Utimaco ogłasza zamiar nabycia oferty Atalla od spółki Micro Focus

Przedmiotowa transakcja nabycia wzmocni inwestycje w obszarze sprzętowych modułów bezpieczeństwa oraz rozszerzy ofertę rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego spółki Utimaco to wiodący na rynku sprzętowym moduł bezpieczeństwa służący realizacji transakcji płatniczych

- Transakcja nabycia zostanie zrealizowana przez dwóch powszechnie znanych pionierów w dziedzinie sprzętowych modułów bezpieczeństwa (ang. Hardware Security Modules - HSM) o komplementarnych zaletach i pozycjach rynkowych.

- Spółka Utimaco, jako jeden z ogólnoświatowych liderów rynkowych w dziedzinie sprzętowych modułów bezpieczeństwa o zastosowaniu ogólnym, wyraża chęć kontynuowania prac i dalszego inwestowania w ofertę produktów Atalla. Klienci Atalla skorzystają na podejmowanych przez Utimaco działaniach w obszarze bezpieczeństwa, jakości produktów i innowacji.

CAMPBELL, Kalifornia--()--Spółka Utimaco (https://www.utimaco.com/home/), globalny wicelider w obszarze sprzętowych modułów bezpieczeństwa (HSM), ogłosiła w dniu dzisiejszym zamiar nabycia linii produktów Atalla HSM i ESKM od spółki Micro Focus, które do września 2017 r. należały do Hewlett Packard Enterprise (HPE), po czym wskutek fuzji przeszły w posiadanie Micro Focus.

Niemiecka spółka Utimaco to ogólnoświatowy producent sprzętowych modułów bezpieczeństwa o zastosowaniu ogólnym, działający na rynku HSM od ponad 35 lat. Spółka wypracowała wiodącą pozycję rynkową poprzez ukierunkowanie na sprzedaż pośrednią opartą na współpracy z producentami sprzętu oryginalnego (OEM) i partnerami biznesowymi, a także poprzez dystrybucję produktów z linii SecurityServer wśród podmiotów działających w wielu sektorach, takich jak motoryzacja, sektor rządowy, media i rozrywka, inteligentne urządzenia pomiarowe, półprzewodniki, telekomunikacja, bankowość i finanse. Utimaco posiada silną pozycję na rodzimym rynku niemieckim, potwierdzoną certyfikatem niemieckiego stowarzyszenia bankowego o długoletniej tradycji (DK). W ostatnim czasie spółka uzyskała również akredytację PCI dla linii produktów SecurityServer.

Poprzez nabycie oferty rozwiązań Atalla, stanowiących ugruntowaną i sztandarową markę sprzętowych modułów bezpieczeństwa służących realizacji elektronicznych transakcji płatniczych, spółka Utimaco przyspieszy proces rozwoju na rynku płatniczym, zyskując dostęp do wiodących podmiotów świadczących usługi bankowe i finansowe, szczególnie na rynku amerykańskim, brytyjskim i azjatyckim. Utimaco wyraża zamiar kontynuowania prac przez zespół Atalla i realizacji dalszych inwestycji na terenie Kalifornii.

Transakcja znajduje się obecnie na etapie uzyskiwania zwyczajowych zezwoleń od władz regulacyjnych, a jej zakończenie przewidywane jest na jesień 2018 r.

Malte Pollmann, dyrektor generalny Utimaco, powiedział: „Nabycie Atalla stanowić będzie krok milowy w procesie realizacji strategii rozwoju spółki. Atalla ma charakter komplementarny względem naszej oferty produktowej oraz obecności w regionach, a także na rynkach wertykalnych, na które jesteśmy ukierunkowani. Utimaco i Atalla posiadają pozycję pionierów w branży sprzętowych modułów bezpieczeństwa, a dzięki planowanemu połączeniu sił zyskamy niezrównane bogactwo doświadczeń i wiedzy praktycznej. Wyrażamy ogromny szacunek wobec technologicznych osiągnięć Atalla w dziedzinie transakcji płatniczych i pragniemy w dalszym ciągu skupiać się na tym obszarze działalności, z bezpośrednią korzyścią dla naszych partnerów i klientów. Planowana transakcja będzie nie tylko korzystna dla klientów i pracowników, ale także przyczyni się do utrzymania ciągłości i innowacyjnego charakteru produktów”.

