The We Company ogłasza złożenie w trybie niejawnym projektu oświadczenia o rejestracji spółki na giełdzie w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej emisji akcji

NOWY JORK--()--Spółka The We Company (“WeWork”) ogłosiła, że złożyła na formularzu S-1 w trybie niejawnym poprawki do projektu oświadczenia o rejestracji spółki w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w zakresie przeprowadzenia pierwszej emisji akcji zwykłych spółki. Pierwszy formularz S-1 spółka WeWork złożyła w grudniu 2018 roku. Dzięki tej procedurze spółka będzie mogła zdecydować o przekształceniu w spółkę notowaną na giełdzie pod warunkiem spełnienia rynkowych i innych warunków.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nie stanowi próby pozyskania ofert kupna papierów wartościowych. Oferty, pozyskiwanie ofert kupna oraz sprzedaż papierów wartościowych będą prowadzone zgodnie z wymogami dot. rejestracji określonymi w Ustawie o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 roku (z późniejszymi zmianami). Niniejszy komunikat został opublikowany zgodnie z zasadą nr 135 ww. ustawy.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dla prasy:
Press@wework.com

Dla inwestorów:
Investors@wework.com

Contacts

Dla prasy:
Press@wework.com

Dla inwestorów:
Investors@wework.com