Společnost Vertiv identifikovala pět nejžhavějších trendů datových center pro rok 2019: Změnu povedou zařízení Edge

Společnost Vertiv očekává, že v rámci internetu věcí (IoT) 5. generace budou k dispozici samostatná, samoobnovitelná Edge zařízení

Download

Loading media player...

Top Five 2019 Data Center Trends from Vertiv

Praha, Czech Republic--()--Síťové zařízení Edge bude v roce 2019 i nadále hlavním předmětem inovací v oblasti datových center. Činnost se bude zaměřovat na zlepšení inteligence zařízení s cílem zjednodušit provoz, umožnit vzdálenou správu a služby a přemostit rozšiřující se mezeru v dovednostech. Odborníci společnosti Vertiv zjistili, že zvyšující se míra složitosti mezi datovými centry představuje trend, který je nutné v roce 2019 sledovat po celém světě.

„Dnešní Edge zařízení hrají důležitou úlohu v oblasti datových center, při síťovém provozu a při poskytování důležitých služeb zákazníkům,“ tvrdí výkonný ředitel společnosti Vertiv, Rob Johnson. „Jde o zásadní a výraznou změnu způsobu, kterým o počítačích a správě dat přemýšlíme. Nemělo by nás proto překvapovat, že se bude činnost v oboru datových centrech v roce 2019 zaměřovat výhradně na zařízení Edge.“

1. Zjednodušení koncových zařízení: Inteligentnější, jednodušší a samostatnější Edge síťová zařízení konvergují s širšími trendy průmyslových zákazníků a spotřebitelů, včetně internetu věcí (IoT) a nastávajícího zavádění sítí 5. generace, aby nabídla výkonná počítačová řešení s krátkou odezvou ještě blíže koncovým uživatelům.

Pro mnoho podniků se zařízení Edge stala nejdůležitější součástí jejich digitálního ekosystému. Inteligentní systémy infrastruktury se schopností učení, které budou spolupracovat v tandemu s cloudovými analytickými nástroji, od základu mění způsob, kterým přemýšlíme o výpočetní technice zařízení Edge a koncových službách. Výsledkem budou efektivnější síťová zařízení se zlepšenou viditelností a samoobnovitelností, vyžadující pouze omezenou aktivní správu.

2. Revoluce pracovních sil: Stávající pracovníci pomalu stárnou a odcházejí do penze. Zároveň současné výukové a školicí programy pokulhávají a opožďují se za evolucí datových center a zařízení Edge. To klade vysoké nároky na veškerý personál datových center po celém světě. V roce 2019 tak dojde k následujícím krokům: Za prvé, podniky začnou měnit způsob, kterým najímají personál datových center, a budou přecházet od tradičních výcvikových programů k agilnějšímu předávání instrukcí pro konkrétní úkoly, úkolově specifickým pokynům, se zaměřením na zařízení Edge. Více školení bude probíhat interním způsobem. Za druhé, podniky začnou přecházet k inteligentním systémům a strojovému učení, aby zjednodušily provoz, zachovaly své know-how a umožnily produktivnější a efektivnější poskytování služeb a údržbu.

„V tomto sektoru, kde se všechno rychle mění, je evidentní, že jednou z největších výzev je nedostatek talentovaných osob se specifickými dovednostmi. Tomu čelí celý náš obor,“ tvrdí Giordano Albertazzi, prezident společnosti Vertiv pro Evropu, Blízký Východ a Afriku. „Inteligentní systémy správy infrastruktury s tímto nedostatkem pomohou, ale bude nutné zaměřit úsilí na soukromý a veřejný sektor, aby společně dokázaly vytvořit celou škálu dovedností potřebných pro vyřešení výzev, které před námi stojí.“

3. Důmyslnější, efektivnější systémy UPS: Nové alternativní akumulátory představují příležitosti pro rozsáhlé nasazení systémů UPS, které budou mnohem lépe schopny spolupracovat se sítí. V krátkodobých ohledech to bude znamenat možnost správy zatížení a eliminování špiček. Nakonec začnou podniky používat část energie uložené v systémech UPS jako výpomoc k provozování energetické sítě. Statické uložení veškeré této energie představovalo dlouhou dobu nevyužívaný zdroj zisku. Nyní přecházíme k jejímu běžnému využívání.

4. Cílem je normalizace: I ve věku modulárního a prefabrikovaného designu zůstávají datová centra stále příliš složitá, než aby se u nich dala očekávat rozsáhlá standardizace zařízení. Zájem o to se však projevuje na dvou frontách: standardizace komponentů zařízení a normalizace jednotlivých provedení datových center. Tato normalizace představuje použití konzistentní architektury a typů zařízení s regionálními rozdíly, aby systémy byly jednoduché a pracovaly s nejnižšími možnými náklady. V obou případech je cílem snížit náklady na zařízení, zkrátit čas dodávky a implementace a zjednodušit služby a údržbu.

5. Vysoce výkonné procesory a pokročilé chlazení: Protože se neustále zvyšuje míra využití procesorů, aby bylo možné zvládnout pokročilé aplikace, jako je rozpoznávání obličejů nebo rozšířená analýza dat, vyžadují tyto vysoce výkonné procesory inovativní přístupy k chlazení. Přímé kapalinové chlazení na čipu – to znamená, že procesor nebo jiné součásti jsou částečně nebo úplně ponořené do kapaliny, která zajišťuje disipaci rozptýlení tepla – to se ukazuje jako životaschopné řešení. Toto řešení se používá většinou ve vysoce výkonných počítačových konfiguracích a mezi jeho výhody patŕí- lepší výkon serverů, lepší účinnost při vysoké hustotě a snížení celkových nákladů na chlazení. Další oblastí inovací v chlazení je extrémní volné chlazení vodou (water-free cooling), což je stále populárnější alternativa pro tradiční vodní chlazení.

Další informace o těchto trendech nebo řešení jakéhokoliv datového centra od společnosti Vertiv naleznete na webových stránkách VertivCo.com.

O společnosti Vertiv

Společnost Vertiv spojuje hardware, software, analytické nástroje a nepřetržité služby k zajištění spolehlivého a optimálního chodu důležitých aplikací svých zákazníků, aby tito mohli růst podle potřeb svého podnikání. Společnost Vertiv řeší nejdůležitější výzvy, kterým dnes čelí datová centra, komunikační sítě a komerční a průmyslová zařízení a to pomocí portfolia energetických, chladicích a počítačových řešení a služeb, které sahají od cloudů až po koncová síťová zařízení. Společnost Vertiv má sídlo ve městě Columbus v Ohiu v USA, zaměstnává okolo 20 000 pracovníků a podniká ve více než 130 zemích. Další informace a nejnovější zprávy a obsah od společnosti Vertiv naleznete na webu VertivCo.com.

Contacts

Karmen Buljat
00385 1 560 3612
karmen.buljat@vertivco.com

Contacts

Karmen Buljat
00385 1 560 3612
karmen.buljat@vertivco.com