Mary Kay potwierdza swą wiodącą rolę w obszarze globalnych badań, promując wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń na skórę podczas najważniejszych europejskich konferencji naukowych

DALLAS--()--Mary Kay Inc., globalna spółka z branży kosmetycznej oraz lider innowacji w pielęgnacji skóry, kontynuuje wsparcie dla kosmetologii i środowiska naukowego, biorąc w tym miesiącu udział w dwóch ważnych konferencjach w Europie: XXIV Światowym Kongresie Dermatologicznym (WCD), który odbędzie się 10-15 czerwca w Mediolanie (Włochy), oraz V Szczycie „Przyszłość Preparatów w Kosmetologii” w Dusseldorfie (Niemcy) przewidziany na 19-20 czerwca.

Światowy Kongres Dermatologiczny odbywa się co cztery lata i jest największą konferencją tej branży na świecie. Hasło tegorocznej edycji – „Nowa era globalnej dermatologii” – doskonale wpisuje się w profil firmy Mary Kay, której przedstawiciele zaprezentują wyniki badań oraz będą prowadzić dyskusje poświęcone tematyce zanieczyszczeń i uszkodzeń skóry. W ramach tego wydarzenia 12 czerwca Mary Kay poprowadzi sympozjum pt. „Środowiskowe czynniki stresogenne a skóra: coś więcej niż promieniowanie UV”.

Podczas sympozjum omówiony zostanie wpływ zewnętrznych agresorów środowiskowych na zdrowie skóry, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i tego, jak przeciwutleniacze mogą przyczynić się do zmniejszenia szkodliwych skutków zanieczyszczenia powietrza. W dyskusji, moderowanej przez dr Michelle Hines, dyrektor Mary Kay ds. globalnych badań i technologii produkcji, weźmie udział dwoje uznanych europejskich ekspertów w dziedzinie pielęgnacji skóry:

  • dr Jean Krutmann – pracownik naukowy i dyrektor Instytutu Badawczego Medycyny Środowiskowej Leibniza w Dusseldorfie,
  • dr Stefanie Williams – dermatolog i dyrektor ds. medycznych w firmie EUDELO w Londynie (Wielka Brytania).

Stopień wpływu zanieczyszczenia powietrza na skórę i ogólny stan zdrowia był przedmiotem niedawno opublikowanego globalnego raportu Komitetu Środowiskowego Forum Międzynarodowych Towarzystw Chorób Oddechowych. Według raportu zanieczyszczenie powietrza może oddziaływać na każdy narząd w organizmie człowieka*. Publikacja ta ma szczególnie istotne znaczenie dla Europy, gdyż w wielu miastach tego regionu odnotowano przekroczenie limitów zanieczyszczenia powietrza ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Europejską Agencję Środowiska (EEA).

W samej Wielkiej Brytanii określone przez WHO limity zanieczyszczenia powietrza** przekracza ponad 40 miejscowości. EEA z kolei wymienia 15 miast w Niemczech, które są szczególnie narażone na oddziaływanie cząsteczek pyłu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki***. Wysoki poziom zanieczyszczenia negatywnie wpływa na ogólny stan zdrowia, jak również na zdrowie, strukturę i wygląd skóry.

W pracy nad zagadnieniami związanymi z ochroną skóry nie ustaje prof. Krutmann, pionier medycyny środowiskowej: „Od kiedy w roku 2010 odkryłem, że zanieczyszczenie powietrza skutkuje starzeniem się i przebarwieniami skóry, mój instytut przeprowadził wiele badań mających na celu zweryfikowanie tej tezy i ustalenie mechanizmów leżących u jej podstaw. Teraz już wiemy, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia pyłowe pochodzące z ruchu drogowego jest szkodliwe nie tylko dla płuc i układu krążenia, ale także zdrowia skóry” – powiedział dr Jean Krutmann.

Dr Stefanie Williams dodała: „Choć w warunkach klinicznych nie jesteśmy w stanie ustalić, które uszkodzenia wynikają z działania promieni UV, a które są skutkiem zanieczyszczenia powietrza, postępy badawcze w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie skóry będzie mieć na terenie gęsto zaludnionych miast coraz większe znaczenie”.

Podczas prelekcji Mary Kay na V Szczycie „Przyszłość Preparatów w Kosmetologii” dr Michelle Hines przedstawi wyniki najnowszych badań nad kompleksem przeciwutleniaczy, który opóźnia wystąpienie oznak przedwczesnego starzenia się skóry wywołanego działaniem cząsteczek ze spalin silników wysokoprężnych (DEP). Ta przełomowa technologia zastosowana w Mary Kay® TimeWise® Miracle Set 3D™, linii produktów do pielęgnacji skóry, oferuje skuteczną metodę neutralizacji wolnych rodników w oparciu o zastrzeżone, opatentowane, trójwymiarowe podejście do problemu starzenia się skóry.

