Enquête: slechts 13 procent van consumenten steunt huidig voorstel voor collectieve rechtszaken van Europese Commissie

Tweederde van EU-consumenten verzet zich tegen collectieve rechtszaken zonder waarborgen

BRUSSEL--()--Slechts 13 procent van de consumenten in de EU steunt het huidige voorstel van de Europese Commissie om collectieve acties te ondernemen, volgens een nieuw onderzoek in vijf landen. Verder is 67 procent van de consumenten in de EU van mening dat de Europese Unie collectieve rechtszaken niet moet verplichten zonder waarborgen tegen misbruik.

De nieuwe bevindingen zijn onderdeel van een enquête die vandaag in Brussel is gepubliceerd door de U.S. Chamber Institute for Legal Reform (ILR) en werd uitgevoerd door WorldThinks, een wereldwijd onderzoeksbureau voor de publieke opinie. Het onderzoek omvatte meer dan 1.000 volwassenen uit elk van vijf EU-lidstaten: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. De enquêtes hebben een gemiddelde foutmarge van +/- 3,07.

“Zonder essentiële waarborgen dreigt het voorstel van de Commissie de EU te veranderen in een mondiale hub voor onrechtmatige rechtszaken die net zo slecht is als het Amerikaanse systeem,” aldus Lisa A. Rickard, President van ILR. “Over dit idee maken de EU-consumenten zich zorgen en daarom verzetten ze zich tegen het voorstel zonder waarborgen, ter voorkoming van een rechtssysteem dat zo op hol kan slaan.”

In de enquête betuigden aanzienlijke meerderheden van EU-consumenten steun voor specifieke waarborgen die:

  • Ervoor zorgen dat consumenten voor deze rechtszaken kunnen kiezen ('opt-in'), in plaats van advocaten toe te staan consumenten op te nemen in rechtszaken zonder hun medeweten (77 procent)
  • Vereisen dat rechtzaken voldoen aan een aantal minimumnormen voordat een rechter toestaat om ermee door te gaan (75 procent)
  • Partijen in het geschil verplichten om te laten zien dat ze hun problemen geprobeerd hebben op te lossen voordat ze een rechtszaak aanspannen (74 procent)
  • Eisen dat alleen legitieme belangenorganisaties van consumenten aan rechtszaken kunnen beginnen (65 procent)

De studie onderzocht bovendien de houding ten aanzien van waarborgen voor de financiering van procesvoering door derde partijen (Third Party Litigation Funding, TPLF), wat de praktijk is van onafhankelijke financiële ondernemingen die investeren in rechtszaken zoals 'class actions' of collectieve rechtszaken in ruil voor een deel van de procesopbrengsten.

De populairste waarborg voor TPLF, die de Europese Commissie niet in haar voorstel had opgenomen, zou ervoor gezorgd hebben dat financiers geen rechtszaken kunnen aansturen, een maatregel die door 78 procent van de consumenten gesteund werd.

De volledige enquête is hier beschikbaar.

ILR tracht hervorming van het burgerlijk recht te bevorderen door middel van wetgevende, politieke, juridische en educatieve activiteiten op mondiaal, nationaal, staats- en lokaal niveau.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel is 's werelds grootste zakelijke federatie die de belangen behartigt van meer dan 3 miljoen bedrijven van alle groottes en uit alle sectoren en regio's, evenals van nationale en lokale kamers van koophandel en brancheorganisaties.

www.InstituteforLegalReform.com    @LegalReform    www.freeenterprise.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

U.S. Chamber Institute for Legal Reform
Justin Hakes, +1 202-463-3156

Contacts

U.S. Chamber Institute for Legal Reform
Justin Hakes, +1 202-463-3156