Pokud jste v minulosti koupili nebo jinak získali nějaké cenné papíry společnosti Petrobras, můžete získat hotovostní platbu z vypořádání skupinové žaloby

New York--()--Následující zprávu vydává společnost Pomerantz LLP v souvislosti se soudním sporem o cenných papírech společnosti Petrobras.

Důležité právní upozornění Okresního soudu USA pro jižní okres města New Yorku

Dvě navrhovaná vypořádání byla dosažena v soudním sporu skupinové žaloby vedené investory proti společnosti Petróleo Brasileiro S.A. (dále jen “Petrobras”) a některým jejím dceřiným společnostem, upisovatelům, externím auditorům a současným i minulým členům vedení a úředníkům. Vypořádání zahrnuje určité cenné papíry vydané společnostmi Petrobras. Společnost Petrobras, obvinění upisovatelé a společnost PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (dále jen “PwC Brazil”) popírají veškerá obvinění z pochybení a okresní soud zatím nerozhodl, kdo má pravdu.

Pokud jste požadovali vyloučení v návaznosti na dříve zaslané upozornění o průběhu skupinové žaloby z 9. května 2016, jste zahrnuti do tohoto vypořádání, a pokud nechcete být jeho součástí, musíte požádat o vyloučení znovu.

Jsem zahrnutý do navrhovaného vypořádání? Doporučujeme vám navštívit internetové stránky www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com, kde zjistíte, jestli jste zahrnuti do vypořádání skupinové žaloby. Skupinové vypořádání zahrnuje všechny osoby, které:

(a) v průběhu období od 22. ledna 2010 do 28. července 2015, včetně (“období skupinové žaloby”), koupili nebo jinak získali cenné papíry společnosti Petrobras, včetně dluhopisů vydaných společností PifCo a nebo PGF, na burze cenných papírů v New Yorku nebo v rámci jiných krytých transakcí a nebo

(b) Koupili nebo jinak získali dluhopisy vydané společnostmi Petrobras, PifCo, a nebo PGF, v krytých transakcích, přímo, v jejich rámci a nebo jsou dohledatelné k veřejné nabídce k odkupu z 13. května 2013 registrované ve Spojených státech amerických a nebo veřejné nabídce k odkupu z 10. března 2014 registrované ve Spojených státech amerických předtím než společnost Petrobras dala k dispozici svým akcionářům výkaz zisku zahrnující období nejméně dvanácti měsíců počínaje datem zahájení nabídky (11. srpna 2014 v případě veřejné nabídky z 13. května 2013 a 15. května 2015 v případě veřejné nabídky z 10. března 2014).

Pro účely vypořádání představuje pojem „krytá transakce” jakoukoli transakci, která splňuje některé z následujících kritérií:

(i) jakákoli transakce s cennými papíry společnosti Petrobras zalistovanými pro obchodování na burze cenných papírů v New Yorku (dále jen “NYSE”);

(ii) Jakékoli transakce s cennými papíry Petrobras, které byly vyúčtovány nebo vypořádány prostřednictvím systému zaknihování společnosti Depository Trust Company; nebo

(iii) jakákoli transakce s cennými papíry společnosti Petrobras, na kterou se vztahují zákony USA o cenných papírech, včetně, pokud je to možné, rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010).

Celá definice Skupinového vypořádání, stejně jako kompletní seznam cenných papírů Petrobras, které mohou splňovat kritéria (i), (ii), a (iii) jsou k dispozici na adrese: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

Co přinese vypořádání? Společnost Petrobras, žalovaní upisovatelé a společnost PwC Brazil se dohodli na vypořádání ve výši 3 miliard amerických dolarů (3 000 000 000,00 amerických dolarů). Navrhované vyrovnání by mělo být použito pro hotovostní platby podle toho: jaké cenné papíry postižený koupil nebo získal, počtu způsobilých cenných papírů, které koupil nebo získal a kdy způsobilé cenné papíry koupil nebo získal.

Jak mohu získat platbu? Abyste získali platbu, musíte předložit důkaz nároku s razítkem nebo podáním do 9. června 2018. Na internetových stránkách naleznete formulář, který můžete vyplnit online, nebo si ho stáhnout a poslat poštou.

Jaké mám další možnosti? Pokud nechcete mít právní vazby s vypořádáním, musíte písemně požádat o vyloučení na formuláři Žádost o vyloučení, který musíte zaslat tak, aby byl doručen nejpozději 27. dubna 2018. Pokud nepožádáte o vyloučení, můžete uplatnit nároky, které můžete mít vůči společnosti Petrobras, obžalovaným upisovatelům a společnosti PwC Brazil a určitým dalším stranám. Námitky proti vypořádání můžete předložit písemnou formou a musí být doručeny nejpozději 11. května 2018. Nelze současně žádat o vyloučení a posílat námitky proti vypořádání. Delší Poznámka na níže uvedené internetové stránce vysvětluje, jak můžete zažádat o vyloučení nebo podat námitku. Soud uspořádá slyšení o vypořádání 4. června 2018, kde posoudí, zda finálně schválí vypořádání a žádost o zvýšení poplatků za právní zastoupení až na 9,5% z celkové částky za vypořádání, které činí 285 000 000,00 amerických dolarů a kompenzační odměnu až 400 000 amerických dolarů pro zástupce skupinové žaloby. Slyšení se mohou postižení zúčastnit osobně nebo prostřednictvím najatého právního zástupce, ale účast není povinná. Další informace, jako například osvobození, způsobilosti a zřeknutí se nároků, získáte na telefonním čísle nebo internetových stránkách uvedených níže.

1-855-907-3218
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., Tel : 212-661-1100

Contacts

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., Tel : 212-661-1100