Mary Kay Inc. zawiera partnerstwo z The Nature Conservancy w celu dalszego rozwoju zrównoważonego rybołówstwa w Zatoce Meksykańskiej

Partnerstwo realizowane na potrzeby Programu Odporności Łowisk i Wybrzeży Teksasu (ang. Texas Fisheries & Coastal Resilience Program) zajmie się zagadnieniami, takimi jak przełowienie i szkody w siedliskach.

Julie Sullivan, coastal restoration project manager for the Nature Conservancy. © Jerod Foster for The Nature Conservancy.

DALLAS--()--Firma Mary Kay Inc, międzynarodowy lider w dziedzinie społecznej i korporacyjnej odpowiedzialności, ogłosiła dziś partnerstwo z The Nature Conservancy w celu dalszego rozwoju zrównoważonego rybołówstwa w Zatoce Meksykańskiej. Celem Programu Odporności Łowisk i Wybrzeży Teksasu jest rozwiązanie problemów obejmujących przełowienie, szkody w siedliskach i przyłów, czyli przypadkowy połów gatunków niedocelowych podczas połowów komercyjnych.

„Wszyscy musimy wnosić swój wkład w ochronę najcenniejszego zasobu naszej planety - naszych oceanów - powiedziała Deb Gibbins, dyrektor operacyjny Mary Kay. - Mamy nadzieję, że poprzez partnerstwo z The Nature Conservancy Mary Kay będzie mogło przyczynić się do lepszej ochrony ekosystemów i różnorodności biologicznej”.

Program przyczyni się do lepszego zarządzania połowami na rzecz zachowania ekosystemów wodnych, sprzyjając tym samym innowacjom, współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz opracowywaniu polityki zapewaniającej zrównoważony rozwój w całej Zatoce Meksykańskiej. Dynamicznie rozwijające się gospodarki przybrzeżnych stanów przyciągają rosnące rzesze ludzi. W związku z tym ich polityka ukierunkowana na utrzymanie tempa wzrostu, będzie miała bezpośredni wpływ na kondycję miejscowych zasobów naturalnych.

The Nature Conservancy to wiodąca organizacja ochrony przyrody założona w 1951 roku, która działa na całym świecie w celu ochrony lądów i wód, które są najważniejsze pod względem ekologicznym dla środowiska i człowieka. Działalność The Nature Conservancy opiera się na nauce i jest napędzana pragmatycznymi rozwiązaniami najbardziej palących problemów z zakresu ochrony przyrody, wdrażanymi na szeroką skalę.

Inwestycja Mary Kay, obejmującą całą Zatokę Meksykańską, przyniesie korzyści na polu:

- Nauki: przygotowanie projektów demonstracyjnych wspólnie z najważniejszymi podmiotami z sektora rybołówstwa w celu wykazania korzyści wynikających z udoskonalonego zarządzania i zmotywowania pozostałych organizacji do zmian.

- Liderów: promowanie badań doświadczalnych wykorzystujących potencjał partnerstw i innowacyjny wkład wnoszony przez interesariuszy pozarządowych w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych, możliwości zawierania współpracy i zdolności zarządczych.

- Technologii: zaprezentowanie i wpływ na możliwość integracji unowocześnionych systemów informatycznych oraz narzędzi i technologii wspierających podejmowanie decyzji w celu usprawnienia zbierania danych i w zakresie zarządzania adaptacyjnego.

„Mary Kay od dawna działa na rzecz zmian, które pozwolą cieszyć się kolejnym pokoleniom naszą planetą w niezmienionym stanie. Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z organizacją tak zdeterminowaną, by podwoić naszą pracę na rzecz zdrowego i kwitnącego ekosystemu Zatoki - powiedziała Laura Huffman, dyrektor regionalny na obszar Teksasu w The Nature Conservancy. -Inwestycja w nasz program nie tylko przyniesie znaczne zmiany w zakresie nauk przyrodniczych, polityki i współpracy ze społecznością lokalną, ale również pomoże nam udowodnić, że nie musimy wybierać między ekologią a gospodarką - pomagamy ludziom i naturze razem kwitnąć”.

Przedstawiciele Mary Kay uczestniczyli ostatnio w Szczycie Liderów w sprawie Tworzyw Sztucznych w Oceanach (ang. Oceans Plastics Leadership Summit), który był pierwszym wydarzeniem skupiającym wiodące organizacje zaangażowane w dostawy tworzyw sztucznych, na którym to przedstawiono inicjatywy, które przynoszą istotne rezultaty, nowe prototypowe kreatywne strategie i podejścia. Wydarzenie miało zachęcić uczestników do realizacji dużych projektów ukierunkowanych na przezwyciężenie kryzysu zanieczyszczenia oceanów tworzywami sztucznymi poprzez partnerstwa, przedsięwzięcia typu joint venture oraz inicjatywy B+R.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić „szklany sufit”, ponad 55 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, opracowywać olśniewające produkty oraz czynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych i suplementów diety. Za pośrednictwem Fundacji Mary KaySM firma przeznaczyła ponad 78 mln dolarów na badania nad nowotworami oraz na środki pomocy dla ofiar przemocy domowej. Dzięki niezwykłym produktom firmy wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. – Komunikacja Korporacyjna
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. – Komunikacja Korporacyjna
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com