Dr Amal Al Qubaisi: Terrorisme is een instrument dat door sommige landen en regimes wordt gebruikt om hun doelstellingen op het gebied van buitenlands beleid te verwezenlijken

Second meeting of the High-level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism (HLAG) (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, United Arab Emirates--()--De haalbaarheid van de tenuitvoerlegging van verschillende parlementaire voorstellen ter ondersteuning van de internationale inspanningen om terrorisme te bestrijden en de financieringsbronnen ervan weg te nemen wordt momenteel bestudeerd, stelt Dr Amal Al Qubaisi, voorzitter van de federale nationale raad van de VAE (parlement van VAE) en voorzitter van de adviesgroep op hoog niveau voor de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme (HLAG) van de Interparlementaire Unie (IPU).

Ze voegt eraan toe dat de HLAG als gastheer wil dienen voor een mondiale parlementaire top in een poging om de strijd tegen terrorisme en extremisme op te voeren en de samenwerking tussen de verschillende parlementen te verbeteren, met medewerking van de GPE en betrokken organen binnen de Verenigde Naties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

UAE Federal National Council
Hamdy Mohammad, +971502003678
h.mohamed@almajles.gov.ae

Contacts

UAE Federal National Council
Hamdy Mohammad, +971502003678
h.mohamed@almajles.gov.ae