Advent International pozyskał 17,5 mld USD na potrzeby IX międzynarodowego funduszu private equity

  • W ciągu 6 miesięcy pozyskano 17,5 mld USD, czyli kwotę przekraczającą zakładane 16 mld USD i wyznaczającą górną granicę dopuszczalnej wielkości funduszu (ang. hard cap);
  • Fakt ten potwierdza silne wsparcie inwestorów dla strategii sektorowej Advent i jej działalności ukierunkowanej na tworzenie wartości poprzez transformację biznesową i wzrost zysków.

BOSTON i LONDYN--()--Advent International („Advent”), jeden z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych inwestorów private equity, ogłosił dzisiaj zakończenie etapu pozyskiwania funduszy na potrzeby Advent International GPE IX Limited Partnership (w dalszej części „GPE IX” lub „Fundusz”). Po 6 miesiącach obecności na rynku fundusz osiągnął górną granicę dopuszczalnej wielkości, czyli 17,5 mld USD (15,6 mld EUR), przekraczając zakładaną kwotę 16 mld USD (14,3 mld EUR). Poprzedni międzynarodowy fundusz Advent – utworzony w 2016 r. GPE VIII – zamknął się kwotą 13 mld USD.

GPE IX pójdzie w ślady poprzednich ośmiu międzynarodowych funduszy private equity (Global Private Equity; GPE), inwestując w transakcje wykupu (buyout), częściowej sprzedaży udziałów mniejszościowych (carve-out), przekształcenia spółki z publicznej w prywatną (public-to-private) i finansowania wzrostu (growth equity), głównie w Europie i Ameryce Północnej oraz wybranych krajach Azji i Ameryki Łacińskiej.

Specjalizacja sektorowa od samego początku stanowi trzon działalności Advent. Fundusz w dalszym ciągu skupiać się będzie na 5 głównych branżach, w których posiada bogate doświadczenie i wiedzę: (1) usługi biznesowe i finansowe; (2) opieka zdrowotna; (3) przemysł; (4) handel detaliczny, dobra konsumpcyjne i rekreacja oraz (5) technologia, media i telekomunikacja. Advent niedawno ogłosił plan zwiększenia zaangażowania w sektorze technologicznym poprzez rozbudowanie zespołu inwestycyjnego i otwarcie nowego biura w rejonie Zatoki San Francisco.

Cieszy nas silne wsparcie, jakie uzyskał fundusz GPE IX zarówno od obecnych, jak i nowych inwestorów – powiedział David Mussafer, Managing Partner Advent w Bostonie. Jest on jednym z 15 wspólników zarządzających, którzy odpowiadają za nadzór nad Advent. - Uważamy, że przyczyną naszego sukcesu jest wieloletnie doświadczenie w realizacji strategii sektorowej, międzynarodowy zasięg, model działalności oparty na partnerstwie prywatnym, a także znaczne zasoby operacyjne, które angażujemy w nasze inwestycje”.

Co więcej, dzięki ogromnemu zespołowi o globalnym zasięgu mamy znacznie większe możliwości dostrzegania i wykorzystywania szans inwestycyjnych na całym świecie – powiedział James Brocklebank, Managing Partner Advent w Londynie. - W szczególności dysponujemy odpowiednim przygotowaniem do realizowania bardziej złożonych transakcji, jak np. carve-out, korzystając z doświadczenia sektorowego i operacyjnego w celu uwalniania wartości dynamicznych przedsiębiorstw”.

Bogate zaplecze wsparcia dla zespołów zarządzających

Z Advent na całym świecie współpracuje przeszło 195 specjalistów dziedzinie analizy inwestycyjnej i portfelowej. W przygotowaniu funduszu GPE IX zaangażowanych zostanie 157 specjalistów z całej Europy, Ameryki Północnej i Azji. Będą oni mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia 40 specjalistów z programu private equity prowadzonego przez Advent w Ameryce Łacińskiej, a ponadto zyskają dostęp do globalnej sieci najwyższej klasy zasobów operacyjnych, na którą składa się 115 zewnętrznych wspólników i doradców operacyjnych – byłych menedżerów wysokiego szczebla dysponujących rozległą praktyczno-teoretyczną wiedzą na temat poszczególnych sektorów i branż.

Za pośrednictwem tej platformy Advent wdraża dobre praktyki oraz najlepsze narzędzia i możliwości, które pozwalają zespołom zarządzającym na realizację planów tworzenia wartości i zwiększanie tempa wzrostu zysków. Od 2005 r. przychody i zyski EBITDA spółek portfelowych, które należą do Advent przez co najmniej rok, wzrosły przeciętnie o 14% i 15%.

