Spółka Guidewire jednym z najwyżej ocenianych pracodawców z branży cloud computing

Firma zajęła 3. miejsce w zestawieniu notowanych na giełdzie przedsiębiorstw oferujących usługi i produkty w tzw. chmurze obliczeniowej, które cieszą się najwyższym zadowoleniem pracowników.

FOSTER CITY, Calif.--()--Spółka Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania dla firm z sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, zajęła jedno z czołowych miejsc w rankingu najwyżej ocenianych pracodawców notowanych na giełdzie działających w branży produktów i usług oferowanych w chmurze (cloud computing). Zestawienie zostało opublikowane przez międzynarodową firmę inwestycyjną Battery Ventures i jeden z największych na świecie portali z ogłoszeniami o pracę Glassdoor. W zestawieniu znalazło się 25 notowanych na giełdzie przedsiębiorstw, które zostały przez swoich pracowników ocenione najwyżej na portalu Glassdoor pod względem zadowolenia z pracy. W rankingu wzięły udział wyłącznie firmy oferujące usługi B2B w chmurze obliczeniowej.

Spółka Guidewide zajęła 3. miejsce (na 25), otrzymując łączną ocenę 4.5. Średnia ocena w serwisie Glassdoor wynosi 3.4. Dyrektor generalny Guidewire, Marcus Ryu, podkreśla, że spółka otrzymała 97% pozytywnych opinii w serwisie Glassdoor - dla porównania średnia dla wszystkich 770 tys. pracodawców ocenianych w serwisie wynosi 69% - a jej perspektywy biznesowe są oceniane pozytywnie przez 89% pracowników (średnia w serwisie wynosi 48%). Pozytywna ocena perspektyw biznesowych oznacza wiarę pracowników w poprawę sytuacji biznesowej firmy na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy.

„Od czasu, gdy w 2016 roku połączyliśmy siły z portalem Glassdoor, aby przygotować to zestawienie, znaczenie i siła przebicia chmury obliczeniowej na rynku tylko wzrastały - stwierdził Neeraj Agrawal, wspólnik spółki Battery specjalizujący się w inwestowaniu w chmurze. - W tym roku znacznie trudniej było znaleźć się w zestawieniu, ponieważ miejsce w czołówce wymagało osiągnięcia wyższej oceny w serwisie Glassdoor. Pokazuje to, że przedsiębiorstwa nie mogą spoczywać na laurach, jeśli chodzi o działania na rzecz kultury pracy i zadowolenia pracowników”. Battery i Glassdoor opublikowały również podobne zestawienie 50 najlepiej ocenianych pracodawców z branży cloud computing, którzy nie są notowani na giełdzie.

Ogólniej rzecz ujmując „postrzegamy te zestawienia jako główny wskaźnik kondycji i potencjału rozwojowego firmy” - stwierdził Agrawal, który omówi zestawienia oraz ich znaczenie na zaplanowanej na ten tydzień prestiżowej konferencji CloudNY, na którą zaproszeni zostali wyłącznie założyciele i dyrektorzy przedsiębiorstw z branży produktów i usług oferowanych w chmurze. Agrawal zasiada także w zarządzie Glassdoor. Badania gospodarcze prowadzone przez Glassdoor oraz inne podmioty pokazują ponadto, że przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysokim zadowoleniem pracowników często osiągają lepsze wyniki finansowe.

„Praca z ludźmi, których łączy wspólny cel działania na rzecz branży o kluczowym znaczeniu dla naszej cywilizacji oraz budowania w ramach tych działań trwałej kultury pracy, to ogromny zaszczyt” - stwierdził Marcus Ryu, dyrektor generalny i współzałożyciel Guidewire Software. „Wraz ze wzrostem zainteresowania naszymi rozwiązaniami w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa - przyp. tłum) ze strony firm z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, musimy udowadniać, że warto szerzej stosować i polegać na naszej platformie opartej na chmurze obliczeniowej. W realizacji tego założenia zasadniczą rolę odgrywać będą oddani tej misji oraz zaangażowani współpracownicy”.

