ASIT biotech selecteert een eerste kandidaat-product ASIT+ voor de ontwikkeling van een behandeling tegen pinda-allergie

  • ASIT biotech heeft het eerste kandidaat-product op basis van peptiden tegen een voedselallergie ontwikkeld
  • De immunologische eigenschappen zijn vergelijkbaar met die van gp-ASIT+™, waarvan de klinische efficiëntie is aangetoond in een eerste fase III-studie naar graspollenallergie
  • De selectie van dit nieuwe kandidaat-product bevestigt de stevigheid van het ASIT+™-platform

BRUSSEL--()--Regulatory News:

ASIT biotech (Paris:ASIT) (BSE:ASIT) (Euronext: ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in immunotherapie tegen allergieën, maakt vandaag bekend dat in het kader van zijn samenwerking1 met het King’s College Hospital en het Imperial College London een nieuw kandidaat-product heeft geïdentificeerd voor de behandeling van pinda-allergie, pnt-ASIT+™.

Het nieuwe kandidaat-product werd geselecteerd op basis van in vitro tests die werden uitgevoerd door het team van prof. Mohamed Shamji (Imperial College London) op bloedcellen van allergische patiënten die werden gerekruteerd door het team van prof. Stephen Till (King’s College Hospital). Het is een samenstelling van natuurlijke peptiden die worden gekenmerkt door een immunologische handtekening die vergelijkbaar is met die van het kandidaat-product gp-ASIT+™ (hooikoorst), waarvan de capaciteit om de allergische reacties te bedwingen in een eerste klinische fase III studie is aangetoond.

Prof. Mohamed Shamji, lector aan het Imperial College in Londen, legt uit: “Dit is de eerste potentiële behandeling tegen voedselallergie op basis van peptiden die minder allergische reacties opwekken dan intacte allergenen door de gepaste mechanismen van het immuunsysteem te stimuleren. Dat het hypoallergene karakter van de peptiden van ASIT+™ wordt bevestigd, is bijzonder belangrijk voor de behandeling van voedselallergieën die dodelijke reacties kunnen veroorzaken. Ik ben ook bijzonder tevreden dat de resultaten met dit nieuwe allergeen de stevigheid van het ASIT+™-platform voor de screening van nieuwe werkzame stoffen voor allergie immunotherapie bevestigt.”

Prof. Stephen Till, lector aan King’s College London en Allergoloog Consultant aan Guy’s & St Thomas/NHS Foundation Trust, bevestigt: “Ik ben trots en enthousiast dat ik deel kan uitmaken van een internationale samenwerking om nieuwe behandelingen voor voedselallergieën te ontwikkelen. De selectie van een eerste ASIT+™-product op basis van hypoallergene peptiden is een beslissende stap in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor voedselallergieën voor de welke er tot op heden nog geen enkele geregistreerde behandeling bestaat. Ik hoop dat we binnenkort de eerste klinische studie bij allergiepatiënten met peptiden van voedselallergenenkunnen starten en dat die studie het potentieel van dit nieuwe product zal bevestigen.”

Thierry Legon, gedelegeerd bestuurder (CEO) van ASIT biotech, licht toe: “Dankzij ons ASIT+™-platform hebben wij verschillende loten van pinda-allergeen-fragmenten kunnen genereren en uitziften op basis van hun immunologische eigenschappen. De in vitro tests op bloedcellen van allergiepatiënten die prof. Shamji heeft uitgevoerd, hebben de optimale immunogeniciteit van een eerste kandidaat-product voor de behandeling van voedselallergieën op basis van hypoallergene peptiden bevestigd. Dit is een essentiële stap in de ontwikkeling van ASIT biotech, dat zich nu kan richten op een nieuwe indicatie die wereldwijd miljoenen mensen treft, onder wie een groot aantal kinderen en voor wie er tot op heden nog geen enkele geregistreerde behandeling bestaat. De kwaliteit en de nauwkeurigheid van onze nieuwe selectiemethode voor werkzame stoffen, waarvoor we onlangs een octrooi hebben aangevraagd, sterkt ons in ons geloof in zowel de ontwikkeling van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen als in de toename van hun kans op slagen in klinische fases. We werken nu al aan de selectie van nieuwe kandidaat-producten tegen huisstofmijtallergie en andere voedselallergieën, zoals koemelkallergie om onze portefeuille van nieuwe producten op basis van peptiden voor allergie immunotherapie kunnen uit te breiden.”

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life-doeltreffendheid zullen verbeteren. De portefeuille van ASIT biotech omvat drie vernieuwende kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (graspollenallergie met gp-ASIT+™ en huisstofmijtallergie met hdm-ASIT+™) en voedselallergieën (pinda-allergie met pnt-ASIT+™). Deze producten zouden de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden. De vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™-platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

ASIT biotech telt 26 werknemers en medewerkers. De onderneming heeft haar hoofdzetel in Brussel en laboratoria in Luik, in België.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com.

Toekomstgerichte uitspraken
Alle uitspraken in dit bericht die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn toekomstgerichte uitspraken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte uitspraken herkend worden aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "denkt", "verwacht", "wil", "anticipeert", "kan", "zal", "is van plan", "blijft", "lopend", "potentieel", "voorspellen", "plannen", "beogen", "proberen", of "zou/zouden" of in elk geval hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door gesprekken of strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over de intenties, overtuigingen of de huidige verwachtingen van ASIT biotech. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen voorkomen. De toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Met het oog op deze risico's en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als voorspelling van daadwerkelijke resultaten. Toekomstgerichte uitspraken worden alleen gedaan op de datum van dit bericht. Behalve wanneer vereist door de wet- of regelgeving, is ASIT biotech niet van plan om, noch voelt deze zich verplicht, om de toekomstgerichte uitspraken uit dit bericht verder up-to-date te houden of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, recente of andere gebeurtenissen.

Juridische waarschuwing
Dit bericht vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen van ASIT biotech S.A. (de "Vennootschap" en de "Aandelen") te verkopen of uit te geven noch een verzoek om een aanbod om Aandelen te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag van Aandelen die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding mag enkel gebaseerd zijn op de informatie die vervat is in het Prospectus en de aanvullingen erbij, naargelang het geval. Dit bericht vormt geen prospectus. De informatie hierin is enkel ter informatie bedoeld en heeft niet de intentie volledig te zijn. Beleggers mogen enkel inschrijven op Aandelen op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na de goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en die verkregen kan worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op www.asitbiotech.com.

Dit bericht is niet bestemd voor distributie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen zoals beschreven in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn noch worden geregistreerd in het kader van de Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de voorgenomen aanbieding van Aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten noch is zij dat van plan. De Vennootschap zal geen publiek aanbod van Aandelen uitvoeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht en de hierin vervatte informatie zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of een jurisdictie waar dit een schending zou inhouden van de relevante wetten van die jurisdictie.

ASIT biotech is verantwoordelijk voor de informatie in dit bericht.

1 Gesteund door een terugbetaalbaar voorschot van het Waalse Gewest

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent, +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent, +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be