GPE IX spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony obecnych inwestorów – ponad 90% zaangażowanych środków pochodzi od komandytariuszy w poprzednich funduszach Advent.

Jesteśmy wdzięczni za stałe wsparcie, na jakie możemy liczyć ze strony naszej zróżnicowanej bazy inwestorów instytucjonalnych, ale z przyjemnością witamy też nowych inwestorów” – powiedziała Johanna Barr, Managing Director i Global Co-Head w Limited Partner Services londyńskiego oddziału Advent.

Pozytywna reakcja na GPE IX pokazuje, że inwestorzy ufają naszemu zespołowi i wierzą w skuteczność naszych metod i strategii – powiedział Rober Weaver, Managing Director i Global Co-Head w Limited Partner Services nowojorskiego oddziału Advent. - Będziemy starać się podtrzymać to zaufanie, niezmiennie skupiając nasze działania na transformacji biznesowej i wzroście zysków naszych spółek portfelowych”.

Bogaty dorobek 30 lat działalności

W ramach programu funduszy GPE Advent od lat z powodzeniem realizuje inwestycje, radząc sobie w warunkach różnej koniunktury gospodarczej i na rynkach private equity. Od 1990 r. w ramach programu Advent zainwestował w 258 transakcji private equity w 31 państwach, z których 213 zostało w całości lub w większości przeprowadzonych.

Łączna wartość inwestycji Advent w ponad 345 transakcjach private equity w 41 państwach wynosi 44 mld USD (36 mld EUR). W minionym roku spółki należące obecnie do jej portfela odnotowały roczne przychody na poziomie 50 mld USD (44 mld EUR) i zatrudniały ponad 290 tys. osób.

Wśród podmiotów, które w ostatnim czasie przeprowadziły IPO lub wyszły z programu GPE, można wymienić Ammeraal Beltech, Bojangles’, Cotiviti, Genoa Healthcare, KMD, lululemon athletica (częściowe wyjście), Mondo Minerals, MORSCO i Nexi (IPO, częściowe wyjście).

Z kolei wśród nowych inwestorów znalazły się takie podmioty jak Aimbridge Hospitality, BioDuro, Deutsche Fachpflege Gruppe, INNIO (poprzednio GE Distributed Power), Laird, Manjushree Technopack, Prisma Medios de Pago, Walmart Brazil i Zentiva.

Poza prowadzeniem programu GPE Advent aktualnie inwestuje w swój szósty fundusz private equity skupiający się na transakcjach buyout i growth equity na terenie Ameryki Łacińskiej. Kapitalizacja utworzonego w 2015 r. funduszu LAPEF VI wynosi 2,1 mld USD.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani zaproszenia lub próby nakłonienia do inwestowania w fundusz Advent International. Dokonywanie inwestycji w fundusz Advent International może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w stosownej dokumentacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Advent International

Spółka Advent International, założona w 1984 r., to jeden z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów obsługujących fundusze typu private equity. Według danych na dzień 31.12.2018 r. spółka posiadała w zarządzaniu aktywa o wartości 36 mld USD (31 mld EUR). Dane te nie uwzględniają 17,5 mld USD (15,6 mld EUR) pozyskanych na GPE IX. Advent posiada 14 oddziałów w 12 krajach i zintegrowany globalnie zespół złożony z ponad 195 specjalistów od inwestowania na terenie Ameryki Północnej, Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji. Działając od 35 lat w branży inwestycji międzynarodowych, Advent wciąż nawiązuje współpracę z zespołami kierowniczymi w zakresie zapewniania stałych dochodów i wzrostu zysków dla spółek ze swojego portfela. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem www.adventinternational.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Stany Zjednoczone
Kerry Golds lub Andrew Johnson
Finsbury
tel. +1 646 805 2000
e-mail: Adventinternational-US@finsbury.com

Wielka Brytania
Dorothy Burwell lub Humza Vanderman
Finsbury
tel. +44 (0)20 7251 3801
e-mail: Adventinternational-LON@finsbury.com

Contacts

Stany Zjednoczone
Kerry Golds lub Andrew Johnson
Finsbury
tel. +1 646 805 2000
e-mail: Adventinternational-US@finsbury.com

Wielka Brytania
Dorothy Burwell lub Humza Vanderman
Finsbury
tel. +44 (0)20 7251 3801
e-mail: Adventinternational-LON@finsbury.com