CryptoSecurities Exchange dąży do stworzenia pierwszego na świecie wpisanego do rejestru Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz opartego o łańcuch bloków krajowej platformy wymiany papierów wartościowych

Cyfrowe rozwiązanie na rzecz wyeliminowania oszustw finansowych i ułatwienia przedsiębiorcom i małym firmom dostępu do kapitału publicznego

Loading media player...

Waszyngton--()--Samoregulująca się i w pełni przejrzysta krajowa platforma wymiany papierów wartościowych, funkcjonująca w oparciu o kod i łańcuch bloków oraz wpisana do rejestru amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - to wizja opracowana przez zespół CryptoSecurities® Exchange LLC .

W zaledwie kilka miesięcy podmiot został wpisany do rejestru SEC jako oferta wyłączona z zakresu Rozporządzenia D, a także do rejestru FinCEN jako zarejestrowane przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe. Nawiązano ponadto współpracę z firmą lobbystyczną w Washingtonie na potrzeby partnerstwa z rządem Stanów Zjednoczonych oraz z międzynarodową firmą specjalizującą się w podatkach międzynarodowych, celem zapewnienia zgodności z wymogami IRS, a także rozpoczęto proces ustanawiania SuperPAC w celu przedstawienia programu działań amerykańskiemu Kongresowi.

Co wyróżnia platformę opartą o łańcuch bloków na tle obecnie znanych systemów wymiany papierów wartościowych? Odpowiedź brzmi: dostęp, koszt, szybkość i przejrzystość.

Na chwilę obecną spółki publiczne działające na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (ang. over-the-counter, OTC) o wartości 1,7 tryliona USD zadecydowały o nieprowadzeniu transakcji w obrębie jednego z głównych systemów giełdowych. Powodem tej decyzji były horrendalne koszty. Pośrednicy, instytucje rozrachunkowe, przedstawiciele prawni i sam system giełdowy - wszyscy chcą zagarnąć dla siebie pewną część wartości każdej transakcji. Nawet uczciwi niczym Robin Hood pośrednicy nie pozwalają inwestorom uniknąć kosztów rozrachunku i transakcji, ani archaicznego okresu oczekiwania od 3 do 5 dni na zatwierdzenie transakcji. Sprawy dodatkowo komplikuje fakt, iż niefortunne zdarzenia na Wall Street doprowadziły do powstania nadmiaru przepisów prawnych w sprawie papierów wartościowych, które same z siebie uniemożliwiają przedsiębiorcom i nowo powstałym podmiotom korzystanie z kapitału publicznego. Przedsiębiorcy zostali niejako zmuszeni do przedwstępnej sprzedaży produktów koncepcyjnych w celu uzyskania kapitału w ramach takich platform, jak Kickstarter i GoFundMe. Platformy typu StartEngine nie umożliwiają podmiotom pełnego wykorzystania potencjału, ponieważ baza inwestorów jest w ich przypadku ograniczona wyłącznie do podmiotów akredytowanych, tj. osób obracających kwotami powyżej 200 tys. USD rocznie lub posiadających majątek o wartości powyżej 1 mln USD, nie licząc wartości domu. Takie rozwiązanie niemal zupełnie eliminuje zaangażowanie ogółu społeczeństwa oraz niszczy potencjał crowdfundingowy platformy.

Rozwiązaniem tego problemu ma być CryptoSecurities Exchange (CSX). CSX będzie funkcjonować jako krajowy system wymiany papierów wartościowych, wpisany do rejestru Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Działający na mocy obowiązującego w stanie Delaware nowego prawa dotyczącego krypto-papierów wartościowych, które umożliwia cyfryzację i elektroniczny transfer kapitału za pośrednictwem rejestrów akcjonariuszy w obrębie prywatnej sieci opartej o łańcuch bloków, CSX ma na celu cyfryzację rejestrów akcjonariuszy wszystkich spółek z sektora pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC) na terenie Stanów Zjednoczonych, nie przewidując w tym względzie jakichkolwiek kosztów.

Co istotne, administratorzy CSX będą współpracować z byłymi regulatorami i audytorami SEC, dążąc do stworzenia sieci uwzględniającej w ramach kodu wszystkie istniejące prawa i regulacje dotyczące papierów własnościowych. Wbudowanie w kod obowiązujących przepisów prawnych w obrębie sieci zapewni automatyczną zgodność z prawem.

Co to oznacza? Przedsiębiorcy i nowo powstałe firmy nie będą już musiały konsultować się z prawnikami specjalizującymi się w papierach wartościowych. Maklerzy staną się przeżytkiem, a instytucje rozrachunkowe czy przedstawiciele prawni przestaną być potrzebni. Internetowa platforma handlowa CSX zapewni bezpośrednie połączenia pomiędzy inwestorami, przedsiębiorcami, małymi firmami i spółkami na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Zasięg samoregulującej się i w pełni przejrzystej krajowej platformy wymiany papierów wartościowych, funkcjonującego w oparciu o kod i łańcuch bloków nie zostanie ograniczony wyłącznie do Wall Street.

Aby uzyskać dalsze informacje zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: https://cryptosecurities.exchange/.

CryptoSecurities Exchange będzie pierwszą na świecie, w pełni przejrzystą krajową platformą wymiany papierów wartościowych, funkcjonującą w oparciu o kod i łańcuch bloków oraz wpisaną do rejestru amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z dr Castro pod adresem: J.Castro@CryptoSecurities.Exchange w zwykłych godzinach pracy.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

CryptoSecurities Exchange, LLC
dr John Anthony Castro
tel. +1-844-627-9786
e-mail: J.Castro@CryptoSecurities.Exchange

Contacts

CryptoSecurities Exchange, LLC
dr John Anthony Castro
tel. +1-844-627-9786
e-mail: J.Castro@CryptoSecurities.Exchange