepassen, die allemaal kunnen worden beïnvloed door weersomstandigheden, veranderingen in de economie, brandstofprijzen, verminderingen in reizen, modetrends, consolidaties, herpositioneringen en faillissementen in de detailhandel, herpositioneringen van merken door de licentiehouders van het Bedrijf en andere factoren; (iv) het vermogen van het Bedrijf om de groei en voorraad te beheren, inclusief het vermogen van het Bedrijf om voordelen van acquisities te realiseren, zoals de in behandeling zijnde acquisities die in dit persbericht worden genoemd; (v) quotabeperkingen, de oplegging van vrijwaringsmaatregelen en de oplegging van rechten of tarieven voor goederen uit de landen waar het Bedrijf of de licentiehouders goederen produceren op grond van zijn handelsmerken, waarvan om het even welke onder andere de mogelijkheid om producten in kosteneffectieve landen te produceren zou kunnen beperken, of in landen die over de benodigde arbeids- en technische expertise beschikken; (vi) de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen; (vii) het vermogen van het Bedrijf om zich tijdig aan te passen aan veranderingen in handelsregelingen en de migratie en ontwikkeling van fabrikanten (wat van invloed kan zijn op waar de producten van het Bedrijf het best kunnen worden geproduceerd); (viii) veranderingen in beschikbare fabrieks- en verzendcapaciteit, escalatie van lonen en verzendkosten, burgerconflicten, oorlogs- of terroristische acties, de dreiging van een van de voorgaande of politieke of arbeidsinstabiliteit in een van de landen waar de producten van het Bedrijf of de licentiehouders of andere zakenpartners worden verkocht, geproduceerd of worden gepland om te worden verkocht of geproduceerd; (ix) ziekte-epidemieën en gezondheidsgerelateerde problemen die zouden kunnen leiden tot gesloten fabrieken, minder arbeidskrachten, schaarste aan grondstoffen en controle of embargo van in geïnfecteerde gebieden geproduceerde goederen, evenals minder consumentenverkeer en -koop, naarmate consumenten ziek worden of minder winkelen of daarmee stoppen om blootstelling te vermijden; (x) acquisities en desinvesteringen en emissies voortvloeiend uit acquisities, desinvesteringen en voorgestelde transacties, inclusief, maar niet beperkt tot, het vermogen om een overgenomen entiteit of onderneming in het Bedrijf te integreren zonder substantieel nadelig effect op de bestaande activiteiten, werknemersrelaties, leveranciersrelaties, klantrelaties of financiële prestaties van de overgenomen entiteit, de overgenomen onderneming of het Bedrijf, en de mogelijkheid om de doorlopende activiteiten van het Bedrijf na de verkoop of andere vervreemding van een dochteronderneming, bedrijf of de activa daarvan effectief en winstgevend te exploiteren; (xi) het falen van de licentiehouders van het Bedrijf om met succes gelicentieerde producten op de markt te brengen of om de waarde van de merken van het Bedrijf te behouden, of hun misbruik van de merken van het Bedrijf; (xii) significante fluctuaties van de Amerikaanse dollar ten opzichte van vreemde valuta waarin het Bedrijf belangrijke bedrijfsactiviteiten uitvoert; (xiii) de gedurende het jaar geregistreerde pensioenplankosten van het Bedrijf worden berekend op basis van actuariële waarderingen die veronderstellingen en schattingen bevatten over de financiële markt, economische en demografische omstandigheden, en verschillen tussen geschatte en werkelijke resultaten, geven aanleiding tot winsten en verliezen, die aanzienlijk kunnen zijn, die onmiddellijk in de inkomsten worden opgenomen, meestal in het vierde kwartaal van het jaar; (xiv) de impact van nieuwe en herziene belastingwetgeving en -voorschriften, met name de Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act van 2017 die een onevenredig grote invloed kan hebben op het Bedrijf in vergelijking met sommige van de concurrenten vanwege de specifieke belastingstructuur van het Bedrijf en het grotere percentage opbrengsten en inkomsten dat buiten de VS wordt gegenereerd, en de wetgeving die in Nederland is aangenomen en die bekend is als het 'Belastingplan 2019' (2019 Dutch Tax Plan); en (xv) andere risico's en onzekerheden die van tijd tot tijd worden aangegeven in de deponeringen van het Bedrijf bij de Securities and Exchange Commission ('SEC').

Het Bedrijf heeft geen enkele verplichting om publiekelijk enige toekomstgerichte verklaring bij te werken, of deze nu het gevolg is van de ontvangst van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PVH Corp.
Dana Perlman
Treasurer, Senior Vice President, Business Development and Investor Relations
(212) 381-3502
communications@pvh.com

Calvin Klein
Caroline Curtis
Vice President Brand Marketing & Corporate Communications
(212) 292-9214
calvinkleincommunications@ck.com

Contacts

PVH Corp.
Dana Perlman
Treasurer, Senior Vice President, Business Development and Investor Relations
(212) 381-3502
communications@pvh.com

Calvin Klein
Caroline Curtis
Vice President Brand Marketing & Corporate Communications
(212) 292-9214
calvinkleincommunications@ck.com