Serwis Glassdoor zauważył, że pracownicy przedsiębiorstw, które znalazły się w czołówce zestawienia, często podkreślają w swoich internetowych recenzjach, że cenią sobie pracę w firmach z misją o wyraźnie określonej i niepowtarzalnej atmosferze pracy; u pracodawców kładących nacisk na przejrzystość swoich działań oraz w przedsiębiorstwach dysponujących doświadczoną wyższą kadrą kierowniczą. Jedna z anonimowych opinii wystawionych spółce Guidewire w serwisie Glassdoor, brzmiała np. następująco: „Guidewire to wspaniała firma, idealna szczególnie dla osób, dla których kariera ma duże znaczenie. Spółka jest wystarczająco duża, aby można było w niej znaleźć pracę na różnego rodzaju stanowiskach w wielu ciekawych miejscach. Nawet jeśli nigdy nie zmieniamy stanowiska, nasze zadania ulegają zmianie i ewoluują wraz z rozwojem firmy, dzięki czemu praca ciągle jest ciekawa. Poza tym to świetny czas na pracę w branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. Nasi klienci i pracownicy należą do najmilszych”.

Najnowsze oferty pracy oraz informacje na temat zatrudnienia w Guidewire dostępne są pod adresem careers.guidewire.com.

Pełne zestawienia najlepiej ocenianych 50 przedsiębiorstw z branży cloud computing nienotowanych na giełdzie oraz 25 przedsiębiorstw z branży cloud computing notowanych na giełdzie są dostępne pod tym linkiem.

Battery Ventures

Battery inwestuje w najbardziej zaawansowane przedsiębiorstwa wyznaczające nowe trendy na rynku oprogramowania i usług, infrastruktury sieciowej, konsumenckich technologii internetowych, branży mobilnej i technologii przemysłowych. Założona w 1983 roku firma oferuje przedsiębiorstwom wsparcie począwszy od etapu pozyskiwania kapitału początkowego, a skończywszy na funduszach typu private equity. Spółka inwestuje na całym świecie i posiada oddziały w Bostonie, rejonie zatoki San Francisco, Londynie i Izraelu. Profil na portalu Twitter: @BatteryVentures, strona internetowa: www.battery.com. Pełen wykaz przedsiębiorstw z portfela Battery dostępny jest tutaj.

CloudNY

CloudNY to prestiżowa, zamknięta konferencja wyłącznie dla dyrektorów generalnych firm działających w chmurze obliczeniowej i modelu SaaS. Organizowana wspólnie przez Battery Ventures i FirstMark konferencja ma w założeniu oferować założycielom i dyrektorom nienotowanych na giełdzie przedsiębiorstw sprawdzone w praktyce rozwiązania, które pozwolą im budować zasoby ludzkie i zwiększać obroty do 100 mln dolarów, a nawet więcej. Najnowsza edycja odbędzie się 3 maja w Nowym Jorku. Wśród dotychczasowych i tegorocznych prelegentów CloudNY można wymienić m.in. założycieli i dyrektorów MongoDB, Coupa*, Zendesk, Twillio, Splunk*, Stripe, Netsuite, Veeva i innych znanych przedsiębiorstw działających w chmurze. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.cloudny.com.

Guidewire Software

Guidewire oferuje firmom działającym w branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych oprogramowanie pozwalające im dostosowywać się do dynamicznych zmian na rynku i z powodzeniem na nim funkcjonować. W swojej działalności firma łączy trzy elementy – przetwarzanie podstawowe, dane i analizy statystyczne oraz działania cyfrowe – tworzące platformę technologiczną poprawiającą zdolność ubezpieczycieli do obsługi klientów i usprawniania pracy swojego personelu. Z produktów Guidewire korzysta ponad 300 firm z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.guidewire.com. Profil firmy w serwisie Twitter: @Guidewire_PandC.

*Firmy oznaczone gwiazdką to inwestycje Battery. Pełen wykaz inwestycji oraz wyjść dostępny jest tutaj.

**Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich interpretować jako porad inwestycyjnych ani sugestii zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Guidewire Software, Inc.
Diana Stott
dyrektor ds. komunikacji
tel. +1-650-356-4941
e-mail: dstott@guidewire.com

Contacts

Guidewire Software, Inc.
Diana Stott
dyrektor ds. komunikacji
tel. +1-650-356-4941
e-mail: dstott@guidewire.com