Cushman & Wakefield oznámila ukončení počáteční nabídky svých kmenových akcií

CHICAGO--()--Společnost Cushman & Wakefield plc (dále jen “Cushman & Wakefield”) dnes oznámila ukončení počáteční nabídky svých 45 000 000 kusů kmenových akcií za cenu pro veřejnost 17,00 dolarů na akcii. V souvislosti s touto počáteční veřejnou nabídkou využili upisovatelé v plném měřítku svou opci na nákup dalších 6 750 000 kusů kmenových akcií od společnosti Cushman & Wakefield. Celkový objem této počáteční veřejné nabídky kmenových akcí tak dosáhl 51 750 000 kusů. Akcie jsou kotovány na burzovním trhu New York Stock Exchange a obchodovány pod symbolem “CWK.”

Společnost Cushman & Wakefield dále oznámila ukončení primární soukromé investice ze strany společnosti Vanke Service (HongKong) Co., Limited, která zakoupila kmenové akcie firmy Cushman & Wakefield v počtu, který představuje 4,9% kmenových akcií, a to po započtení této počáteční veřejné nabídky kmenových akcií a využití všech opcí k nákupu dalších kmenových akcií.

Cushman & Wakefield chce využít výnosy z prodeje svých kmenových akcií ke snížení svého významného zadlužení, a to zejména k vyplacení zástav a k doplacení odložené platby v souvislosti s akvizicí společnosti Cassidy Turley. Případné zbývající finanční prostředky chce společnost využít pro firemní účely.

Firmy Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC a UBS Investment Bank společně zastávaly funkci správců úpisu a zástupců upisovatelů pro tuto nabídku. Dalšími správci úpisu byly firmy Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC a William Blair & Company, L.L.C. TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C. a The Williams Capital Group, L.P. byly spolusprávci úpisu.

Nabídka akcií byla uskutečněna pouze prostřednictvím písemné plné moci, která je součástí platného prohlášení o registraci. Kopie konečné verze plné moci pro účely této nabídky, si můžete vyžádat (poté co budou k dispozici) na následujících adresách: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefon: (866) 471-2526 nebo email: prospectus-ny@ny.email.gs.com a UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telefon: 888-827-7275 nebo email: olprospectusrequest@ubs.com.

Prohlášení o registrací, které se týká těchto cenných papírů, bylo ke dni 1. srpna 2018 Komisí pro cenné papíry (SEC - Securities and Exchange Commission) prohlášeno za platné. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku ani výzvu k odkupu či prodeji cenných papírů a před registrací a schválením tohoto úpisu ze strany orgánů státního dozoru podle platných zákonů, žádný prodej ani odkup akcií není možný a je neplatný a neúčinný.

O společnosti Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) je přední globální realitní společnost, která dává majitelům a nájemníkům realit příležitost uvést své nápady v život. Cushman & Wakefield patří mezi největší realitní firmy, má 48 tisíc zaměstnanců a zhruba 400 poboček v 70 zemích světa. Za rok 2017 firma dosáhla tržeb 6,9 miliardy dolarů, a to zejména za poskytování služeb v oblasti realit, správy portfolia, projektového řízení, pronájmu, kapitálových trhů, oceňování a dalších služeb.

Upozornění na výhledová prohlášení

Všechna prohlášení v této tiskové zprávě, která nejsou historickými fakty, jsou výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních a předpokladech firmy Cushman & Wakefield ohledně budoucích událostí. Výhledová prohlášení podléhají neznámým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky firmy budou podstatně lišit od předpokladů uvedených ve výhledových prohlášeních. Některá rizika a nejistoty, které ovlivňují podnikání firmy Cushman & Wakefield, jsou uvedeny v článcích „Rizikové faktory“ a „Upozornění na výhledová prohlášení“ na formuláři S-1 (Prohlášení o registraci). Pokud to není vyžadováno zákonem, vyhrazuje si společnost Cushman & Wakefield právo neprovádět žádné aktualizace či změny výhledových prohlášeních za účelem zohlednění změn a událostí, ke kterým dojde po datu vydání této tiskové zprávy.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
+1 312 424 8010
Brad.Kreiger@cushwake.com

Contacts

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
+1 312 424 8010
Brad.Kreiger@cushwake.com