Rimini Street krijgt 50 miljoen dollar Oracle

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), de internationale provider van zakelijke softwareproducten en -services en toonaangevende externe verlener van ondersteunende diensten voor Oracle- en SAP-producten, verklaart in verband met een verzoekschrift dat onlangs is ingediend bij het Hof van Beroep van het negende circuit inzake Oracle vs. Rimini Street het volgende:

“Op 8 januari 2018 heeft het Hof van Beroep bepaalde toekenningen ten gunste van Oracle uit 2015 teruggedraaid, en andere opgeheven, waaronder een rechterlijk bevel dat reeds was opgeschort door de beroepsinstantie. Het Hof van Beroep heeft ook alle bevelen en vonnissen tegen Seth A. Ravin, CEO van Rimini street, nietig verklaard. Hoewel het jury-oordeel dat er sprake was van ‘onschuldige’ patentschendingen voor procedures die Rimini Street sinds juli 2014 niet langer uitvoert wordt onderkend, verklaarde het Hof van Beroep dat dat Rimini Street ‘diensten als derde partij verleende voor zakelijke software van Oracle, als legitieme concurrent van de directe onderhoudsservices die Oracle aanbiedt’.

Op 22 januari 2018 diende Rimini Street een verzoekschrift in voor een nieuwe zitting van het voltallige Hof van Beroep, met het doel nog eens 32 miljoen dollar (32 miljoen dollar bovenop de vergoeding van 50 miljoen die het Hof van Beroep heeft bevolen) van Oracle terug te krijgen.”

Rimini Street gaat verder met het terugvorderen van bijna 50 miljoen dollar van Oracle, overweegt nieuwe mogelijkheden voor een beroep (inclusief een proces voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten) en zet zijn lopende proces tegen Oracle voort – inclusief de claims dat Oracle zich schuldig maakt aan illegale praktijken en concurrentievervalsing.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Rimini Street, Inc.
Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Rimini Street, Inc.
Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414
mmcglocklin@riministreet.com