Takeda geeft melding van informatie over het lopende vrijwillige en voorwaardelijke openbare overnamebod voor uitstaande aandelen, warrants en Amerikaanse Depositary Shares van TiGenix

OSAKA, Japan--()--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) (“Takeda”) heeft vandaag informatie bekendgemaakt aangaande de eerder aangekondigde en lopende tenderaanbieding (het “Bod”) in contanten voor alle uitstaande gewone aandelen (“Gewone Aandelen”), warrants (“Warrants”) en American Depositary Shares (“ADS'en”) van TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) (“TiGenix”) die niet al eigendom zijn van Takeda en zijn onderdelen, in twee afzonderlijke, maar gelijktijdige en gerelateerde biedingen in België (het “Belgische aanbod”) en in de Verenigde Staten (het “Amerikaanse aanbod”), tegen een prijs van EUR 1,78 per Gewoon Aandeel in contanten; EUR 35,60 (te betalen in de gelijkwaardige hoeveelheid Amerikaanse dollars) per ADS in contanten en een bedrag per Warrant in contanten afhankelijk van de uitoefenprijs en de afloopdatum van het betreffende Warrant.

De initiële aanvaardingsperiode voor het bod is gestart op 30 april 2018 en het Amerikaanse bod zal, behoudens een verlenging in overeenstemming met de Amerikaanse Wet, verstrijken op 31 mei 2018 om 10:00 a.m. New York City Time.

Om te voldoen aan de Amerikaanse wettelijke vereisten, en zoals verder beschreven in het Amerikaanse bod in de tenderaanbieding vervat in het Openbaar Overname bod, ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de “SEC) op 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld (het “Amerikaanse aanbod om te kopen”) adviseert Takeda hierbij de houders van Gewone Aandelen die in de VS wonen in overeenstemming met Amerikaanse wetten, en houders van ADS'en waar dan ook (dergelijke Gewone Aandelen en ADS'en samen, de “Effecten”) dat, afhankelijk van de voorwaarden van het Amerikaanse aanbod, Takeda de minimale acceptatievoorwaarde (zoals de tender in het Belgische aanbod en het Amerikaanse aanbod, in zijn geheel, van een aantal Gewone Aandelen, Warrants en ADS'en die, samen met alle Gewone Aandelen, Warrants en ADS'en die eigendom zijn van Takeda en zijn onderdelen, staan of toegang geven tot 85% of meer van de stemrechten van alle uitstaande Gewone Aandelen, Warrants en ADS'en op een volledig verspreide basis op de verloopdatum van de initiële acceptatieperiode) kan opheffen (maar niet verplicht is dit te doen) na de initiële acceptatieperiode, aangenomen dat (i) het aantal Gewone Aandelen, Warrants en ADS’en die eigendom zijn van Takeda en zijn onderdelen, vertegenwoordigen, of geven toegang tot ten minste 65% van de stemrechten van alle uitstaande gewone Aandelen, Warrants en ADS'en op een volledig verspreide basis vanaf het verstrijken van de initiële acceptatieperiode en (ii), en aan de voorwaarde is voldaan met betrekking tot de afwezigheid van een wezenlijk negatief effect zoals beschreven in Sectie 15 van het Amerikaanse Aanbod om te kopen.

In overeenstemming met de Amerikaanse wettelijke vereisten, informeren we de houders van Effecten dat, indien zij hun Effecten al hebben omgezet naar het Amerikaanse aanbod, maar hun bereidheid daartoe afhangt van de mogelijke vrijstelling van de minimale acceptatieperiode zoals hierin beschreven, ze hun tender per direct moeten intrekken, maar in elk geval voor het aflopen van de initiële acceptatieperiode.

Deze aankondiging is geen indicatie van huidige of te verwachten acceptatieniveaus en betekent geen vrijstelling van de minimale acceptatievoorwaarde zelf. Enige vrijwaring van die soort kan alleen worden gedaan na afloop van de initiële acceptatieperiode.