„Eksperci potwierdzają znaczący negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na skórę. Będzie on się nasilać wraz ze wzrostem ilości środowiskowych czynników stresogennych, takich jak cząsteczki zawarte w spalinach z silników wysokoprężnych, oraz poziomu zanieczyszczeń, zwłaszcza na gęsto zaludnionych obszarach miejskich – dodała dr Hines. - Firma Mary Kay opracowała ukierunkowane technologie mogące opóźnić wystąpienie oznak przedwczesnego starzenia się skóry wskutek niedających się uniknąć czynników stresogennych związanych zarówno ze środowiskiem, jak i stylem życia. Jednocześnie Mary Kay prowadzi dyskusje naukowe z uznanymi ekspertami z całego świata w celu zwrócenia powszechnej uwagi na problem szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń na skórę”.

Udział w XXIV Światowym Kongresie Dermatologicznym oraz V Szczycie „Przyszłość Preparatów w Kosmetologii” to dla Mary Kay, jednego z czołowych innowatorów branży kosmetyków i pielęgnacji skóry, kolejne działania świadczące o jej zaangażowaniu w międzynarodową współpracę ze społecznościami naukowymi i akademickimi.

Ponadto, potwierdzając stałe wsparcie finansowe i merytoryczne dla badań nad zdrowiem skóry, Mary Kay przedstawiła wyniki badań dotyczących skóry i zanieczyszczeń w Ameryce Północnej na dwóch konferencjach: International Investigative Dermatology, która odbyła się w maju 2018 r. w Orlando (stan Floryda), oraz Reunion Anual de Dermatologos Latinoamericanos w maju 2019 r. w Buenos Aires (Argentyna).

Każdego roku firma inwestuje miliony dolarów w działalność badawczo-rozwojową, jak również poddaje produkty i składniki tysiącom testów, aby zagwarantować, że spełniają one najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności. Do globalnego portfolio Mary Kay należy ponad 1500 patentów na produkty, technologie i projekty opakowań.

* Raport Komitetu Środowiskowego Forum Międzynarodowych Towarzystw Chorób Oddechowych: część 1: Szkodliwe skutki zanieczyszczenia powietrza (luty 2019)

** Ogólnoświatowa Baza Danych WHO o Zanieczyszczeniu Powietrza Atmosferycznego WHO (aktualizacja z 2018 r.)

***Raport Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin, Niemcy. 2015 (tłumaczenie: Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych)

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić „szklany sufit”, ponad 55 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, opracowywać olśniewające produkty oraz czynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych i suplementów diety. Za pośrednictwem Fundacji Mary Kay™ firma przeznaczyła ponad 78 mln dolarów na badania nad nowotworami oraz na środki pomocy dla ofiar przemocy domowej. Dzięki niezwykłym produktom firmy wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa. Dowiedz się więcej na stronie www.marykay.com.

WCD

Światowy Kongres Dermatologiczny (WCD) to największa na świecie konferencja poświęcona dermatologii, organizowana co cztery lata na różnych kontynentach. Dwudziesta czwarta edycja tego wydarzenia odbyła się w Mediolanie w dniach 10-15 czerwca br. pod auspicjami Międzynarodowej Ligi Towarzystw Dermatologicznych. Gospodarzem było Włoskie Towarzystwo Dermatologiczne (SIDeMaST). Po raz ostatni Mediolan gościł WCD ponad 40 lat temu. Kongres poświęcony był przede wszystkim najważniejszym dokonaniom i postępom w dziedzinie dermatologii – od praktyki klinicznej po badania naukowe, technologie i innowacje. Więcej informacji na stronie www.wcd2019milan.org

V Szczyt „Przyszłość Preparatów w Kosmetologii”

W piątej edycji Szczytu „Przyszłość Preparatów w Kosmetologii” wezmą udział menadżerowie i eksperci reprezentujący producentów surowców i składników aktywnych, przedsiębiorstwa chemiczne, stowarzyszenia branżowe, spółki technologiczne, właściciele marek oraz firmy kosmetyczne i zajmujące się testowaniem preparatów kosmetycznych. Będą rozmawiać o zmianach, wyzwaniach i postępach, jakie zaszły ostatnio w branży. Szczyt odbędzie się w Dusseldorfie w dniach 19-20 czerwca 2019 r.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. – komunikacja korporacyjna
e-mail: marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. – komunikacja korporacyjna
e-mail: marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com