Arthur D. Little: Nord Stream 2 giver økonomiske fordele, skaber innovation og fremmer udviklingen af entreprenørvirksomheder

Stort infrastrukturprojekt giver EU en samlet indtjening på 9,9 milliarder EUR

For Danmark beregnes den økonomisk gevinst at være 2,2 milliarder DKK og 1580 fuldtidsjob

LONDON--()--Anden del af en nyligt udkommet rapport fra Arthur D. Little (ADL) – ”Nord Stream 2 economic impact in the construction phase” (”De økonomiske følgevirkninger af Nord Stream 2 i byggefasen”) – analyserer de økonomiske effekter (jobskabelse og BNP) af det igangværende projekt med udførelsen af to nye gasledninger fra Rusland til Tyskland. Rapporten, som er en opfølgning på en tidligere rapport fra 2017, analyserer den nuværende status på projektets investeringer og konkluderer, at den samlede økonomiske fordel for Den Europæiske Union (EU) udgør 9,9 milliarder EUR for udførelsen af ledningerne. I sammenligning med den første rapport (2017), som blev udarbejdet under indkøbsfasen, er der på nuværende tidspunkt bundet kapitalomkostninger, der er mere end dobbelt så høje, i flere EU- og ikke-EU-lande, nu hvor projektet er midt i byggefasen. Mere end 1000 entreprenører fra hele Europa og Rusland bidrager til realiseringen af projektet. Dette omfatter både store internationale firmaer, som stiller materialer eller konstruktionsydelser til rådighed, og små virksomheder, som bidrager med ekspertise. Herudover skaber de investeringer, der er foretaget indtil slutningen af december 2018, hvad der svarer til 57.500 fuldtidsjob i EU over fem år, hvilket tilføjer 4,7 milliarder EUR i BNP fordelt på flere industrielle sektorer.

For Danmark er der beregnet en økonomisk fordel på 2,2 milliarder DKK. 1.580 jobs profiterer af udførelsen af rørledningerne, og der forventes en stigning i BNP på 1,2 milliarder DKK som resultat af investeringerne i forbindelse med Nord Stream 2.

Nord Stream 2 er et stort infrastrukturprojekt med en naturgasledning, hvis mål er at bygge et rørsystem med en transportkapacitet på 55 milliarder kubikmeter pr. år. Den vil sikkert og effektivt eksportere gas til det europæiske marked, hvor efterspørgslen er stabil, men hvor den lokale produktion er faldende med et importbehov til følge.

Formålet med det nye Arthur D. Little-studie, der bestilt af Nord Stream 2, er at få en mere detaljeret forståelse af de direkte, indirekte og afledte effekter, som projektet har på Europas økonomi samt på lande, hvor faktiske investeringer i ledningen er eller er ved at blive foretaget. Sammenlignet med den foregående rapport inddrager denne rapport i sin udgiftsanalyse de faktiske, detaljerede leverandørdata frem til projektets begyndelse.

Den giver et estimat af de effekter, der er forbundet med projektets udførelse, såvel som dem, der er knyttet til forsyningskæderne og økonomien i bredere forstand. Analysen bruger et økonomisk modelleringsværktøj (IMPLAN), som er baseret på underliggende statistiske databaser for forskellige økonomier. Studiet tager højde for alle bindende investeringer, der er foretaget pr. udgangen af december 2018 med kapitalomkostninger på 8 milliarder EUR.

De mest udtalte effekter ses 1) i lande, hvor store projektrelaterede byggeaktiviteter finder sted – Rusland, Tyskland, Finland, Danmark og Sverige, 2) i lande, som traditionelt forbindes med offshoreindustrien inden for olie og gas, som forsyner størstedelen af serviceudbyderne – Holland, Storbritannien, Norge og Italien, samt 3) i projektudviklernes hovedsæde samt hos andre internationale serviceudbydere. Det aktuelle studie komplementeres af interview med leverandører, som bekræftede den gavnlige effekt, projektet har på virksomhedsudvikling og lokalsamfund. Studiet fremhæver også nogle af de store innovative og banebrydende løsninger på forskellige konkrete udfordringer, som er et resultat af arbejdet på projektet.

Michael Kruse, partner i ADL’s Energy & Utilities Practice, udtaler: ”I en tid, hvor olie- og gasindustrien oplever nedskæringer og afskedigelser, demonstrerer denne rapport meget klart de gavnlige effekter, der er ved store infrastrukturprojekter på energiområdet såsom Nord Stream 2”

Rapporten kan downloades her: www.adl.com/NordStream2impact

Contacts

Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+447746546773
cate@catalystcomms.co.uk

Contacts

Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+447746546773
cate@catalystcomms.co.uk