Firma The We Company oznámila důvěrné podání návrhu na registraci úpisu cenných papírů pro veřejnou nabídku

NEW YORK--()--Společnost The We Company ("WeWork") oznámila, že Komisi pro cenné papíry ("SEC") důvěrně podala a upravila návrh registrace úpisu cenných papírů na formuláři S-1, týkající se kmenových akcií společnosti. Společnost WeWork první návrh na registraci úpisu akcií podala Komisi pro cenné papíry (SEC) už v prosinci 2018. Tento proces umožní firmě WeWork učinit rozhodnutí o veřejné obchodovatelnosti svých akcií podle pravidel trhu a po splnění dalších podmínek.

Tato tisková zpráva není nabídkou ani výzvou k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů. Veškeré nabídky k prodeji či odkupu cenných papírů musí být provedeny v souladu s ustanovením Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o cenných papírech"). Tato tisková zpráva byla zveřejněna v souladu s Pravidlem 135 Zákona o cenných papírech.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Média:
Press@wework.com

Investoři:
Investors@wework.com

Contacts

Média:
Press@wework.com

Investoři:
Investors@wework.com