Milion dolarów przekazany na edukację dzieci uchodźców w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

Władca Szardży przekazał darowiznę malezyjskiej fundacji charytatywnej na rzecz dalszego wparcia dla grup przesiedleńców.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children -Source: The Big Heart Foundation

SZARDŻA, Zjednoczone Emiraty Arabskie--()--Darowizna w kwocie jednego miliona dolarów została przekazana na rzecz wzmocnienia infrastruktury edukacyjnej dla dzieci uchodźców oraz osób przesiedlonych wewnątrz kraju na terenie Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Dane statystyczne Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) wskazują, że połowę przesiedlonej ludności na całym świecie stanowią obecnie dzieci.

Jego Wysokość Szejk Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, członek Najwyższej Rady ZEA i Władca Szardży, przekazał malezyjskiej organizacji charytatywnej Fundacji na rzecz Godności Dzieci (ang. Dignity for Children Foundation) hojną darowiznę w celu wsparcia usług edukacyjnych i pomocniczych świadczonych od 20 lat na rzecz zmarginalizowanych społeczności w Azji, na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej.

Beneficjentem darowizny będzie fundacja, która jak dotąd zapewniła dostęp do edukacji ponad 7 tysiącom uczniów o nieudokumentowanym prawie pobytu, a obecnie wspiera 1100 uczniów. Dodatkowo, jak ogłoszono w czwartek, 26 kwietnia, otrzyma 136 tys. dolarów w ramach Międzynarodowej Nagrody Szardża za Działania na rzecz Obrony i Wsparcia Uchodźców.

Nagroda została ustanowiona w 2017 r. przez słynną organizację charytatywną z siedzibą w ZEA o nazwie Fundacja Wielkie Serce (ang. Big Heart Foundation, TBHF), we współpracy z UNHCR, w celu wyróżnienia osób i instytucji realizujących nowatorskie inicjatywy o szerokim zasięgu, które w pozytywny sposób wpływają na życie uchodźców w ww. regionach.

Szardża, jako filar kultury w regionie arabskim i zarazem trzeci co do wielkości emirat, uważa, że każdy naród powinien być budowany na silnym fundamencie, jaki stanowi wykształcona i wierząca we własne możliwości młodzież. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w patronacie oraz wsparciu udzielanemu projektom z zakresu rozwoju społecznego na rzecz uchodźców i ludzi w potrzebie na całym świecie, prowadzonych fundacja Wielkie Serce pod kierownictwem Jego Wysokości Przywódcy Szardży oraz jego żony Jej Wysokości szejkini Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

Dalsze informacji na temat fundacji Wielkie Serce można znaleźć na stronie internetowej fundacji: http://tbhf.ae.

Załączone fotografie:

1. SIARA Logo – Źródło: The Big Heart Foundation

2. Fotografia przedstawiająca zajęcia organizowane dla dzieci uchodźców przez Fundację na Rzecz Godności (ang. Dignity Foundation) – Źródło: The Big Heart Foundation

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

National Network Communications (NNC)
Fadia Daouk, tel. +971 52 617 2111

Contacts

National Network Communications (NNC)
Fadia Daouk, tel. +971 52 617 2111