Aankondiging door Viking Corp over Tecnotree

AUSTIN, Texas--()--In het belang van de transparantie van de belanghebbenden, verstrekt deze aankondiging achtergrond en context aan de dossier faillissementsprocedures van Viking bij Tecnotree:

Zoals velen van u nu weten, werd Viking Corp onlangs gedwongen een faillissementsprocedure aan te vragen bij Tecnotree, die op 19 juni werd ingetrokken. In het belang van de transparantie van de belanghebbenden doen we deze mededeling als achtergrond en context voor deze actie.

In de eerste plaats willen we stilstaan bij de recente geschiedenis van onze pogingen om samen te werken met Tecnotree en al zijn belanghebbenden. Viking heeft een Aanbestedingsaanbod (TO) uitgebracht, na uitvoerig overleg met de Tecnotree Board en onze adviseurs. Op basis van deze gesprekken hadden we er alle vertrouwen in dat de TO-prijs van 10 cent per aandeel werkelijk een superieure waarde voor de aandeelhouders had. Dit gold ook voor de Raad van Bestuur van Tecnotree, zoals blijkt uit hun unanieme aanbeveling van ons Bod en natuurlijk ook uit de huidige geldende marktprijs.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

C8 Consulting Ltd
Paula Elliott
paula@c8consulting.co.uk
+44 1189 497736
of
Viking Acquisitions Corp.
Martyn Lambert
lambert.martyn@gmail.com
+44-7939 555475

Release Summary

In the interests of stakeholder transparency, this announcement provides background and context to Viking's file bankruptcy proceedings upon Tecnotree

Contacts

C8 Consulting Ltd
Paula Elliott
paula@c8consulting.co.uk
+44 1189 497736
of
Viking Acquisitions Corp.
Martyn Lambert
lambert.martyn@gmail.com
+44-7939 555475