Vertiv identifierar topp 5 datacentertrender för 2019: Edge kommer att driva förändring

Vertiv-experter förutser självförsörjande, självläkande edge för IoT, 5G

Download

Loading media player...

Top Five 2019 Data Center Trends from Vertiv

Stockholm, Sverige--()--Nätverkets edge fortsätter att vara epicentrum för innovation inom datacenterbranschen när vi vänder blad i kalendern till 2019, med aktivitet som fokuserar på ökad intelligens och som är utformad för att förenkla operationer, möjliggöra fjärrstyrning och service, samt överbrygga ett ökat kompetensgap. Denna ökande sofistikering av edge är en av de datacenter-trender som man bör hålla ett öga på under 2019 enligt Vertiv-experter från hela världen.

”Edge idag spelar en viktig roll för datacentret, nätverksoperationer och för leverans av viktiga konsumenttjänster”, säger Rob Johnson, vd på Vertiv. ”Det här är en dramatisk och grundläggande förändring av hur vi ser på databehandling och datahantering. Det är inte så konstigt att aktiviteter inom datacenterområdet 2019 kommer att fokusera helt och hållet på edge-innovation.”

1. Förenkling av edge: En smartare, enklare och mer självförsörjande nätverks-edge slås samman med större industri- och konsumenttrender, däribland Internet of Things (IoT) och den kommande utbyggnaden av 5G-nätverk, vilket leder till kraftfull databehandling med låg latens närmare slutanvändaren.

För många företag har edge blivit den viktigaste delen i deras digitala ekosystem. Intelligenta infrastruktursystem med maskininlärningsmöjligheter som fungerar i takt med molnbaserad analys förändrar helt hur vi tänker på edge-teknologi och edge-tjänster. Resultatet kommer att bli en mer robust och effektiv nätverks-edge med förbättrad synlighet och självläkningskapacitet som kräver begränsad aktiv hantering.

2. Arbetskraftsrevolution: En arbetsstyrka som går i pension och utbildningsprogram som inte hänger med i datacenter- och edge-utvecklingen skapar personalutmaningar för datacenters runt om i världen. Detta kommer att utlösa parallella åtgärder 2019. För det första kommer organisationer att börja förändra hur de anställer personal till datacenter, och röra sig bort från traditionella utbildningsprogram mot en mer smidig, arbetsspecifik instruktion med fokus på edge. Mer utbildning kommer att genomföras internt. För det andra kommer företagen att vända sig till intelligenta system och maskininlärning för att förenkla verksamheten, behålla institutionell kunskap och möjliggöra mer förutsägande och effektiv service och underhåll.

”Inom denna snabbt föränderliga sektor är det mycket fokus på det nya och det är uppenbart att bristen på talang med specifika färdigheter är en av de framtida utmaningar vi står inför som en industri”, säger Giordano Albertazzi, vd för Vertiv i Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Intelligenta infrastrukturhanteringssystem kommer att hjälpa till att hantera denna brist, men det måste också ske en orkestrerad insats av den privata och offentliga sektorn för att utveckla bredden av kompetens som krävs för att utveckla bredden av kompetens som krävs för att hantera de kommande störande förändringarna.”

3. Smartare, mer effektiva UPS-system: Nya batterilösningar kommer att erbjuda möjligheter för ett brett antagande av UPS-system som möjliggör mer eleganta interaktioner med elnätet. På kort sikt kommer detta att manifesteras i lasthantering och toppbelastningsutjämning. Så småningom kommer vi att se organisationer som använder viss lagrad energi i sina UPS-system för att hjälpa verktyget att använda elnätet. Den statiska lagringen av all den energin har länge setts som ett genererande av inkomst i väntan på att hända. Vi rör oss allt närmare mainstream-programmen.

4. Eftersträvan av normalisering: Även i denna tid, med modulär och prefabricerad design, förblir datacentret alltför komplext för att man ska kunna förvänta sig en fullfjädrad standardisering av utrustningen. Det finns emellertid intresse på två fronter: standardisering av utrustningskomponenter och normalisering av datacenter-builds. Det senare visar sig i användningen av konsekventa arkitekturer och utrustningstyper, med regionala skillnader, för att hålla systemen enkla och kostnaderna nere. I båda fallen är målet att minska utrustningskostnaderna, förkorta leverans- och implementeringstider, samt att förenkla service och underhåll.

5. Processorer med hög effekt och avancerad kylning: Eftersom processorns användningsgrad ökar för att kunna köra avancerade program, såsom ansiktsigenkänning eller avancerad dataanalys, skapar högkapacitetsprocessorer ett behov av innovativa metoder för termisk hantering. Direkt vätskekylning på chipet – vilket betyder att processorn eller andra komponenter är helt eller delvis nedsänkta i en vätska för värmeavledning – blir en alltmer rimlig lösning. Även om de används mest i högpresterande datorkonfigurationer, kan fördelarna – inklusive bättre serverprestanda, förbättrad effektivitet i höga densiteter och minskade kylkostnader – motivera ytterligare överväganden. Ett annat område för innovation inom värmebehandling är extrem vattenfri kylning, vilket är ett alltmer populärt alternativ till traditionellt kylvatten.

För mer information om dessa trender eller eventuella datacenterlösningar från Vertiv, besök VertivCo.com.

Om Vertiv

Vertiv samlar hårdvara, programvara, analys och löpande tjänster för att säkerställa att kundernas viktiga program löper kontinuerligt, fungerar optimalt och växer med deras affärsbehov. Vertiv löser de viktigaste utmaningarna för dagens datacenter, kommunikationsnät, samt kommersiella och industriella anläggningar med en portfölj som innehåller lösningar och tjänster för ström, kylning och IT-infrastruktur och som sträcker sig från molnet till nätverkets edge. Vertiv har sitt huvudkontor i Columbus, Ohio, USA, sysselsätter cirka 20 000 personer och är verksamt i mer än 130 länder. För mer information och för de senaste nyheterna och det senaste innehållet från Vertiv, besök VertivCo.com.

Contacts

Gemma Lingham
T +44 208 618 2812
E gemma.lingham@fhflondon.co.uk

Contacts

Gemma Lingham
T +44 208 618 2812
E gemma.lingham@fhflondon.co.uk