Společnost P&G kupuje zdravotnickou divizi spotřebního zdravotnického zboží německé firmy Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Posílí portfolio a rozšíří kategorie na 15 nejdůležitějších světových trzích s volně prodejnými zdravotnickými přípravky

Nahradí a překoná úspěšný společný podnik PGT Healthcare

The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) today announced it has signed an agreement to acquire the Consumer Health business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--()--Společnost Procter & Gamble (burzovní index NYSE:PG) dnes oznámila, že podepsala smlouvu o koupi divize spotřebního zdravotnického materiálu německé společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany za cenu zhruba 3,4 miliard eur.

Tato akvizice umožní společnosti P&G, aby rozšířila svou úspěšnou divizi spotřebního zdravotnického zboží. Do své rychle rostoucí nabídky zahrne různé značky podporované lékaři v širokém zeměpisném měřítku. Tato transakce přinese rovněž posílení divize z hlediska obchodu a dodávek, technických znalostí a prvenství v oblasti spotřebních zdravotnických produktů a rozšíří stávající možnosti této divize společnosti P&G a značek jako například Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest a Oral-B.

„Líbí se nám stabilní rozsáhlý rozvoj trhu s volně prodejnými zdravotnickými přípravky a jsme velmi rádi, že připojíme portfolio divize spotřebního zdravotnického zboží a zaměstnance společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany do rodiny společnosti P&G,“ řekl David Taylor, předseda představenstva, prezident a generální ředitel firmy.

Akvizice divize spotřebního zdravotnického zboží firmy Merck KGaA, Darmstadt, Germany přinese společnosti P&G zlepšení geografického pokrytí trhu s volně prodejnými zdravotnickými přípravky a rozšíření nabídky a rozsahu kategorií na většině největších trhů s volně prodejnými zdravotnickými přípravky na světě. Tyto značky přinášejí řešení pro zmírnění bolesti svalů, kloubů a zad, nachlazení a bolestí hlavy, stejně jako na podporu fyzické aktivity a pohyblivosti. Společnost P&G v současné době neměla pro řešení těchto problémů ve své nabídce žádné produkty.

„V posledních několika letech zaznamenala naše divize spotřebního zdravotnického zboží stálý růst a vytvářela hodnoty pro akcionáře,"řekl Steve Bishop, prezident skupiny globální zdravotnické péče. „Divize spotřebního zdravotnického zboží společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany přináší celou plejádu značek, produktů a možností a bude atraktivním a vhodným doplněním pro další rozvoj při naší snaze rozšiřovat naše stávající přední značky."

Akvizice divize spotřebního zdravotnického zboží společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany, nahrazuje a překoná vysoce úspěšný společný podnik PGT Healthcare, který společnost vytvořila se společností Teva Pharmaceutical Industries (burzovní index NYSE: TEVA) a který bude ukončen 1. července po regulačním schvalování.

Společný podnik PGT Healthcare přinesl disproporční růst na všech úrovních a od svého založení si vybudoval zastoupení ve více než 50 zemích. Přesto, podle nedávného průzkumu, společnosti Teva a P&G usoudily, že jejich priority a strategie již nejsou v souladu a dohodly se, že bude pro obě strany výhodné, když spolupráci ukončí. Produkty se značkou PGT se vrátí do příslušných mateřských společností a znovu vzniknou nezávislé divize volně prodejných zdravotnických přípravků.

Miliardová divize spotřebního zdravotnického materiálu společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany za poslední dva roky vzrostla o 6% a poskytuje širokou řadu volně prodejných přípravků pro úlevu od bolesti svalů, kloubů a zad, proti nachlazení a bolestem hlavy, stejně jako prostředky pro podporu fyzické aktivity a pohyblivosti. Mezi špičkové značky patří produkty Neurobion, Dolo-Neurobion, Femibion, Nasivin, Bion3, Seven Seas a Kytta, kromě mnoha dalších. Tyto produkty jsou prodávány převážně v Evropě, Latinské Americe a Asii.

