Nowe badanie wykazuje możliwość zastosowania leczenia diuretycznego wspomaganego RenalGuard u pacjentów z ostrą niewydolnością serca

Najnowsza prezentacja na konferencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Niewydolność Serca 2018 wskazuje możliwość zastosowania terapii, która pomoże lekarzom kontrolować poziom płynów u pacjentów.

MILFORD (Massachusetts) i WIEDEŃ--()--Spółka RenalGuard Solutions™, Inc., oferująca sprzęt medyczny i innowacyjne technologie z zakresu gospodarki płynami przeznaczone do zastosowań sercowo-naczyniowych, ogłosiła dzisiaj nowe wyniki badań klinicznych, które wykazały możliwość zastosowania terapii diuretycznej wspomaganej RenalGuard® do optymalizacji kontroli poziomu płynów u pacjentów z ostrą niewydolnością serca (ADHF), przy jednoczesnym łagodzeniu objawów. Wyniki badań zostały zaprezentowane dzisiaj, podczas prezentacji na konferencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Niewydolność Serca 2018 w Wiedniu.

Z przyjemnością przedstawiamy najnowsze dane, które wskazują, że poczyniliśmy znaczący krok naprzód, jeśli chodzi o opracowanie nowej terapii dla pacjentów z ostrą niewydolnością serca - powiedział Jim Dillon, dyrektor naczelny RenalGuard Solutions. - Terapia diuretyczna wspomagana RenalGuard ma szansę ustanowić nowy standard opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, pozwalając lekarzom na maksymalizację usuwania płynów przy jednoczesnej ochronie pacjentów przed potencjalnymi negatywnymi skutkami nadmiernej utraty płynów”.

ADHF oznacza nagłe wystąpienie objawów niewydolności serca, takich jak trudności w oddychaniu (duszność), obrzęki kończyn i zmęczenie. Leczenie ADHF obecnie obejmuje terapię diuretyczną, która ma na celu przywrócenie prawidłowego poziomu płynów w nerkach i całym organizmie. Terapia diuretyczna może mieć nieprzewidziany przebieg i tracić na efektywności w miarę pogarszania się stanu pacjenta. U niektórych pacjentów leki moczopędne mogą wywoływać tzw. oporność diuretyczną, która tłumi działanie tych leków i może pogorszyć skutki przeciążenia płynami, wywołując w rezultacie ostre uszkodzenie nerek. Terapia diuretyczna wspomagana RenalGuard ma na celu umożliwienie lekarzom podwyższenie dawki leków moczopędnych bez zwiększania ryzyka wystąpienia oporności diuretycznej, zapewniając bezpieczne i skuteczne usuwanie nadmiaru płynów u pacjentów z ADHF przy jednoczesnym łagodzeniu objawów.

W tym pierwszym badaniu klinicznym z udziałem ludzi proces oceny objął dziewięcioro pacjentów hospitalizowanych z powodu ADHF. Pacjenci poddali się 24-godzinnej standardowej terapii diuretycznej z użyciem dożylnego furosemidu, a następnie przez 24 godziny podawano im leki moczopędne w połączeniu z terapią diuretyczną wspomaganą RenalGuard. Wyniki wykazały, że lekarze byli w stanie uzyskać bezpieczny wskaźnik utraty płynów poprzez indukowanie wysokiego wskaźnika oddawania moczu i utrzymywanie objętości wewnątrznaczyniowej w toku leczenia.

Wykazano ponadto znaczną poprawę w zakresie oddychania i skuteczności leków moczopędnych u pacjentów poddawanych terapii diuretycznej wspomaganej RenalGuard, wywołując ponad dwuipółkrotny wzrost ilości wydalanego przez nich moczu. Przeciętna ilość oddawanego moczu zmierzona w ciągu 24 godzin standardowej terapii diuretycznej wyniosła 1 961 ml. W ciągu kolejnych 24 godzin zastosowano terapię diuretyczną wspomaganą RenalGuard w połączeniu z leczeniem moczopędnym - średnia ilość oddawanego moczu wzrosła do 4 771 ml (p<0,01). Średnia zmiana szacowanej czynności nerek w ciągu 30 dni po badaniu, mierzona za pomocą współczynnika filtracji kłębuszkowej, wykazała średni wzrost o 8%, przy czym u trzech pacjentów wzrost ten wyniósł ponad 25%.

Terapia diuretyczna wspomagana RenalGuard

Terapia diuretyczna wspomagana RenalGuard służy do kontroli poziomu płynów podczas leczenia moczopędnego u pacjentów z niewydolnością serca i może łagodzić szereg objawów związanych z niewydolnością serca. Dzięki precyzyjnemu i przewidywalnemu zarządzaniu poziomem płynów u pacjenta terapia ta może zapewnić lekarzom lepszą kontrolę nad leczeniem moczopędnym.

RenalGuard Solutions, Inc.

Spółka RenalGuard Solutions, Inc. oferuje sprzęt medyczny i innowacyjne technologie z zakresu gospodarki płynami przeznaczone do zastosowań sercowo-naczyniowych. RenalGuard®, wiodący produkt firmy, jest technologią platformową opracowaną w celu precyzyjnego zarządzania poziomem płynów i zapewnienia lepszej opieki szerokiemu gronu pacjentów. Platforma RenalGuard, opracowana pierwotnie w celu zmniejszenia ryzyka nefropatii indukowanej kontrastem (CIN), ma potencjalne zastosowania w leczeniu innych chorób, w tym w niewydolności serca. W Stanach Zjednoczonych trwa kluczowe badanie CIN-RG RenalGuard, którego celem jest poparcie planowanego na 2018 r. wniosku do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o ujęcie w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej spółki pod adresem https://www.renalguard.com/ oraz na jej profilu w serwisie Twitter: @RenalGuard.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

RenalGuard Solutions, Inc.
Jessica Volchok, 310-849-7985
Jessica@healthandcommerce.com

Contacts

RenalGuard Solutions, Inc.
Jessica Volchok, 310-849-7985
Jessica@healthandcommerce.com