Cushman & Wakefield składa wniosek o rejestrację w sprawie pierwszej oferty publicznej

CHICAGO--()--Cushman & Wakefield ogłosiło dzisiaj złożenie wniosku o rejestrację na formularzu S-1 do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji zwykłych. Liczba akcji objętych ofertą oraz jej zakres cenowy nie został jeszcze określony.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC i UBS Investment Bank wystąpią w charakterze gwarantów emisji oraz jej przedstawicieli i poręczycieli. W charakterze gwarantów emisji wystąpią również Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC i William Blair & Company, L.L.C.

Oferta zostanie przedstawiona w formie prospektu emisyjnego. Egzemplarze wstępnego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty, po ich udostępnieniu, będzie można uzyskać od Morgan Stanley & Co. LLC, adresat: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Goldman Sachs & Co. LLC, adresat: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefon: (866) 471-2526 lub email: prospectusny@ny.email.gs.com oraz UBS Securities LLC, adresat: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telefon: 888-827-7275 lub email: olprospectusrequest@ubs.com.

Przed zamknięciem przedmiotowej oferty Cushman & Wakefield dokona restrukturyzacji DTZ Jersey Holdings Limited, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jersey, która to w dniu dzisiejszym złożyła wniosek o rejestrację, w publiczną spółkę akcyjną z siedzibą w Anglii i Walii działającą pod firmą Cushman & Wakefield plc.

Wniosek o rejestrację dotyczący ww. papierów wartościowych został złożony do SEC, lecz nie został jeszcze zatwierdzony. Papiery wartościowe nie mogą być sprzedawane ani oferty ich kupna nie mogą być przyjmowane przed zatwierdzeniem wniosku. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu, a ponadto nie zostanie przeprowadzona żadna transakcja sprzedaży przedmiotowych papierów wartościowych w żadnym państwie lub jurysdykcji, w której taka sprzedaż lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi w tym państwie lub jurysdykcji.

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield to światowy lider na rynku obsługi nieruchomości, który, wcielając pomysły w życie, zapewnia najemcom i właścicielom nieruchomości najwyższą jakość usług. To jeden z największych podmiotów sektora obsługi nieruchomości, który zatrudnia 48 tys. pracowników w ok. 400 oddziałach w 70 krajach. W 2017 r. firma zanotowała przychody na poziomie 6,9 mld dolarów w obszarach obsługi nieruchomości i zakładów, zarządzania projektami, wynajmu, rynków kapitałowych, wyceny i innych usług.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
+1 312 424 8010
Brad.Kreiger@cushwake.com

Contacts

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
+1 312 424 8010
Brad.Kreiger@cushwake.com