"Přední značky a skvělí zaměstnanci divize spotřebních zdravotnických prostředků společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany, velmi dobře doplní naši divizi osobní péče,“ řekl Tom Finn, prezident divize osobní péče společnosti P&G. „Díky této akvizici budeme schopni pokračovat v rozšiřování prodeje a zvyšování zisku společnosti P&G. Poskytne možností a rozsáhlou nabídku, kterou potřebujeme, abychom mohli samostatně provozovat nejlepší světovou divizi volně prodejných zdravotnických přípravků, bez pomoci partnera z oblasti zdravotní péče."

„Odprodej naší divize spotřebních zdravotnických prostředků představuje důležitý krok v naší strategické snaze vybudovat podnik, který vyvíjí inovace v rámci zdravotnické péče, biologických věd a výkonných materiálů. Jde o jasnou ukázku našeho soustavného úsilí o aktivní přeformování portfolia jako přední společnosti zaměřené na vědu a technologii,“ řekl Stefan Oschmann, předseda výkonné rady a generální ředitel společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany. „Divize spotřebního zdravotnického zboží je silný segment, který si pro budoucí rozvoj zaslouží ty nejlepší možnosti. Ve společnosti P&G jsme našli silného a vysoce uznávaného hráče, který disponuje vším potřebným, aby se tato divize úspěšně rozvíjela.“

„Strategické zájmy a globální dosah společnosti P&G v oblasti zdravotnictví a péče o zákazníky zajišťuje vynikající základ pro urychlení rozvoje, posílení schopností našeho týmu a zvyšování zisku naší divize spotřebních zdravotnických prostředků. Nabídka produktů na trhu, obchodní kanály a geografický dosah obou firem se skvěle doplňují,“řekl Belén Garijo, člen výkonné rady společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Německo a generální ředitel divize zdravotní péče. „Díky této transakci budeme pokračovat v naší strategii stát se světovým průkopníkem v oblasti speciálních prostředků a přinášet pacientům průlomová léčiva.“

Divize spotřebního zdravotnického zboží německé společnosti Merck KGaA v Darmstadtu je aktivní ve více než 44 zemích a zahrnuje více než 900 produktů. Společnost P&G chce dokončit tento obchod v průběhu fiskálního roku 2018/19 za předpokladu splnění všech potřebných podmínek a získání souhlasů.

O společnosti Procter & Gamble

Společnost P&G slouží zákazníkům po celém světě, a poskytuje jedno z nejsilnějších portfolií předních důvěryhodných a kvalitních značek, včetně Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® a Whisper®. Společenství P&G působí přibližně v 70 zemích celého světa. Nejnovější zprávy a informace o společnosti P&G a jejích značkách najdete na stránkách http://ww.pg.com.

Výhledová prohlášení:

Určitá prohlášení v této tiskové zprávě nebo prezentaci, která nemají čistě historický charakter, včetně odhadů, projektů, prohlášení týkajících se našich podnikatelských plánů cílů a očekávaných provozních výsledků a předpoklady na kterých jsou tato prohlášení založena, jsou „výhledová prohlášení“ ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995, kapitoly 27A Zákona o cenných papírech a kapitoly 21E Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934. Tato výhledová prohlášení jsou v textu obecně uváděna výrazy jako „věřit“, „projektovat“, „očekávat“, „předvídat“, „odhadovat“, „hodlat“, „strategie“, „budoucnost“, „příležitost“, „plán“, „možná, „měl by“, „bude“, „by“, „v budoucnu“, „bude pokračovat“, „bude mít pravděpodobně za výsledek“, a podobnými výrazy. Výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních a odhadech, která podléhají rizikům a nejasnostem, které mohou způsobit, že se výsledky mohou zcela lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních. Nemáme žádnou povinnost veřejně aktualizovat ani revidovat žádná výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak.

