Společnost The We Company spouští novou platformu firmy ARK pro akvizice a správu nemovitostí

•ARK nejprve umístí celkový equity kapitál v hodnotě zhruba 2,9 miliard amerických dolarů

•Platforma optimalizuje aktiva a podpoří modernizaci v celé šíři portfolia od podnikové strategie až po strategii hlavních nájemců (tzv. anchor tenat)

•Ivanhoé Cambridge se stane zakládajícím strategickým partnerem v novém podniku firmy ARK

NEW YORK--()--Společnost The We Company oznamuje, že uvádí na trh platformu ARK, globální platformu pro akvizice a správu nemovitostí.

Evoluce strategie společnosti The We Company v oblasti nemovitostí

ARK staví na silném základě v oblasti akvizic a správy nemovitostí reprezentovaném investičním poradcem společností WeWork Property Advisors, která je filiálkou firem The We Company a Rhône Group a při spuštění platformy ARK s ní bude spojena.

ARK se zaměří na akvizice, vývoj a správu majetku v oblasti nemovitostí ve světových klíčových městech a na rychle se rozvíjejících sekundárních trzích, pro které bude pokrytí společnosti WeWork přínosem. Společnost WeWork začlení svůj model prostor-jako-služba (space-as-a-service) v objektech, které vlastní ARK, pro členské společnosti, včetně naší rostoucí divize Enterprise, která nyní představuje více než 40% globálního členství, ve spojení s naší strategií hlavních nájemců (tzv.anchor tenat).

ARK posílí svůj přístup k procesu výběru a chráněné technologii společnosti The We Company, stejně jako své vztahy s partnery a členskými společnostmi, aby zajistila přístup k široké řadě příležitostí v oblasti trhu s nemovitostmi. ARK chce okamžitě stabilizovat aktiva prostřednictvím osvědčeného předem připraveného obchodního plánu a bude aplikovat holistická řešení společnosti The We Company pro majitele nemovitostí na bázi zavedených schopností společnosti The We Company v oblasti sourcingu, budování, plnění a provozního majetku.

Rich Gomel, výkonný partner společnosti ARK, řekl: „Na první pohled nám bylo jasné, jakou hodnotu může ekosystém společnosti WeWork přinést majitelům nemovitostí a partnerům v tomto sektoru. Spuštění platformy ARK podpoří rozvoj díky využití rozsáhlých zkušeností a sítě společnosti The We Company v oblasti nemovitostí. ARK byla vytvořena, aby zhodnotila tuto příležitost a umožnila nám poskytovat různé možnosti partnerství pro komunitu v oblasti nemovitostí, aby se podílela na rozvoji a expanzi společnosti We Company.”

Ivanhoé Cambridge - Strategický partner

Společnost ARK rovněž s radostí oznámila, že dceřiná společnost jedné z největších a nejrespektovanějších investičních firem v oblasti nemovitostí Caisse de dépôt et placement du Québec, společnost Ivanhoé Cambridge poskytne této platformě značný kapitál a podporu. Ivanhoé Cambridge plánuje spolupráci s ARK v oblasti akvizic a správy nemovitostí na celém světě a umožní tak, aby platforma profitovala z velkých zkušeností a znalostí společnosti Ivanhoé Cambridge v sektoru nemovitostí.

Sylvain Fortier, vedoucí divize investic a modernizace společnosti Ivanhoé Cambridge řekl: „Stejně jako společnost The We Company, věříme, že boření tradičních norem v oblasti nemovitostí má ohromnou budoucnost. Sdílíme stejnou vizi, úsilí o společenskou zodpovědnost a dlouhodobý přístup k nemovitostem. Proto je naše partnerství naprosto přirozené, věříme mu a jsme si jisti, že přinese oběma společnostem změnu. The We Company přináší svou kreativitu a talent pro modernizaci, spolu s odbornými znalostmi z oblasti technologie a designu, které jsou nezbytné pro splnění nových očekávání v prostoru nemovitostí, ať už v komerční nebo rezidenční sféře. Společnost ARK přináší silný tým profesionálů z oblasti akvizic a správy majetku a má hluboké vztahy s firmou The We Company. Myslím, že se budeme vzájemně krásně doplňovat.“

Tým vedení a partneři

ARK nejprve umístí celkový equity kapitál ve výši 2,9 miliardy amerických dolarů po spojení s poradenskou divizí WeWork Property Advisors. The We Company bude majoritním vlastníkem firmy ARK.