Over Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited is een globaal, R&D-gedreven farmaceutisch bedrijf dat erop gericht is patiënten een betere gezondheid en een mooiere toekomst te bieden door wetenschap te vertalen in levensveranderende geneesmiddelen. Takeda spitst zich toe op R&D op oncologie, gastro-enterologie en neurowetenschappelijke therapeutische zones en vaccinaties. Takeda doet aan R&D, zowel intern als met partners om op vlak van innovatie tot de top te blijven behoren. Vernieuwende producten, in het bijzonder op het gebied van oncologie en gastro-enterologie, net als de aanwezigheid van Takeda in opkomende markten, drijven momenteel de groei aan van Takeda. Meer dan 30.000 medewerkers van Takeda zetten zich elke dag in om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren, in samenwerking met partners in de gezondheidszorg in meer dan 70 landen.

Voor meer informatie, ga naar https://www.takeda.com/newsroom/.

Over TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de anti-inflammatoire eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te benutten. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven (België) en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, MA (USA). Voor meer informatie, ga naar http://www.tigenix.com.

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is en informatie betreffende de verwachte voltooiing van het openbaar aanbod, dat een aantal risico's en onzekerheden omvat, waaronder de vervulling van de voorwaarden tot verwezenlijking van het overnamebod, de mogelijkheid dat de transactie niet zal plaatsvinden, de impact van algemene economische, industriële, markt- of politieke omstandigheden, en andere risico's en onzekerheden vermeldt in openbare indiening bij de SEC, inclusief de "Risk Factors" afdeling van Form 20-F van TiGenix zoals ingediend op 16 april 2018, alsook de openbare overnamedocumenten ingediend door Takeda op 30 april 2018, en van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld, en de verklaring tot uitnodiging/aanbeveling ingediend door TiGenix op 30 april, en van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld. Bepaalde van deze beweringen, voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden door het gebruik van woorden als bijvoorbeeld “denkt”, “plant”, “verwacht”, “is van plan”, “probeert”, “schat”, “kan”, “zal” en “voortzetten” en gelijkaardige uitdrukkingen. Ze vertegenwoordigen zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en niet-bekende risico’s, onzekerheden en andere factoren, die werden beschouwd als redelijk toen ze werden gedaan/gemaakt, maar die al dan niet juist kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren die buiten de controle vallen van TiGenix. Om die reden kunnen de werkelijke resultaten, de financiële voorwaarden, prestaties, timing of resultaten van TiGenix, of de resultaten van de sector, materieel verschillen van de eventuele toekomstige resultaten of prestaties die worden uitgedrukt of kunnen worden afgeleid van dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze onzekerheden worden geen garanties geboden met betrekking tot de juistheid of redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen. Bovendien gelden de toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen slechts vanaf de datum van de publicatie van dit persbericht. Takeda en TiGenix verwerpen elke verplichting dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen of schattingen aan te passen aan eventuele veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of aan eventuele wijzigingen in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke beweringen, voorspellingen of schattingen zijn gebaseerd, behalve voor zover bij Belgische wetgeving verplicht.

Disclaimer

Het overnamebod voor de gewone aandelen, warrants en ADS is van start gegaan op 30 april 2018. Deze mededeling dient uitsluitend als informatie en vormt geen aanbod tot aankoop van effecten van TiGenix, noch een uitnodiging door iemand in enige jurisdictie betreffende zulke effecten, stemming of goedkeuring. Takeda is op dit moment niet op de hoogte van enig rechtsgebied waar het uitvoeren van het Amerikaanse bod beperkt of wettelijk verboden is. Op het moment dat Takeda kennis neemt van dergelijke beperkingen of van een verbod op het maken van het Amerikaans bod of de aanvaarding van de Effecten, zal het ter goede trouw een poging doen om te voldoen aan de regelgeving - of trachten om een dergelijke beperking buiten toepassingen te laten verklaren voor het Amerikaanse bod. Als, na een poging te goeder trouw, Takeda de regelgeving niet kan naleven, zal het Amerikaanse bod niet worden gedaan aan de houders van Effect in dat rechtsgebied.

