EN UNDERSØKELSE VISER AT BARN I NORGE BRUKER 40% MINDRE TID PÅ FRI LEK UTENDØRS

En undersøkelse ledet av Kamik avslører foruroligende generasjonsnedgang i fri lek utendørs:

Selskapet lanserer #FreeYourPlay-bevegelsen for å oppmuntre familier til å komme seg ut for å leke.

Download

Loading media player...

MONTREAL--()--Kamik, en ledende produsent av skotøy og klær, annonserte i dag resultater fra en undersøkelse som tyder på en betydelig nedgang i utendørs lek blant barn i alderen 3-12 år i Norge. Mens de fleste mødre var enige om at deres beste barndomsminner fant sted utendørs da de lekte med en venn eller søsken, husket de også at disse minner ga sterke følelser av glede, frihet og en opplevelse av eventyr (68% og 61% ) - Ironisk nok får ikke deres egne barn de samme opplevelsene i dagens hektiske overorganiserte omgivelser.

Nøkkelundersøkelser viser:

- Norske barn bruker 40% mindre tid til fri lek utendørs enn deres foreldre gjorde (8,6 timer sammenlignet med deres mødres 14,3 timer). Av de fire undersøkte landene hadde Norge den sterkeste nedgangen. 62% av mødrene i undersøkelsen sa at de lekte ute hver dag i barndommen, mens bare 25% av barna gjør det samme i dag.

- I gjennomsnitt deltar norske barn mellom 3-12 år i fire organiserte aktiviteter i uken. Overorganisering og det sosiale presset for å holde ungene beskjeftiget med aktiviteter som bidrar til nedgangen. På spørsmålet om det er mer sannsynlig for mødre i Norge (57%) å tro at lek utenom de oppsatte planene kan utgjøre en forskjell i barns totale framgang i livet, svarte 43% bekreftende.

- Barnas travle timeplan er et direkte hinder for fri lek utendørs. 17% av mødrene i Norge bemerket at barna var for opptatt som grunnen til at barna ikke bruker mer tid på å leke fritt utendørs. Faktisk har 83% av barna i Norge meldt seg på minst en organisert aktivitet per uke (72% i organisert sport og 31% i kunstneriske aktiviteter). Ironisk nok er overbevisningen som er mest delt blant norske mødre, at "å kjede seg kan være bra for barn" (stor enighet hos 47% av mødre), mens dette er en av påstandene med minst oppslutning i alle andre markedsundersøkelser (enten i USA, Canada eller Tyskland).

- For norske mødre var det mer sannsynlig å klandre fjernsyn, nettbrett og videospill som den viktigste grunnen (19%) til at barna ikke bruker mer tid ute.

Selv om resultatene er rystende, spesielt gitt den siste anbefalingen om å øke barns uorganiserte lek fra American Academy of Pediatrics, er ikke alle funnene negative. Faktisk fant undersøkelsen at den hyppigste aktiviteten som utføres av barn på fritiden, fremdeles er fri lek utendørs (rangert først av 24% av mødrene, etterfulgt av organisert idrett (17%)).

Sondre Bjaberg er førskolelærer og barnebokforfatter. Han er fagansvarlig i barnehage og har god erfaring som pedagogisk leder for skolefritidsordning. Han sier:

"Mine erfaringer tilsier at det er vi som må skape rom for barna. Som den viktigste premissgiveren for deres barndom er det et ansvar vi ikke kan fraskrive oss. Tidsklemma er ofte den store synderen i en hverdag med lite lek. Men når vi vet at vi aldri før har hatt bedre råd, mer fritid eller mer ferie, henger ikke forklaringen helt på greip. Istedenfor å dyrke hverdagseventyrene blir fritid også en arena for selvrealisering."

Dette kan da ikke være veien å gå … For å inspirere samtalen rundt verdien av friluftslivsopplevelser, starter Kamik den sosiale bevegelsen #FreeYourPlay, en oppfordring til foreldre om å bryte den overfylte repetisjonen av familiens daglige rutiner og gjenoppdage en nettfri og fri kreativ balanse hos barna gjennom øyeblikk med uorganisert fri lek ute. Inspirert av innsikt hos forbrukerne fra forbrukerinnsigelser, som viser at dagens barn går glipp av de uorganiserte frie lekeopplevelsene som deres foreldre hadde som barn, Kamiks #FreeYourPlay-initiativ oppfordrer familier til å gjenoppdage gleden og friheten til uorganisert lek ved å gi dem tilgjengelige, enkle ideer som hjelper barna med å utvikle sin kreativitet gjennom fri lek utendørs.

Forbrukerne er invitert til å delta i bevegelsen og å dele sine egne friluftsopplevelser på sosiale medier ved hjelp av #FreeYourPlay, og besøke Kamik.com/freeyourplay for mer informasjon om bevegelsen, inkludert gratis leketips og inspirasjon.

OM KAMIKs UNDERSØKELSE OM FRI UTENDØRS LEK

En global studie bestilt av Kamik tidligere i år undersøkte foreldre til barn i alderen 3-12 i USA, Canada, Tyskland og Norge for å kartlegge deres forhold til fri utendørs lek i forhold til barna sine, og bestemme generasjonsforskjellene i fri lek for de yngre.

Norge Survey Data Compilation - 500 kvinner i alderen 24 +, identifisert som mødre med barn i alderen 3-12, var enige om å gjennomføre en undersøkelse om både deres personlige lekemønstre de hadde i sin ungdom og deres egne barns nåværende lekemønstre. Undersøkelsen ble gjennomført fra 3. august til 16. august 2018 av markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos på vegne av Kamik.

OM KAMIK

Kamik er en ledende produsent av skotøy og klær som går i bresjen for å bringe uorganiserte øyeblikk av Fri lek utendørs tilbake til familier over hele verden. Kamik skaper en komplett linje av komfortable, nord-inspirerte allsidige fottøy og klær for hele familien. Robuste, pålitelige og holdbare, holder disse produktene lekne føtter tørre og varme året rundt, fra den første hopp i vårpytten til den siste snøballkampen på vinteren. Kamiks Montreal-baserte morselskap, Genfoot, har en hundreårshistorie og rundt 400 ansatte i sine fabrikker over hele Quebec, Ontario og New Hampshire. Kamik fottøy er tilgjengelig i over 10 000 utsalgssteder i mer enn 40 land. Lær mer på http://www.kamik.com og bli med i bevegelsen til #FreeYourPlay ved å følge Kamik på Facebook, Twitter og Instagram.

Contacts

Portland NO
Per Løkken, (+47) 982 36 031
per@portland.no

Contacts

Portland NO
Per Løkken, (+47) 982 36 031
per@portland.no