ACAMS inauguruje sekcję polską i tłumaczenie CAMS® na język polski

Zasoby w języku lokalnym wspierają najlepsze praktyki w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania przestępczości finansowej

CHICAGO--()--Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS) informuje o uruchomieniu dwóch inicjatyw strategicznych, mających na celu wsparcie fachowców zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym w Polsce: utworzeniu nowej, polskiej sekcji ACAMS, która oficjalnie rozpocznie swoją działalność podczas uroczystej gali w Warszawie w dniu 28 listopada 2018 r., oraz przetłumaczeniu na język polski uznawanych na całym świecie kwalifikacji AML CAMS®(Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy®).

Nowo powstała sekcja polska ACAMS stanowi rozszerzenie ACAMS, największego na świecie stowarzyszenia certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Celem sekcji polskiej ACAMS jest pełnienie roli forum dla polskich i międzynarodowych ekspertów branżowych, zajmujących się tematyką zwalczania prania pieniędzy oraz przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Sekcja polska będzie prowadzić aktywne kroki na polu przekazywania wiedzy i rozwijania najlepszych praktyk zmierzających do skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykrywania i zapobiegania przestępstwom finansowym oraz przestrzegania przepisów w tej dziedzinie; wspierać dialog z krajowymi i europejskimi organami nadzoru i ścigania w celu budowy solidnych podstaw finansowania działań antyterrorystycznych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz zapewnienia zgodności z przepisami odnośnie przeciwdziałania przestępczości finansowej; przyczyniać się do poszerzania świadomości i wiedzy społeczeństwa w tej dziedzinie.

Sekcję polską ACAMS, która działać będzie na zasadach niedochodowych, poprowadzi ochotniczy zarząd o następującym składzie: przewodniczący Karol Wojtczak, Dyrektor Regionalny ds. Globalnych Zasad Postępowania i Szkolenia Jednostek Analityki Finansowej (FIU) na Obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), Citibank; wiceprzewodniczący Krzysztof Frac, CAMS, Kierownik ds. Zgodności z Przepisami Odnośnie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, HSBC; wiceprzewodnicząca Luiza Jarocka, CAMS, Kierownik ds. Nadzorowania Zgodności z Przepisami, MoneyGram International; członek zarządu Thijs Mientjes, CAMS, Kierownik ds. Kontroli Infrastruktury oraz Monitorowania Przestępczości Finansowej i Zgodności z Przepisami, Standard Chartered; sekretarz zarządu Aneta Szmidt, CAMS, Szef Działu ds. Oceny Ryzyka i Rozstrzygania Sporów, Six Payment Services; dyrektor ds. członkostwa Marcin Wasilewski, CAMS, Szef Działu ds. Wstępnego i Bieżącego Zachowania Należytej Staranności Przy Identyfikacji Klienta, Credit Suisse Group; Dyrektor ds. Programowych, Marcin Zdrojowy, CAMS, Dyrektor na Obszar Europy Środkowo-Wschodniej ds. Zgodności z Przepisami Odnośnie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Western Union.

Angela Salter, szefowa ACAMS w Europie uważa, że „Dziedzina przeciwdziałania praniu pieniędzy podlega ciągłym zmianom. Sekcje europejskie ACAMS, poprzez edukację, odgrywają cenną rolę w proaktywnym reagowaniu na zmiany w dziedzinie zgodności i ryzyka. Cieszę się, że naszą sekcją zarządzać będą członkowie-założyciele, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Jestem przekonana, że sekcja stanie się wiodącą grupą służącą do kontaktów środowiskowych oraz liderem w dziedzinie zwalczania przestępczości finansowej w Polsce. Stowarzyszenie ACAMS jest zaangażowane we wspieranie swoich członków w regionie oraz dąży do ustanowienia kwalifikacji CAMS jako wzorcowego standardu w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy, dostępnego od 2019 roku dla polskojęzycznej społeczności zajmującej się zwalczaniem przestępstw finansowych”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sekcji polskiej, prosimy o zapoznanie się ze stroną https://www.acams.org/acams-chapters/poland.

Przypis redaktora: Aby uzyskać zaproszenie na inaugurację w Warszawie, przedstawiciele mediów mogą kontaktować się z Alison Taylor pod adresem ataylor@acams.org.

Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy® (ACAMS®) jest członkiem Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), spółki edukacyjnej o zasięgu światowym z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. ACAMS jest największą międzynarodową organizacją członkowską, której celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zrzeszającą specjalistów z dziedziny zwalczania przestępstw finansowych i posiadającą bogate zasoby, umożliwiające zdobycie i rozwijanie niezbędnych kwalifikacji, wymaganych dla wydajnej pracy i rozwoju zawodowego. Usługa certyfikacyjna CAMS jest najbardziej uznanym na świecie poświadczeniem znajomości zagadnień AML dla specjalistów z dziedziny zgodności. Dalsze informacje uzyskać można na stronie acams.org.

Adtalem Global Education

Adtalem Global Education stawia sobie za cel umożliwienie studentom realizowanie ich celów, osiąganie sukcesów oraz inspirowanie naszej globalnej społeczności. Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE; spółka wchodząca w skład indeksu S&P MidCap 400), to czołowy światowy dostawca usług szkoleniowych i organizacja macierzysta następujących instytucji: Adtalem Educacional do Brasil, American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Becker Professional Education, Carrington College, Chamberlain University, DeVry University oraz Keller Graduate School of Management, EduPristine, Ross University School of Medicine i Ross University School of Veterinary Medicine. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę adtalem.com.

Contacts

Kontakt dla mediów:
Ernie Gibble
ernie.gibble@adtalem.com
630-353-9920

Contacts

Kontakt dla mediów:
Ernie Gibble
ernie.gibble@adtalem.com
630-353-9920