Platformu bude řídit Steven Langman, výkonný ředitel společnosti Rhône Group a člen správní rady společnosti The We Company. Bude předsedou výboru vedení společnosti ARK a pracovat rovněž v investičních výborech ARK.

Kromě pánů Langmana a Gomela, bude jako ředitelka investic společnosti ARK pracovat Wendy Silversteinová, která působila ve firmách New York Reit a Vornado Realty Trust. Vedení společnosti ARK podpoří skupina zkušených profesionálů z oblasti nemovitostí s odborníky na akvizice, vývoj a management.

Informace:

The We Company

Společnost The We Company založili v roce 2010 Adam a Rebekah Neumannovi a Miguel McKelvey, a tvoří ji tři samostatné obchodní linie - WeWork, WeLive, a WeGrow , jejichž cílem je pozvednout povědomí světa. Misí divize WeWork je vytvořit svět, kde lidé pracují pro život a ne jen pro živobytí. Misí divize WeLive je vybudovat svět, kde by se nikdo necítil sám a misí divize WeGrow je uvolnit skryté silné stránky každého jednotlivce. The We Company zahájila svou činnost v roce 2019 na 425 místech ve 100 městech ve 27 zemích a má více než 400 000 členů, z nichž více než 30% je zařazeno v žebříčku Fortune 500. Další informace naleznete na stránkách www.we.co

ARK

ARK je dceřiná firma společnosti The We Company a působí jako nová globální platforma pro akvizice a správu nemovitostí se sídlem ve městě New York. Společnost ARK se zaměřuje na akvizice, vývoj a správu vybraných aktiv v oblasti nemovitostí ve světových klíčových městech a na rychle se rozvíjejících sekundárních trzích. ARK spolupracuje s firmou The We Company na použití stávajících, nových a vyvíjených produktů a metod komunity a správy prostoru nemovitostí v majetku ARK a prohlubuje vztahy společnosti The We Company s partnery a členskými společnostmi na tvorbě pulsujících plně naprogramovaných ekosystémů.

Poznámky:

Tato tisková zpráva může obsahovat výhledová prohlášení, na která se nelze spoléhat a která se mohou měnit. Nic v obsahu této zprávy nesmí být považováno za příslib, záruku nebo reprezentaci minulých nebo budoucích výkonů některé společnosti, subjektu nebo prostředku nebo jiného cíleného výstupu. Skutečné výsledky a podmínky se mohou zcela lišit.

Aktivity popsané v této tiskové zprávě představují vysokou míru riziku a neexistuje záruka, že společnost The We Company nebo ARK nebo některá z jejích dceřiných společností realizuje své záměry. Všechny cíle popsané v této tiskové zprávě mají hypotetickou povahu a jsou založeny na současné víře, odhadech a informacích a jsou uváděny pouze z ilustrativního důvodu a nepředstavují předpověď ani odhad budoucích událostí, které mohou podléhat významným ekonomickým, tržním nebo jiným nejasnostem. Equity kapitál, který společnost ARK spravuje je do určité míry spravován ve spolupráci s jinými institucionálními manažery třetích stran a podléhá podmínkám uvedených v příslušných smlouvám týkajících se equity kapitálu. Žádné informace v této tiskové zprávě nepředstavují nabídku k prodeji ani hledání nabídky k odkupu cenných papírů ani nabídku investičního poradenství nebo služeb v oblasti správy investic v žádné jurisdikci.

Společnosti The We Company, ARK, ani žádná z jejich dceřiných společností nepředstavuje zástupce ani záruku, ať už přímo nebo nepřímo, pokud jde o jejich přesnost nebo úplnost informací obsažených v této tiskové zprávě. Tato tisková zpráva není nabídkou k prodeji ani hledání nabídky k nákupu cenných papírů v žádné jurisdikci. Doporučujeme příjemcům této tiskové zprávy, aby kontaktovali zástupce firem The We Company a ARK a diskutovali o postupech a metodologii (včetně odhadů), ze kterých vychází tato prohlášení a provedli svůj vlastní nezávislý průzkum a posouzení a vyhledali nezávislého poradce, pokud jde o ověření informací uvedených v této tiskové zprávě a jejich implementaci ve světle příslušných okolností.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontakt pro média:
Dominic McMullan / Arif Shah
Email: press@wework.com

Contacts

Kontakt pro média:
Dominic McMullan / Arif Shah
Email: press@wework.com