Ha korábban bizonyos Petrobras értékpapírok vásárlással vagy egyéb módon a tulajdonába kerültek, most készpénzkifizetésben részesülhet egy csoportos kereset eredményeként

New York , USA--()--A Pomerantz LLP a következő nyilatkozatot tette a Petrobras értékpapírok tárgyában folyó peres eljárással kapcsolatosan.

Fontos jogi nyilatkozat az Egyesült Államok Körzeti Bírósága New York-i Déli Körzeti Bíróságától

A befektetők által a Petróleo Brasileiro S.A. (a továbbiakban "Petrobras") és annak egyes leányvállalatai, biztosítói, külső könyvvizsgálói és jelenlegi és korábbi igazgatói és tisztviselői ellen értékpapírok tárgyában indított csoportos kereset alapján folyó perben kétféle egyezségre tettek javaslatot. Az Egyezségek a Petrobras által kibocsátott bizonyos értékpapírokra vonatkoznak. A Petrobras, a biztosító alperesek és a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (a továbbiakban "PwC Brazil") elutasítanak mindennemű és bárminemű állítást arra vonatkozóan, hogy bűncselekményt követtek el, és a Körzeti Bíróság egyelőre nem hozott döntést arra nézve, hogy kinek van igaza.

Amennyiben Ön a korábban a 2016. május 9-i keltű levélben eljuttatott, a csoportos kereset folyamatban létére vonatkozó értesítésre válaszolva kizárást kért a keresetben való részvételből, akkor Önre a jelen Egyezség vonatkozik, és amennyiben nem szeretne részt venni ezen Egyezségben, ismét kizárást kell kérnie.

Vonatkoznak rám a javasolt egyezségek? Arra kérjük, látogasson el a www.PetrobrasSecuritiesLitigation.comweboldalra, ahol tájékozódhat arról, hogy vonatkozik-e Önre az egyezség. Az Egyezség vonatkozik minden olyan személyre, aki:

(a) a 2010. január 22-e és 2015. július 28-a (mindkét napot beleértve) közti időszakban (a továbbiakban az "Egyezség tárgyát képező időszak") Petrobras értékpapírokat vásárolt vagy más módon kerültek a tulajdonába Petrobras értékpapírok (ideértve a PifCo és/vagy a PGF által a New York-i Értéktőzsdén kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat), illetve egyéb Bevont tranzakciók eredményeként vált Petrobras értékpapírok tulajdonosává, és/vagy

(b) Bevont tranzakciók keretében vásárolt a Petrobras, a PifCo, és/vagy a PGF által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, vagy azok más módon kerültek a tulajdonába közvetlenül egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett, 2013. május 13-i nyilvános kibocsátás és/vagy egy, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett, 2014. március 10-i nyilvános kibocsátás során, annak eredményeként és/vagy arra visszavezethetően, azt megelőzően, hogy a Petrobras részvénytulajdonosai számára általánosan elérhetővé tett egy, a kibocsátások érvényességi időpontja után kezdődő legalább tizenkét hónapos időszakra vonatkozó eredménykimutatást (2014. augusztus 11. a 2013. május 13-i nyilvános kibocsátás esetében és 2015. május 15. a 2014. március 10-i nyilvános kibocsátás esetében).

Az Egyezségek tekintetében "Bevont tranzakció" alatt bármely olyan tranzakció értendő, amely megfelel a következő kritériumoknak:

(i) bármely olyan tranzakció, amely egy, a New York-i Értéktőzsdén (a továbbiakban "NYSE") jegyzett Petrobras értékpapírra vonatkozik;

(ii) bármely olyan, Petrobras értékpapírra vonatkozó tranzakció, amelyet keresztülvezettek a Depository Trust Company nyilvántartásán; vagy

(iii) bármely olyan, Petrobras értékpapírra vonatkozó tranzakció, amelyre vonatkoznak az Amerikai Egyesült Államok értékpapírtörvényei, ideértve a Legfelsőbb Bíróság Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010) ügyben hozott döntésében megnevezett törvényeket.

Az Egyezség teljes körű ismertetése, valamint az (i), (ii) és (iii) pontban felsorolt kritériumoknak megfelelő Petrobras értékpapírok teljes körű felsorolása a következő internetes címen áll rendelkezésre: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

Mit biztosítanak az Egyezségek? A Petrobras, a biztosító alperesek és a PwC Brazil elfogadta az Egyezségeket, amelyeknek összesített értéke 3 milliárd USD dollár (3.000.000.000,00 USD). A javasolt egyezség keretében előírható készpénz-kifizetés attól függően, hogy Ön milyen értékpapírokat vásárolt, illetve milyen értékpapírok kerültek a birtokába; hogy hány darab, a fenti kritériumoknak megfelelő értékpapírt vásárolt, illetve hány darab, a fenti kritériumoknak megfelelő értékpapír jutott a birtokába; valamint, hogy mikor vásárolta a fenti kritériumoknak megfelelő értékpapírokat, illetve mikor jutottak azok más módon a birtokába.

Hogyan kaphatom meg a nekem járó kifizetést? Ahhoz, hogy kifizetésben részesülhessen, Önnek be kell nyújtania a követelése jogosságáról egy igazolást legkésőbb 2018. június 9-én, illetve eljuttathatja azt postán, a küldeményen szereplő postai dátumbélyegzőn látható dátum azonban nem lehet 2018. június 9-ét követő dátum. Kérjük, látogasson el a weboldalra, és nyújtsa be online az igazolást követelése jogosságáról, vagy töltsön le onnan egy igazolásra szolgáló nyomtatványt, és adja fel azt postai úton.(folyt.)

Mik a rendelkezésemre álló egyéb lehetőségek? Amennyiben Ön nem szeretné, hogy az Egyezség jogilag kötelező legyen Önre nézve, Önnek kizárást kell kérvényeznie az Egyezségből oly módon, hogy írásbeli kizárási kérelmet nyújt be (Request for Exclusion Form), amelynek legkésőbb 2018. április 27-ig be kell érkeznie. Amennyiben Ön nem kér kizárást az Egyezségből, ez azt jelenti, hogy Ön lemond bármely követelésről, amellyel Ön a Petrobras, a biztosító alperesek és a PwC Brazil és bizonyos egyéb felek ellen egyébként élhetne. Az Egyezség ellen kifogással élhet írásbeli kifogás benyújtásával, amelynek legkésőbb 2018. május 11-ig be kell érkeznie. Mindazonáltal Ön nem kérhet kizárást az Egyezség alól és nem emelhet ugyanakkor kifogást is az Egyezség ellen. Az alábbiakban megnevezett weboldalon található hosszabb Értesítés elmagyarázza, hogyan kérhet kizárást, illetve hogyan emelhet kifogást. A bíróság az Egyezség ügyében meghallgatást tart 2018. június 4-én, annak eldöntése céljából, hogy jóváhagyja-e véglegesen az Egyezséget és az Egyezség teljes összege maximum 9,5%-ának megfelelő ügyvédi díjat (amely 285.000.000,00 USA dollár), valamint egy maximum 400.000 USA dollár összegű kártérítést a csoportos keresetet indító csoport képviselői számára. Önnek jogában áll személyesen megjelenni az Egyezségre vonatkozó meghallgatáson, illetve képviseltetheti magát egy Ön által alkalmazott ügyvéddel, bár ez utóbbi nem kötelező. További információkért (ideértve a kárpótlást, a követelésekre vonatkozó kritériumokat és a követelésekről való lemondást) hívja fel az alábbi telefonszámot vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

1-855-907-3218
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., 212-661-1100

Contacts

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., 212-661-1100