ASIT biotech identificeert een origineel werkingsmechanisme voor gp-ASIT+™, dat aan de basis ligt van een nieuwe methode om in vitro toekomstige ASIT+™-producten te selecteren voor immunotherapie tegen allergieën

  • Het werkingsmechanisme van gp-ASIT+™ bevestigt de originaliteit en het zeer snelle klinische effect van ASIT+™-producten.
  • De nieuwe selectiemethode van de werkzame stoffen vervolledigt het technologische platform van ASIT+™. Dat maakt het mogelijk de risico's en de ontwikkelingskosten van zijn kandidaat-geneesmiddelen te verminderen.
  • Er werd een octrooiaanvraag ingediend voor deze nieuwe selectiemethode. Dit stelt de toekomstige ontwikkelingen van ASIT biotech veilig en breidt de mogelijkheden voor partnerschappen aanzienlijk uit.

BRUSSEL--()--Regulatory News:

ASIT biotech (Paris:ASIT) (BSE:ASIT) (Euronext: ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in immunotherapie tegen allergieën, kondigt de validatie aan van haar platform voor in vitro-selectie op bloedcellen van patiënten voor zijn nieuwe kandidaat-producten ASIT+™. ASIT biotech kondigt eveneens aan dat het een Europese octrooiaanvraag heeft ingediend om deze nieuwe selectiemethode te beschermen.

In een eerste fase III-studie (BTT009), die begin 2017 werd afgerond, werd het klinische effect van gp-ASIT+™, het verst gevorderde kandidaat-product van ASIT biotech tegen hooikoorts, bevestigd als statistisch significant1. Dit effect wordt ondersteund door de immunologische resultaten die dr. Mohamed Shamji (Imperial College Londen) behaalde bij een steekproef van de patiënten die in het universitair ziekenhuis van Gent werden behandeld door prof. Claus Bachert. Daarbij werd aangetoond dat gp-ASIT+™ de capaciteit heeft om de mechanismen die de allergische reactie aansturen, amper een week na het einde van de behandeling af te leiden2.

Rekening houdend met die elementen werd gp-ASIT+™ door dr. Mohamed Shamji en zijn team in vitro getest op bloedcellen van patiënten. "Dankzij deze onderzoeken hebben we de immunologische processen kunnen identificeren die gp-ASIT+™ teweegbrengt en hebben we een origineel werkingsmechanisme kunnen aantonen dat het kenmerkende element van de ASIT+™-producten vormt. Farmaceutische behandelingen waarvan de werkwijze zo overtuigend kan worden uitgelegd, zijn zeldzaam," legt hij uit.

Thierry Legon, gedelegeerd bestuurder (CEO) van ASIT biotech, licht toe: "De zogeheten immunologische handtekening van ASIT+™ kan nu als model worden gebruikt om onze volgende kandidaat-producten te selecteren voor diverse indicaties zoals stofmijtallergie of voedselallergieën zoals pinda-, koemelk- of eiwitallergie. Aangezien er tot dusver nog geen goed preklinisch model bestaat voor de screening van nieuwe molecules voor immunotherapie tegen allergieën, vormt onze nieuwe selectiemethode een belangrijke troef voor de ontwikkeling van de beste kandidaat-producten vóór er klinische testen worden opgestart. De kosten van zulke testen liggen namelijk heel hoog. Deze nieuwe troef van ASIT biotech zou het mogelijk moeten maken de ontwikkelingsrisico's van onze nieuwe kandidaten te verminderen en de slaagkansen van de toekomstige klinische ontwikkelingen te verhogen."

Voor de selectiemethode die ASIT biotech ontwikkelde, werd een Europees octrooi aangevraagd, dat op 30 april 2018 werd ingediend. Dit octrooi verzekert de toekomstige ontwikkelingen van ASIT biotech en vergroot de mogelijkheden van de onderneming om partnerschappen af te sluiten aanzienlijk.

***

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën.

Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologie is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit zorgvuldig op grootte geselecteerde en gekwalificeerde natuurlijke peptiden die gewonnen zijn uit uiterst gezuiverd origineel allergeen. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life doeltreffendheid zullen verbeteren. De productpijplijn van ASIT biotech omvat twee vernieuwende ASIT+™ kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (namelijk graspollen: gp-ASIT+™ en huisstofmijt: hdm-ASIT+™), die de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk zouden kunnen uitbreiden. De Vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™ platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

ASIT biotech telt 26 werknemers. De onderneming heeft haar hoofdzetel in Brussel en laboratoria in Luik, België.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Toekomstgerichte uitspraken

Alle uitspraken in dit bericht die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn toekomstgerichte uitspraken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte uitspraken herkend worden aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "denkt", "verwacht", "wil", "anticipeert", "kan", "zal", "is van plan", "blijft", "lopend", "potentieel", "voorspellen", "plannen", "beogen", "proberen", of "zou/zouden" of in elk geval hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door gesprekken of strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over de intenties, overtuigingen of de huidige verwachtingen van ASIT biotech. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen voorkomen. De toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Met het oog op deze risico's en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als voorspelling van daadwerkelijke resultaten. Toekomstgerichte uitspraken worden alleen gedaan op de datum van dit bericht. Behalve wanneer vereist door de wet- of regelgeving, is ASIT biotech niet van plan om, noch voelt deze zich verplicht, om de toekomstgerichte uitspraken uit dit bericht verder up-to-date te houden of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, recente of andere gebeurtenissen.

Juridische waarschuwing

Dit bericht vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen van ASIT biotech S.A. (de "Vennootschap" en de "Aandelen") te verkopen of uit te geven noch een verzoek om een aanbod om Aandelen te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag van Aandelen die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding mag enkel gebaseerd zijn op de informatie die vervat is in het Prospectus en de aanvullingen erbij, naargelang het geval. Dit bericht vormt geen prospectus. De informatie hierin is enkel ter informatie bedoeld en heeft niet de intentie volledig te zijn. Beleggers mogen enkel inschrijven op Aandelen op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na de goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en die verkregen kan worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op www.asitbiotech.com.

Dit bericht is niet bestemd voor distributie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen zoals beschreven in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn noch worden geregistreerd in het kader van de Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de voorgenomen aanbieding van Aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten noch is zij dat van plan. De Vennootschap zal geen publiek aanbod van Aandelen uitvoeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht en de hierin vervatte informatie zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of een jurisdictie waar dit een schending zou inhouden van de relevante wetten van die jurisdictie.

ASIT biotech is verantwoordelijk voor de informatie in dit bericht.

1 Short-course of grass allergen peptides immunotherapy over three weeks reduces seasonal symptoms in allergic rhinoconjunctivitis with or without Asthma: A randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial; publication Allergy, R. MÖSGES et al, Allergy, 7 maart 2018; https://doi.org/10.1111/all.13433

2 Short Course treatment of Subcutaneous Peptide Hydrolysate from Lolium Perenne - gp-ASIT+TM - suppresses Basophil Responses and induces IgG associated Blocking Antibodies: A RDPCT; M. Shamji, mondelinge presentatie tijdens EACII 2017; https://www.asitbiotech.com/images/gb/pdf/2017/M_Shamji_LPP_EAACI.pdf

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent, +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, +32 2 264 03 90
afgevaardigd bestuurder (CEO)
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent, +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort, +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be