Belmond ogłasza przystąpienie do przeglądu strategicznych alternatyw z myślą o podniesieniu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy

HAMILTON, Bermudy--()--Belmond Ltd. (NYSE: BEL), obecny w 24 krajach właściciel, współwłaściciel i zarządca łącznie 46 luksusowych hoteli i restauracji, a także organizator podróży kolejowych i rzecznych rejsów wycieczkowych, ogłosił dzisiaj rozpoczęcie przez zarząd spółki kompleksowego przeglądu alternatyw strategicznych, które zapewnią podniesienie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

Do najbardziej znanych obiektów Belmond należą: Belmond Hotel Cipriani w Wenecji, Belmond Hotel Splendido w Portofino, Belmond Copacabana Palace w Rio de Janeiro, Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons w Oksfordzie, Belmond Grand Hotel Europe w St. Petersburgu, Belmond El Encanto w Santa Barbara, i piętrowa restauracja ‘21’ Club w Nowym Jorku.

Zarząd spółki Belmond pragnie działać w najlepszym interesie wszystkich swoich akcjonariuszy. Dlatego też przyglądamy się obecnie wszystkim dostępnym alternatywom strategicznym, operacyjnym i finansowym, z których może skorzystać nasza spółka, w tym opcji ewentualnej sprzedaży - mówi prezes zarządu Roland Hernandez. - Poczyniliśmy znaczące postępy w kierunku realizacji naszych długoterminowych celów strategicznych. Obejmują one rosnące zyski, zwiększenie świadomości marki i rozszerzenie naszej obecności na świecie. Jesteśmy przekonani, że nadszedł odpowiedni czas na wykonanie przeglądu strategicznego, który pozwoli nam podnieść wartość spółki dla naszych akcjonariuszy w oparciu o bogatą ofertę wyjątkowych obiektów i silne podstawy zbudowane na rynkach całego świata”.

Nie możemy przedstawić żadnych zapewnień w kwestii rezultatów i czasu zakończenia procesu przeglądu. Spółka nie zamierza publikować kolejnych informacji na temat przeglądu aż do jego zakończenia lub do czasu, gdy uzna, że ujawnienie takich informacji jest wymagane lub korzystne.

W celu usprawnienia procesu przeglądu Zarząd zaangażował spółki Goldman Sachs & Co. LLC i J.P. Morgan Securities LLC jako doradców finansowych oraz Weil, Gotshal & Manges LLP jako doradców prawnych.

Belmond Ltd.

Belmond (belmond.com) posiada globalną ofertę wyjątkowych hoteli i luksusowych wycieczek w najbardziej fascynujących regionach świata. Od czasu kupna weneckiego Belmond Hotel Cipriani ponad 40 lat temu spółka rozwinęła niezwykłe bogate portfolio obejmujące 46 hoteli (kolejny zostanie otwarty w tym roku w Londynie), wycieczki koleją i rejsy wycieczkowe w najbardziej cenionych przez turystów miejscach globu. Oferta Belmond obejmuje zarówno obiekty położone w dużych miastach, jak i bardziej kameralne lokalizacje, m.in.: Belmond Grand Hotel Europe w Petersburgu; Belmond Copacabana Palace w Rio de Janeiro; Belmond Maroma Resort & Spa w Riviera Maya oraz Belmond El Encanto w Santa Barbara. Belmond to także safari, siedem luksusowych pociągów turystycznych, w tym Venice Simplon-Orient-Express i dwa wycieczkowe rejsy rzeczne. Belmond zarządza również ‘21’ Club, jedną z najbardziej wielopiętrowych nowojorskich restauracji. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie: investor.belmond.com.

