Financieel analist Edison publiceert initiële studie over ASIT biotech

BRUSSEL--()--Regulatory News:

ASIT biotech (Paris:ASIT) (BSE:ASIT) (Euronext: ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in immunotherapie tegen allergieën, kondigt vandaag de publicatie aan van een studie door Edison, een firma gespecialiseerd in financieel onderzoek.

Edison zal het beursgenoteerde aandeel ASIT voortaan opvolgen. De firma waardeert ASIT biotech op € 119,6 M, of € 7,3 per aandeel*.

De studie kunt u vrij raadplegen via de volgende link:

http://www.edisoninvestmentresearch.com/research/report/asit-biotech/full

* Deze informatie is geen aanbod voor de verkoop van of de inschrijving op, noch een verzoek tot een aankoop- of inschrijvingsorder op effecten in Frankrijk, Europa, de Verenigde Staten of enig ander land. De service voor het opstellen en verspreiden van financiële analyses is het gevolg van een overeenkomst tussen ASIT biotech en Edison.

***

Over Edison

Edison is een onderneming voor beleggingsresearch en -advies, met kantoren in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië-Stille Oceaan. De kern van Edison wordt gevormd door zijn wereldvermaarde platform voor aandelenresearch en zijn verregaande multisectorale expertise. De research van Edison Investment Research wordt breed gebruikt door internationale beleggers, adviseurs en belanghebbende partijen. Edison Advisors levert met behulp van zijn researchplatform gedifferentieerde diensten, met name op het vlak van beleggersrelaties en strategisch advies. Edison is vergunning verleend door en staat onder het toezicht van de Financial Conduct Authority.

Meer informatie vindt u op www.edisongroup.com

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën.

Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life doeltreffendheid zullen verbeteren. De productpijplijn van ASIT biotech omvat twee vernieuwende ASIT+™ kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (namelijk graspollen: gp-ASIT+™ en huisstofmijt: hdm-ASIT+™), die de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk zouden kunnen uitbreiden. De Vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™ platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

ASIT biotech telt 26 werknemers. De onderneming heeft haar hoofdzetel in Brussel en laboratoria in Luik, België.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Toekomstgerichte uitspraken
Alle uitspraken in dit bericht die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn toekomstgerichte uitspraken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte uitspraken herkend worden aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "denkt", "verwacht", "wil", "anticipeert", "kan", "zal", "is van plan", "blijft", "lopend", "potentieel", "voorspellen", "plannen", "beogen", "proberen", of "zou/zouden" of in elk geval hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door gesprekken of strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over de intenties, overtuigingen of de huidige verwachtingen van ASIT biotech. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen voorkomen. De toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Met het oog op deze risico's en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als voorspelling van daadwerkelijke resultaten. Toekomstgerichte uitspraken worden alleen gedaan op de datum van dit bericht. Behalve wanneer vereist door de wet- of regelgeving, is ASIT biotech niet van plan om, noch voelt deze zich verplicht, om de toekomstgerichte uitspraken uit dit bericht verder up-to-date te houden of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, recente of andere gebeurtenissen.

Juridische waarschuwing
Dit bericht vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen van ASIT biotech S.A. (de "Vennootschap" en de "Aandelen") te verkopen of uit te geven noch een verzoek om een aanbod om Aandelen te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag van Aandelen die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding mag enkel gebaseerd zijn op de informatie die vervat is in het Prospectus en de aanvullingen erbij, naargelang het geval. Dit bericht vormt geen prospectus. De informatie hierin is enkel ter informatie bedoeld en heeft niet de intentie volledig te zijn. Beleggers mogen enkel inschrijven op Aandelen op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na de goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en die verkregen kan worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op www.asitbiotech.com.

Dit bericht is niet bestemd voor distributie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen zoals beschreven in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn noch worden geregistreerd in het kader van de Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de voorgenomen aanbieding van Aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten noch is zij dat van plan. De Vennootschap zal geen publiek aanbod van Aandelen uitvoeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht en de hierin vervatte informatie zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of een jurisdictie waar dit een schending zou inhouden van de relevante wetten van die jurisdictie.

ASIT biotech is verantwoordelijk voor de informatie in dit bericht.

Contacts

Vennootschap
Thierry Legon, Tel: +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
ASIT biotech
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Tel: +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, Tel.: +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be

Contacts

Vennootschap
Thierry Legon, Tel: +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
ASIT biotech
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Tel: +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, Tel.: +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be