PVH Corp. mianuje Cheryl Abel-Hodges dyrektor generalną Calvin Klein, Inc.

Steve Shiffman odchodzi ze spółki.

PVH Corp. Promotes Cheryl Abel-Hodges to CEO of Calvin Klein, Inc. (Photo: Business Wire)

NOWY JORK--()--PVH Corp. [NYSE:PVH], jedna z największych firm odzieżowych na świecie i właściciel legendarnych marek, w tym marki CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, Speedo i IZOD, ogłosiła dzisiaj, że Cheryl Abel została nową dyrektor generalną Calvin Klein.

Abel-Hodges poprzednio obejmowała stanowiska prezes Grupy Calvin Klein North America i The Underwear Group. Jej przełożonym będzie teraz Stefan Larsson, prezes PVH.

Poprzedni dyrektor generalny, Steve Shiffman, opuszcza spółkę, aby poświęcić się innym zadaniom.

„Jestem głęboko przekonany, że Cheryl jest odpowiednią osobą do kierowania marką CALVIN KLEIN. Jej wysoko rozwinięte umiejętności zarządcze oraz osiągnięcia potwierdzone stabilnymi wynikami zapewnią zespołowi Calvin Klein silne przywództwo – powiedział Emanuel Chirico, prezes i dyrektor generalny PVH Corp. – Uważam, że ta zmiana w kierownictwie, w połączeniu z pracą naszych wspaniałych zespołów zarządzających na całym świecie, pozwolą nam wykorzystać potencjał długoterminowego wzrostu marki”.

Chirico dodał: „Chciałbym podziękować Steve’owi za jego liczne zasługi na rzecz PVH, wśród których można wymieć kierowanie działami detalicznymi Calvin Klein i Heritage Brands oraz odegranie kluczowej roli w rozwoju marki CALVIN KLEIN na stanowisku dyrektora generalnego”.

Od momentu dołączenia do załogi PVH w 2006 r. Abel-Hodges obejmowała szereg stanowisk kierowniczych w strukturze organizacji. Jako prezes grupy Calvin Klein North America pomogła w obraniu kierunku strategicznego marki CALVIN KLEIN, wspierając podejście ukierunkowane na klienta. W The Underwear Group Abel-Hodges kierowała procesem tworzenia innowacyjnego obszaru działalności PVH poświęconego bieliźnie, nadzorując projektowanie, sprzedaż, rozwój produktu i planowanie pracy wszystkich działów PVH zajmujących się produkcją bielizny i odzieży intymnej dla kobiet.

PVH Corp.

PVH jest jedną z najbardziej uznanych firm odzieżowych i lifestyle’owych na świecie. Wspieramy marki, które napędzają modę – na dobre. Należą do nich legendarna marka CALVIN KLEIN (https://www.calvinklein.pl/women), a także TOMMY HILFIGER (https://pl.tommy.com/), Van Heusen (https://media.partnerbrands.com/html/maintenance/pb/unavailable.html), IZOD (https://media.partnerbrands.com/html/maintenance/pb/unavailable.html), ARROW (http://www.arrowlife.com/), Speedo* (https://media-speedousa.pvh.com/maintenance/unavailable.html), Warner’s (https://warners.com/), Olga (https://olgaintimates.com/?lightbox) i Geoffrey Beene, jak również True & Co. (https://trueandco.com/), marka odzieży intymnej przeznaczona do sprzedaży online. Wprowadziliśmy na rynek różnorodne produkty pod tymi markami, jak również pod markami własnymi i licencjonowanymi o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. PVH posiada ponad 38 000 podmiotów stowarzyszonych w ponad 40 krajach, a jej roczne przychody sięgają 9,7 mld USD. To jest naszą siłą. To jest siłą PVH.

* Speedo International Limited udzieliła wieczystej licencji na markę Speedo na obszar Ameryki Północnej i Karaibów.

