Barometer van EurObserv’ER rapporteert 17% hernieuwbare energie in 2016; nog drie procentpunten te gaan voor 2020 doelstelling van de Europese Unie (20% hernieuwbaar)

EurObserv’ER publiceert de 17e uitgave van de State of Renewable energies in Europe

Gratis download: https://www.eurobserv-er.org/pdf/annual-overview-2017-en-renac/

PARIJS--()--
Kentallen voor de Europese Unie (EU) in 2016:
17%   Aandeel hernieuwbare energie in bruto finaal energieverbruik in totale EU in 2016 (16,7% in 2015)
29,6% Aandeel hernieuwbare elektriciteit in totale EU-mix in 2016 (28,8% in 2015)
19,1% Aandeel hernieuwbare warmte in totaal EU-verbruik (18,7% in 2015)
99,3 Mtoe Verbruik van hernieuwbare warmte (en koude) in 2016 (95,3 Mtoe in 2015)
951,4 TWh Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen in de EU in 2016 (935,6 TWh in 2015)
1.42 miljoen Banen in hernieuwbare energie in de Europese Unie
€ 149 mrd. Omzet door hernieuwbare energiebronnen in de EU-28 in 2016
322 Mtoe Vervangen fossiele brandstoffen in de EU-28 in 2016 (314 Mtoe in 2015)
€ 83 mrd. Totale vermeden uitgaven in de EU-28 door hernieuwbare energiebronnen in 2016 (€ 97 mrd. In 2015)

Belangrijkste bevindingen

In 2016 is de EU dichter bij het bereiken van de hoofddoelstelling van 2020 gekomen, gesteld in de Richtlijn voor hernieuwbare energie. Volgens Eurostat bedroeg het aandeel hernieuwbare energie van het uiteindelijke bruto finaal energieverbruik in de EU in 2016 17%, wat precies twee keer zo hoog is als in 2004 (8,5%), het eerste jaar waarvoor gegevens werden geregistreerd. De EU komt nu nog slechts 3 procentpunten tekort voor haar doelstelling voor 2020 (deze doelstelling bedraagt 20% hernieuwbare energie).

Verschuiving in de arbeidskrachten voor hernieuwbare energie

De werkgelegenheid in 2015 en 2016 is relatief stabiel en robuust, wat onder andere zichtbaar is aan de maak-industrie. Koploperlanden hebben weliswaar nu soms door marktverzadiging slechts een beperkt aantal arbeidsplaatsen door nieuw geïnstalleerde faciliteiten, maar een flinke werkgelegenheid door de onderhoudsactiviteiten voor bestaande installaties en in de productie-industrie. Deze industrietak die levert vaak aan landen elders, zowel binnen de Europese Unie als wereldwijd.

Offshore overtreft onshore windinvesteringen

In 2015 bedroegen de windinvesteringen in EU-28, voor onshore en offshore wind samen, in totaal € 31 miljard en groeiden deze tot € 34 miljard in 2016, wat overeenkomt met een stijging van bijna 10%. Deze toename in windinvesteringen werd voornamelijk aangedreven door offshore wind, dat zelfs de onshore investeringen in 2016 voorbijstreefde.

Webinar

Neem voor meer informatie over de uitkomsten van de Barometer deel aan de webinar op 27 maart om 11:00 uur CEST. Klik hier om te registreren.

Links

Zie het websiteproject voor meer informatie:

https://www.eurobserv-er.org

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Observ’ER
Mw. Diane Lescot
+33 (0) 1 44180080
diane.lescot@energies-renouvelables.org

Contacts

Observ’ER
Mw. Diane Lescot
+33 (0) 1 44180080
diane.lescot@energies-renouvelables.org