ASIT biotech selecteert een nieuw kandidaat-product hdm-ASIT+™ voor de potentieel grote markt voor de behandeling van huisstofmijtallergie

  • Dit nieuwe kandidaat-product is geselecteerd om hetzelfde werkingsmechanisme te induceren als gp-ASIT+™, dat zijn snelle begin van werking en zijn doeltreffendheid heeft aangetoond in een eerste fase III studie voor graspollenallergie.
  • De selectie van dit nieuwe product bevestigt de veelzijdigheid van het ASIT+™-technologieplatform, dat de ontwikkeling en selectie van nieuwe werkzame bestanddelen voor allergie-immunotherapie op een sterke wetenschappelijke basis bevordert.
  • ASIT biotech heeft nu drie productkandidaten geselecteerd op het ASIT+™ platform voor allergieën met de hoogste prevalentie: allergische rinitis veroorzaakt door graspollen, pindaallergie en huisstofmijtallergie.

BRUSSEL--()--Regulatory News:

ASIT biotech (Paris:ASIT) (BSE:ASIT) (Euronext: ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in immunotherapie tegen allergieën, maakt vandaag bekend dat het in het kader van een samenwerkingsprogramma met het Imperial College London een nieuw kandidaat-product hdm-ASIT+™ heeft geïdentificeerd voor de behandeling van huisstofmijtallergie.

Het nieuwe kandidaat-product werd geselecteerd uit vier prototypes die voortvloeien uit het ASIT+™-platform na ex vivo tests. Deze tests werden door het team van prof. Mohamed Shamji (Imperial College London) uitgevoerd op bloedcellen van allergische patiënten. Deze selectie werd gestart in oktober 2017 na de fase I/II follow-up studie die werd uitgevoerd met de eerste kandidaat-product.

Net zoals het kandidaat-product pnt-ASIT+™, dat recent geselecteerd werd voor de ontwikkeling van een behandeling tegen pinda-allergie, bestaat hdm-ASIT+™ uit een mengeling van natuurlijke peptiden met een immunologische signatuur die vergelijkbaar is met die van de kandidaat -product gp-ASIT+™ (allergie voor graspollen), die in een eerste fase III klinische studie heeft aangetoond in staat te zijn om snel de natuurlijke regulerende mechanismen voor de allergische reactie te activeren.

Prof. Mohamed Shamji, Hogere Docent bij het Imperial College Londen, zei: "Dit nieuwe kandidaat-product hdm-ASIT+™, voor de behandeling van allergieën veroorzaakt door huisstofmijten, werd geselecteerd met de nieuwe ex vivo screeningmethode op bloedcellen van allergische patiënten die we in samenwerking met ASIT biotech hebben ontwikkeld. Op basis van de in dit stadium verkregen resultaten ben ik van mening dat dit nieuwe product de juiste immunologische eigenschappen heeft om de natuurlijke regulerende mechanismen voor de allergische reactie veroorzaakt door huisstofmijten te stimuleren.”

Thierry Legon, CEO van ASIT biotech, concludeerde: "We zijn verheugd dat onze samenwerking met het Imperial College London ons in staat heeft gesteld om binnen een paar maanden twee nieuwe klinische kandidaten te identificeren: pnt-ASIT+™ voor pinda-allergie en hdm-ASIT+™ voor huisstofmijtallergie. Dankzij deze studies konden we ook begrijpen waarom onze eerste kandidaat-product voor huisstofmijtallergie een suboptimaal immunologisch profiel had. Al deze resultaten bewijzen eens te meer de veelzijdigheid van ons technologieplatform en haar vermogen om, op een sterke wetenschappelijke basis, kandidaat-producten te genereren voor immunotherapie van allergieën met een hoge onbeantwoorde medische nood. Uiteindelijk zou deze nieuwe kandidaat-product een effectieve en goed verdragen behandelingsoplossing kunnen bieden voor miljoenen patiënten die lijden aan huisstofmijtallergieën.”

Over huisstofmijtallergie

Huisstofmijten zijn microscopisch kleine organismen die zich voeden met huisstof en de luchtvochtigheid. Het is een van de meest voorkomende allergenen die in huis te vinden zijn en de symptomen kunnen zich het hele jaar voordoen. Naast allergische rinitis kan huisstofmijtallergie ook astma-aanvallen en eczeemopstoten veroorzaken. Bovendien nemen de incidentie en de prevalentie van luchtwegenallergieën in de hele wereld elk jaar toe. In Europa bedraagt de globale prevalentie van patiënten met allergische rinitis 23% en 52,5% van deze patiënten lijdt aan huisstofmijtallergie (dat is 12% van de bevolking van de Europese Unie)1.

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life-doeltreffendheid zullen verbeteren. De portefeuille van ASIT biotech omvat drie vernieuwende kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (graspollenallergie met gp-ASIT+™ en huisstofmijtallergie met hdm-ASIT+™) en voedselallergieën (pinda-allergie met pnt-ASIT+™). Deze producten zouden de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden. De vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™-platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

ASIT biotech telt 26 werknemers en medewerkers. De onderneming heeft haar hoofdzetel in Brussel en laboratoria in Luik, in België.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com.

Toekomstgerichte uitspraken
Alle uitspraken in dit bericht die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn toekomstgerichte uitspraken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte uitspraken herkend worden aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "denkt", "verwacht", "wil", "anticipeert", "kan", "zal", "is van plan", "blijft", "lopend", "potentieel", "voorspellen", "plannen", "beogen", "proberen", of "zou/zouden" of in elk geval hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door gesprekken of strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over de intenties, overtuigingen of de huidige verwachtingen van ASIT biotech. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen voorkomen. De toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Met het oog op deze risico's en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als voorspelling van daadwerkelijke resultaten. Toekomstgerichte uitspraken worden alleen gedaan op de datum van dit bericht. Behalve wanneer vereist door de wet- of regelgeving, is ASIT biotech niet van plan om, noch voelt deze zich verplicht, om de toekomstgerichte uitspraken uit dit bericht verder up-to-date te houden of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, recente of andere gebeurtenissen.

Juridische waarschuwing
Dit bericht vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen van ASIT biotech S.A. (de "Vennootschap" en de "Aandelen") te verkopen of uit te geven noch een verzoek om een aanbod om Aandelen te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag van Aandelen die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding mag enkel gebaseerd zijn op de informatie die vervat is in het Prospectus en de aanvullingen erbij, naargelang het geval. Dit bericht vormt geen prospectus. De informatie hierin is enkel ter informatie bedoeld en heeft niet de intentie volledig te zijn. Beleggers mogen enkel inschrijven op Aandelen op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na de goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en die verkregen kan worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op www.asitbiotech.com.

Dit bericht is niet bestemd voor distributie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen zoals beschreven in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn noch worden geregistreerd in het kader van de Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de voorgenomen aanbieding van Aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten noch is zij dat van plan. De Vennootschap zal geen publiek aanbod van Aandelen uitvoeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht en de hierin vervatte informatie zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of een jurisdictie waar dit een schending zou inhouden van de relevante wetten van die jurisdictie.

ASIT biotech is verantwoordelijk voor de informatie in dit bericht.

1 Bronnen:
https://acaai.org/allergies/types/dust-allergy
Bauchau V & Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J. 2004 Nov 24 (5):758-64:

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent, +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent, +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be