Oświadczenie zgodne z wymogami programu „Safe Harbor” na mocy ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (private securities litigation reform act of 1995). Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej, w tym wypowiedzi związane z przyszłymi planami Spółki, strategiami, celami, oczekiwaniami i zamierzeniami, zostały zamieszczone zgodnie z postanowieniami dotyczącymi programu „Safe Harbor” na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Informujemy inwestorów, że tego rodzaju wypowiedzi prognozujące są nieodłącznie związane z czynnikami ryzyka i niepewności, przy czym w przypadku wielu z nich nie ma możliwości zapewnienia rzetelnej prognozy, a niektóre mogą wystąpić niespodziewanie. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują takie sytuacje, jak: (i) zmiany planów, strategii, celów, oczekiwań i zamierzeń Spółki, wprowadzane według jej uznania; (ii) Spółka może być uznana za podmiot bez zdolności kredytowej, wykorzystujący znaczną część przepływów pieniężnych do obsługi zadłużenia, co może skutkować brakiem odpowiednich funduszy na działalność operacyjną na oczekiwanym poziomie lub na poziomie, który osiągnięto w przeszłości; (iii) zmiana poziomu sprzedaży odzieży obuwia i produktów powiązanych Spółki, w tym zarówno sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, poziomu sprzedaży hurtowej i detalicznej licencjobiorców Spółki, jak również poziomu zniżek i cen promocyjnych oczekiwanych od Spółki, jej licencjobiorców i innych kontrahentów, może być spowodowana warunkami pogodowymi, zmianami gospodarczymi, cenami paliwa, zmniejszeniem liczby podróży, trendami w modzie, konsolidacją spółek, zmianą pozycjonowania i upadłościami w sektorze sprzedaży detalicznej, zmianą pozycjonowania marki przez licencjodawców Spółki, jak również innymi czynnikami; (iv) zdolność Spółki w zakresie zarządzania wzrostem i aktywami, w tym możliwość czerpania korzyści z nabyć, np. w ramach aktualnie przeprowadzanych transakcji kupna wymienionych w informacji prasowej; (v) ograniczenia ilościowe, narzucenie kontroli zabezpieczającej oraz narzucenie opłat celnych i taryf na towary z krajów, w których Spółka lub jej licencjobiorcy produkują towary oznaczone ich znakiem towarowym, co może ograniczyć możliwość wytwarzania towarów w krajach, gdzie jest to opłacalne lub w krajach zapewniających niezbędną siłę roboczą i zaplecze techniczne; (vi) dostępność i koszty surowców; (vii) możliwość terminowego dostosowania się przez Spółkę do zmian w regulacjach handlowych i migracji i rozwoju producentów (co może wpłynąć na lokalizację zakładu produkcyjnego Spółki); (viii) zmiana w zakresie możliwości produkcyjnych i transportowych, wzrost kosztów wynagrodzeń i transportu, niepokoje społeczne, działania wojenne i akty terrorystyczne, zagrożenie wystąpienia któregokolwiek z ww. zdarzeń, brak stabilności politycznej lub stabilności na rynku pracy w którymkolwiek z krajów, gdzie Spółka lub jej kontrahenci prowadzą lub planują prowadzić sprzedaż lub produkcję; (ix) epidemia i zagrożenie zdrowotne, które mogłyby skutkować zamknięciem zakładów produkcyjnych, zmniejszeniem siły roboczej, ograniczoną dostępnością surowców, dokładnymi kontrolami i embargo nałożonym na produkty wytwarzane w obszarach objętych epidemią, jak również mniejszą aktywnością konsumentów ze względu na chorobę lub powstrzymanie się od zakupów, spowodowane chęcią uniknięcia narażenia na zakażenie; (x) nabycia i przejęcia oraz kwestie związane z nabyciem lub przejęciem i proponowanymi transakcjami, w tym możliwość zintegrowania nabytego podmiotu lub spółki, w obrębie struktury Spółki, bez poważnych negatywnych konsekwencji po stronie nabytego podmiotu, aktualne działania nabytego podmiotu i Spółki, relacje z klientami lub wyniki finansowe oraz możliwość prowadzenia skutecznej i rentownej działalności po sprzedaży spółki zależnej, firmy lub ich aktywów, bądź rozporządzenia nimi w inny sposób; (xi) niepowodzenie licencjobiorców Spółki w zakresie skutecznego wprowadzenia na rynek produktów objętych licencją lub zachowania wartości marek Spółki; (xii) znaczne wahania kursu dolara amerykańskiego w porównaniu z walutami krajów, w których Spółka prowadzi znaczną część swojej działalności; (xiii) wydatki Spółki w ramach planu emerytalnego rejestrowane w ciągu roku zostaną wyliczone z zastosowaniem wyceny aktuarialnej, która obejmuje założenia i szacunkowe dane dotyczące rynku finansowego, warunków gospodarczych i demograficznych, przy czym różnice pomiędzy szacunkowymi i rzeczywistymi wynikami skutkują zyskiem lub stratą, które mogą być znaczne i które są zapisywane bezzwłocznie po stronie wynagrodzeń, co ma miejsce zazwyczaj w czwartym kwartale; (xiv) wpływ nowego i nowelizowanego ustawodawstwa podatkowego, a w szczególności Ustawy o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r., która mogłaby wywrzeć nieproporcjonalny wpływ na Spółkę, w porównaniu z podmiotami o równorzędnej pozycji, ze względu na specyficzną strukturę podatkową Spółki i generowanie dużej części przychodów i zysków poza USA, oraz ustawodawstwo holenderskie, w tym tzw. „Holenderski Plan Podatkowy z 2019 r.”; (xv) inne czynniki ryzyka i niepewności wskazywane w dokumentach składanych do Komisji Papierów wartościowych i giełd („SEC”).

Spółka nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji wypowiedzi prognozujących, zarówno w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń, jak i z jakichkolwiek innych powodów.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
PVH Corp.
Dana Perlman
skarbnik, starszy wiceprezes ds. rozwoju działalności i relacji z inwestorami
tel. (212) 381-3502
e-mail: communications@pvh.com

Calvin Klein
Caroline Curtis
wiceprezes ds. marketingu marki i komunikacji korporacyjnej
tel. (212) 292-9214
e-mail: calvinkleincommunications@ck.com

Contacts

KONTAKT:
PVH Corp.
Dana Perlman
skarbnik, starszy wiceprezes ds. rozwoju działalności i relacji z inwestorami
tel. (212) 381-3502
e-mail: communications@pvh.com

Calvin Klein
Caroline Curtis
wiceprezes ds. marketingu marki i komunikacji korporacyjnej
tel. (212) 292-9214
e-mail: calvinkleincommunications@ck.com