Belangrijke bijkomende informatie voor V.S. investeerders.

Het overnamebod voor de gewone aandelen, warrants en ADS is van start gegaan. Deze mededeling dient uitsluitend als informatie en is geen aanbeveling, aanbod tot aankoop of uitnodiging tot een aanbod tot verkoop van enige effecten van TiGenix.

Houders van TiGenix effecten worden met spoed aangeraden de overnamebod-documenten te lezen die beschikbaar worden gemaakt op www.sec.gov. Het Amerikaanse Bod wordt gedaan overeenkomstig een aankoopbod en verwant materiaal. Takeda heeft een overnamebod ingediend in de vorm van een Schema TO bij de SEC met betrekking tot het V.S. Bod van 30 april 2018, zoals gewijzigd of aangevuld van tijd tot tijd. TiGenix heeft een aanbiedings-/aanbevelingsverklaring ingediend in de vorm van een Schema 14D-9op 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld.

Houders van ADS en gewone aandelen onderworpen aan het Amerikaanse Bod die wensen deel te nemen aan het V.S. Bod, worden aangeraden om de documenten met betrekking tot het Amerikaanse Bod nauwkeurig na te lezen zoals die ingediend zijn door Takeda bij de SEC, en van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld worden, aangezien deze documenten belangrijke informatie bevatten, inclusief de voorwaarden van het Amerikaanse Bod. Houders van ADS en gewone aandelen onderworpen aan het V.S. Bod en die wensen deel te nemen aan het Amerikaanse Bod, worden ook aangeraden de gerelateerde aanbiedings-/aanbevelingsverklaring over het Amerikaanse Bod in de vorm van een Schema 14D-9 te lezen die door TiGenix bij de SEC werden ingediend, en van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld worden. U kunt een gratis kopie van deze en andere documenten ontvangen die bij de SEC zijn ingediend door TiGenix en Takeda, op de website van de SEC op www.sec.gov. Investeerders en houders van effecten kunnen ook een gratis kopie ontvangen van de van aanbiedings-/aanbevelingsverklaring over Schema 14D-9, zoals gewijzigd of aangevuld over tijd, en andere documenten ingediend bij de SEC door TiGenix bij www.tigenix.com. Het Schema TO, inclusief het aankoopbod en het verwante materiaal en het Schema 14D-9, inclusief de verklaring tot uitnodiging/aanbeveling, zijn gratis verkrijgbaar door contact op te nemen met Georgeson LLC, de informatieverantwoordelijke voor het overnamebod, op +1 866 391 6921/tig-offer@georgeson.com. Naast het bod en bepaalde andere overnamedocumenten en de aanbiedings-/aanbevelingsverklaring dient TiGenix rapporten en andere informatie in bij de SEC. U kunt alle rapporten en andere informatie die werd ingediend door TiGenix inkijken en kopiëren in de openbare kantoren van de SEC in 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. U wordt verzocht contact op te nemen met de SEC op 1-800-SEC-0330 voor meer informatie over de Public Reference Room. De publicaties die TiGenix heeft ingediend bij de SEC zijn ook beschikbaar voor het publiek via commerciële documentenbeheer diensten en op de website van de SEC op www.sec.gov.

U MOET DE DOCUMENTEN DIE TAKEDA EN TIGENIX HEBBEN INGEDIEND BIJ DE SEC ZORGVULDIG LEZEN VOOR U EEN BESLISSING NEEMT MET BETREKKING TOT HET V.S. BOD.

Contacts

Takeda Pharmaceutical Company Limited
Kazumi Kobayashi
Media in Japan
T: +81 3 3278 2095
kazumi.kobayashi@takeda.com
of
Luke Willats
Media buiten Japan
T: +41 44 555 1145
luke.willats@takeda.com

Contacts

Takeda Pharmaceutical Company Limited
Kazumi Kobayashi
Media in Japan
T: +81 3 3278 2095
kazumi.kobayashi@takeda.com
of
Luke Willats
Media buiten Japan
T: +41 44 555 1145
luke.willats@takeda.com