Oświadczenie ws. prognoz

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Są to m.in. wypowiedzi dotyczące przeglądu alternatyw strategicznych przez spółkę, które nie stanowią faktów historycznych, a więc towarzyszą im czynniki ryzyka i niepewności. Takie wypowiedzi opierają się na obecnych oczekiwaniach i przekonaniach zarządu dotyczących przyszłych wydarzeń, nie stanowią gwarancji realizacji celów i podlegają szeregowi czynników ryzyka i niepewności, których działanie może sprawić, że faktyczne rezultaty będą w znaczący sposób odbiegać od opisanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na różnice między rzeczywistymi wynikami, działaniami i osiągnięciami a wynikami, działaniami i osiągnięciami opisanymi w wypowiedziach prognozujących to m.in.: czynniki wspomniane w informacji prasowej i wypowiedziach ustnych, zdolność spółki do realizacji i wypełnienia trzypunktowej strategii rozwoju, przyszłe skutki ewentualnych działań terrorystycznych oraz wszelkich interwencji policji lub wojska dla rynków turystyki i rekreacji, zmieniające się oczekiwania klientów i sytuacja konkurencyjna, niezdolność do zrealizowania oczekiwanej liczby rezerwacji hotelowych i planowanych transakcji sprzedaży nieruchomości w postaci rzeczywistych zysków, niezdolność do odpowiedniego zareagowania na podwyżki cen lub redukcji kosztów, rosnące ceny paliw w sposób niekorzystny oddziałujące na liczbę podróży klientów i koszty operacyjne spółki, wahania stóp procentowych i kursów walut, niepewność w kwestii negocjowania i realizacji przyszłych przejęć aktywów, niezdolność do planowej redukcji finansowanego zadłużenia lub uzyskania zgody banków na przyszłe umorzenia lub zmiany w umowach kredytów, adekwatność źródeł kapitału i możliwość zaakceptowania warunków finansowych, możliwe cofnięcie lub aktualizacja planowanych zezwoleń i opóźnień w pracach związanych z rozbudową, opóźnienia w zakresie ponownego otwarcia remontowanych obiektów i możliwe przekroczenia kosztów, zmieniające się trendy turystyki prywatnej i biznesowej oraz sezonowość popytu, niekorzystne warunki pogodowe, możliwe trudności związane z utrzymaniem marek spółki, poleganie na systemach technologicznych oraz rozwijanie nowych systemów technologicznych, zmiany światowych i regionalnych warunków gospodarczych oraz trudności na rynkach finansowych, które mogą negatywnie wpływać na popyt, zmiany prawne i polityczne (w tym niepewność sytuacji politycznej na Ukrainie, w Brazylii i Peru oraz regionalne wydarzenia w Mjanmie, a także w Wielkiej Brytanii w związku z planowanym opuszczeniem Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych w związku ze zmianami w polityce imigracyjnej i handlowej oraz Ustawą o redukcji podatków i miejscach pracy z 2017 r., a także wpływ tych wydarzeń na gospodarkę lokalną i światową), zagrożenie wystąpieniem lub wybuch epidemii, choroby zakaźne i wirusy, takie jak wirus Zika, który może wpływać na popyt w Ameryce Łacińskiej, w tym na Karaibach oraz w innych regionach, a także możliwe wyzwania dla struktury ładu korporacyjnego spółki. Dalsze informacji dotyczące tych i innych czynników, które mogą uniemożliwić realizację obecnych oczekiwań i przekonań spółki zostały uwzględnione w dokumentach składanych przez spółkę w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. O ile nie wymaga tego prawo, spółka nie ma obowiązku publicznego aktualizowania ani korekty jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, niezależnie od pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń i innych czynników.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Belmond Ltd.
Inwestorzy:
Martin O’Grady
wiceprezes
dyrektor finansowy
tel. +44 203 117 1333
e-mail: martin.ogrady@belmond.com
lub
James Costin
kontroler finansowy Grupy i dyrektor ds. relacji inwestorskich
tel. +44 203 117 1325
e-mail:james.costin@belmond.com
Media:
Jocelyn Betts
dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej
tel. +44 203 117 1362
e-mail: jocelyn.betts@belmond.com
lub
Sard Verbinnen & Co
USA i rynki międzynarodowe:
George Sard / Robin Weinberg / Stephen Pettibone
tel. +1 212 687 8080
lub
Wielka Brytania i rynki międzynarodowe:
Jon Aarons / Conrad Harrington
tel. +44 20 7467 1050

Contacts

Belmond Ltd.
Inwestorzy:
Martin O’Grady
wiceprezes
dyrektor finansowy
tel. +44 203 117 1333
e-mail: martin.ogrady@belmond.com
lub
James Costin
kontroler finansowy Grupy i dyrektor ds. relacji inwestorskich
tel. +44 203 117 1325
e-mail:james.costin@belmond.com
Media:
Jocelyn Betts
dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej
tel. +44 203 117 1362
e-mail: jocelyn.betts@belmond.com
lub
Sard Verbinnen & Co
USA i rynki międzynarodowe:
George Sard / Robin Weinberg / Stephen Pettibone
tel. +1 212 687 8080
lub
Wielka Brytania i rynki międzynarodowe:
Jon Aarons / Conrad Harrington
tel. +44 20 7467 1050