Mezi rizika a nejasnosti, kterým jsou výhledová prohlášení vystavena, patří, mimo jiné: (1) schopnost úspěšně zvládnout globální finanční rizika, včetně kolísání zahraničních měn, směnných kurzů nebo řízení cen a nestabilita v lokálním měřítku; (2) schopnost zvládat místní, regionální nebo globální ekonomickou nestabilitu, včetně snížení růstu trhu a vytvoření dostatečného příjmu a hotovostních toků, aby byla společnost schopna ovlivnit očekávané předprodeje akcií a výplatu dividend; (3) schopnost zvládnout problémy na úvěrových trzích nebo změny našeho hodnocení úvěruschopnosti; (4) schopnost dodržet hlavní výrobní a dodavatelské smlouvy (včetně realizace optimalizace dodavatelského řetězce a uspořádání jednotného dodavatele a výrobce) a zvládnout narušení podnikání v důsledku faktorů mimo rámec naší kontroly, jako jsou přírodní katastrofy a válečné nebo teroristické konflikty; (5) schopnost úspěšně zvládnout kolísání a tlaky v oblasti nákladů, včetně cen komodit a surovin a nákladů na pracovní síly, dopravu, energii, důchody a zdravotní péči; (6) schopnost zůstat na špičce v oblasti inovací, získat nezbytnou ochranu duševního vlastnictví a úspěšně reagovat na měnící se zvyky zákazníků a technologické pokroky, které získají a patentují konkurenční firmy; (7) schopnost konkurence na místní i světové úrovni v nových i stávajících prodejních kanálech, včetně úspěšné reakce na konkurenční faktory, jako jsou například ceny, propagační pobídky a podmínky prodeje produktů; (8) schopnost udržet si a získat klíčové zákazníky; (9) schopnost chránit naši pověst a renomé značky úspěšným řešením skutečných nebo domnělých problémů, jako jsou například otázky bezpečnosti, kvality, složení, efektivnosti nebo podobným, které mohou vyvstat; (10) schopnost úspěšně zvládat finanční, právní a provozní rizika, včetně pověsti firmy, související se vztahy se třetími stranami, jako jsou naši dodavatelé, distributoři, smluvní partneři a externí obchodní partneři; (11) schopnost spoléhat na a udržet si klíčové systémy, sítě a služby informačních technologií společnosti a třetích stran a zajistit bezpečnost a funkčnost takových systémů, sítí, služeb a dat v nich obsažených; (12) schopnost úspěšně zvládnout nejistotu související s měnícími se politickými podmínkami (včetně rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou Unii) a potencionálními dopady, jako je kolísání směnných kurzů a stažení trhu; (13) schopnost úspěšně zvládat regulační a právní požadavky a záležitosti (jako například, mimo jiné, ty zákony a předpisy, které se týkají odpovědnosti za produkty, duševního vlastnictví, antimonopolních otázek, ochrany dat, daní, životního prostředí a účetnictví a finančního výkaznictví) a vyřešit probíhající záležitosti v rámci aktuálních odhadů; (14) schopnost zvládnout změny v příslušných daňových zákonech a předpisech, včetně dodržení našeho zamýšleného ošetření daní u odprodeje majetku; (15) schopnost úspěšně zvládnout probíhající akvizice, odprodeje majetku a aktivity v oblasti společných podniků, ve všech dosáhnout celkové obchodní strategie a finanční cíle společnosti, aniž by měly dopad na základní podnikatelské cíle; a (16) schopnost úspěšně dosáhnout zlepšení produktivity a úspory nákladů a realizaci probíhajících organizačních změn a zároveň identifikovat, rozvíjet a udržet si klíčové zaměstnance, včetně klíčových rozvojových trhů, kde může být dostupnost kvalifikovaných nebo zkušených pracovníků omezená. Další informace týkající se faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a události budou zcela lišit o těch, které jsou uváděny zde, naleznete v nejnovějších hlášeních společnosti na formulářích 10-K, 10-Q a 8-K.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontakt pro média :
Heather Huff Tel : +1-513-622-1810
Email : Huff.ha@pg.com
nebo
Tressie Rose Tel : +1-513-983-4929
Email : Rose.t.8@pg.com
nebo
Kontakt pro investory:
John Chevalier Tel : +1-513-983-9974
Email : Chevalier.jt@pg.com

Contacts

Kontakt pro média :
Heather Huff Tel : +1-513-622-1810
Email : Huff.ha@pg.com
nebo
Tressie Rose Tel : +1-513-983-4929
Email : Rose.t.8@pg.com
nebo
Kontakt pro investory:
John Chevalier Tel : +1-513-983-9974
Email : Chevalier.jt@pg.com