Spółka Cushman & Wakefield ogłasza zamknięcie pierwszej oferty publicznej jej akcji zwykłych

CHICAGO--()--Spółka Cushman & Wakefield plc (“Cushman & Wakefield”) ogłosiła dzisiaj zamknięcie pierwszej oferty publicznej jej akcji zwykłych. Oferta objęła 45 mln akcji po cenie 17 USD za sztukę. Gwaranci w pełni skorzystali z możliwości kupna dodatkowych 6,75 mln akcji zwykłych Cushman & Wakefield. Tym samym do obrotu trafiło łącznie 51,75 mln akcji. Są one notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod symbolem giełdowym „CWK”.

Ponadto spółka poinformowała także o wstępnym zamknięciu oferty niepublicznej, w ramach której w jej akcje zainwestowała Vanke Service (HongKong) Co., Limited. Łączna liczba nabytych przez nią akcji stanowić będzie 4,9% liczby akcji zwykłych sprzedanych po zrealizowaniu pierwszej publicznej oferty i skorzystaniu przez gwarantów z możliwości kupna dodatkowej puli akcji.

Zgodnie z założeniami zysk ze sprzedaży akcji zwykłych Cushman & Wakefield ma przeznaczyć na spłatę części zadłużenia, w tym w szczególności kredytu pod zastaw o niższym priorytecie spłaty, i uregulowanie reszty zobowiązania z tytułu przejęcia Cassidy Turley. Reszta zysku przeznaczona zostanie na finansowanie ogólnej działalności spółki.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC i UBS Investment Bank wspólnie działali w charakterze głównych prowadzących księgę popytu i przedstawicieli gwarantów. W tym samym charakterze działały również Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC i William Blair & Company, L.L.C. Funkcję współzarządzających księgą popytu dla oferty pełniły TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C. i The Williams Capital Group, L.P.

Akcje oferowane były wyłącznie w drodze pisemnego prospektu emisyjnego stanowiącego integralną część ważnego dokumentu rejestracyjnego. Egzemplarze końcowego prospektu emisyjnego dla oferty można uzyskać w dziale prospektów (Prospectus Department) spółki Morgan Stanley & Co. LLC pod adresem 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, a także w Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, dziale prospektów Goldman Sachs & Co. LLC pod adresem 200 West Street, New York, NY 10282, nr tel. (866) 471-2526 lub e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com, oraz dziale prospektów UBS Securities LLC pod adresem 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, nr tel. 888-827-7275 lub e-mail: olprospectusrequest@ubs.com.

Ważność dokumentu rejestracyjnego dotyczącego omawianych papierów wartościowych została stwierdzona przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dniem 1 sierpnia 2018 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna. Omawiane papiery wartościowe nie będą przedmiotem ofert sprzedaży lub kupna w stanach lub jurysdykcjach, w których ich sprzedaż lub oferta sprzedaży bądź kupna przed rejestracją lub kwalifikacją stanowi naruszenie przepisów prawa danego stanu lub danej jurysdykcji w zakresie papierów wartościowych.

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE:CWK) to światowy lider na rynku obsługi nieruchomości, który, wcielając pomysły w życie, zapewnia najemcom i właścicielom nieruchomości najwyższą jakość usług. To jeden z największych podmiotów sektora obsługi nieruchomości, który zatrudnia 48 tys. pracowników w ok. 400 oddziałach w 70 krajach. W 2017 r. firma zanotowała przychody na poziomie 6,9 mld dolarów w obszarach obsługi nieruchomości i zakładów, zarządzania projektami, wynajmu, rynków kapitałowych, wyceny i innych.

Uwaga w sprawie wypowiedzi prognozujących

Każda wypowiedź w niniejszym komunikacie, która nie odnosi się do przeszłości lub bieżących faktów, ma charakter prognozujący. W wypowiedziach tych zawarte są aktualne założenia i prognozy spółki Cushman & Wakefield dotyczące przyszłych wydarzeń. Wiążą się one z ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, zarówno znanymi, jak i nieznanymi, które mogą skutkować istotnymi różnicami między faktycznymi wynikami działalności i osiągnięciami Cushman & Wakefield a jej założeniami i przewidywaniami w tym zakresie stwierdzonymi lub sugerowanymi w wypowiedziach prognozujących. Czynniki ryzyka i niepewności są częściowo opisane w punktach „Czynniki ryzyka” i „Uwaga w sprawie wypowiedzi prognozujących” formularza rejestracyjnego S-1. Spółka Cushman & Wakefield nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w celu uwzględnienia okoliczności lub zdarzeń, które nastąpią po dniu publikacji niniejszego komunikatu prasowego, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
yel. +1 312 424 8010
e-mail: Brad.Kreiger@cushwake.com

Contacts

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
yel. +1 312 424 8010
e-mail: Brad.Kreiger@cushwake.com