„Atalla i Utimaco stanowią idealne połączenie, posiadając wiodącą pozycję w obszarze sprzętowych modułów bezpieczeństwa oraz działając na komplementarnych rynkach. Połączenie naszych mocnych stron zapewni dodatkowe korzyści klientom i ułatwi dalszy rozwój Atalla - powiedział John Delk, dyrektor ds. bezpieczeństwa spółki Micro Focus. - Jesteśmy wyraźnie ukierunkowani na rozwijanie oferty oprogramowania z zakresu bezpieczeństwa, a naszą misją jest zapewnianie bezpieczeństwa użytkowników, aplikacji i danych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak udostępnione w ostatnim czasie Voltage SecureData Sentry (https://www.microfocus.com/about/press-room/article/2018/micro-focus-launches-securedata-sentry-accelerating-time-to-value-for-protecting-data-across-hybrid-it-while-simplifying-security-of-cloud-workloads/#), realizujemy naszą misję i dowodzimy zdolności sprostania trudnym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem danych, jednocześnie skracając czas zwrotu poniesionej inwestycji”.

Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM)

Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) to urządzenia komputerowe specjalnego przeznaczenia, służące ochronie i zarządzaniu poufnymi algorytmami kryptograficznymi, takimi jak klucze i podpisy cyfrowe. Stanowią one zasadniczy element ochrony infrastruktury o krytycznym znaczeniu.

Atalla Hardware Security Module

Atalla Hardware Security Module (https://software.microfocus.com/en-us/products/hardware-security-module-hsm-atalla-nsp/overview) (HSM) to sprzętowy moduł bezpieczeństwa służący ochronie wrażliwych danych i powiązanych kluczy umożliwiających realizację bezgotówkowych transakcji płatniczych, weryfikację posiadaczy kart oraz stosowanie kluczy kryptograficznych.

Rozwiązanie Enterprise Secure Key Manager

Enterprise Secure Key Manager (https://software.microfocus.com/en-us/products/eskm-enterprise-secure-key-management/overview/) (ESKM) stanowi scentralizowane rozwiązanie sprzętowe z zakresu zarządzania kluczowymi procesami, służące ujednolicaniu i automatyzacji kluczy szyfrowania w obrębie organizacji poprzez stworzenie, ochronę, obsługę i kontrolę dostępu do kluczy szyfrowania na rzecz bezpiecznej i niezawodnej administracji.

Spółka Utimaco

Spółka Utimaco to ogólnoświatowy dostawca profesjonalnych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, posiadający siedzibę główną w Aachen (Niemcy) oraz oddziały na całym świecie. Od 1983 r. Utimaco opracowuje sprzętowe moduły zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa (tzw. sprzętowe moduły bezpieczeństwa) oraz rozwiązania z zakresu zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi dostawców usług telekomunikacyjnych (tj. zgodne z prawem przejmowanie i zatrzymywanie danych). W chwili obecnej spółka posiada status lidera rynkowego w obydwu sektorach działalności. Klienci i partnerzy Utimaco na całym świecie doceniają zapewnianą przez spółkę długofalową niezawodność i ochronę inwestycji, a także liczne standardy bezpieczeństwa informatycznego potwierdzone stosownymi certyfikatami. Utimaco to gwarancja wysokiej jakości produktów, oprogramowania przyjaznego użytkownikowi, doskonałego wsparcia oraz cieszącego się zaufaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.utimaco.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Utimaco Inc.
Alexandra Guennewig
dyrektor ds. globalnego marketingu
tel: +1 (408) 395 6400
e-mail: hsm@utimaco.com

Contacts

Utimaco Inc.
Alexandra Guennewig
dyrektor ds. globalnego marketingu
tel: +1 (408) 395 6400
e-mail: hsm@utimaco.com