TINE förbättrar logistiken med Quintiqs ruttoptimering

Credit: Bo Mathisen

S-HERTOGENBOSCH, Nederländerna--()--Quintiq, dotterbolag till Dassault Systèmes och världsledande inom planering och optimering av personal, logistik, och produktion (supply chain planning and optimization, SCP&O), meddelade i dag att företagets logistiklösning för taktisk planering har resulterat i mer kostnadseffektiva rutter för TINE AS. Efter detta framgångsrika projekt har Norges ledande mejeriproducent nu inlett en andra projektfas för att ytterligare förbättra företagets taktiska planering och utöka lösningen till att omfatta även operativ planering.

Förra året driftsatte TINE den första fasen av Quintiqs lösning, särskilt utformad för att optimera TINE:s leveranser av mjölkprodukter på en taktisk nivå. TINE:s planerare har under årets gång använt Quintiq för att planera leveransrutter till kund från centrala distributionscentraler över hela Norge. De har i och med detta lyckats hantera komplexa byten av släp, olika typer av resurser, flexibla leveransfönster, och färjeförbindelser i Norge – allt detta utan att bryta kylkedjan. Första fasen har resulterat i betydande utgiftsbesparingar, en minskning av den totala körsträckan, samt bättre leveransprecision.

TINE går nu in i fas två, som kommer att genomföras av Quintiqs implementeringspartner The Logic Factory. TINE kommer i denna fas att förbättra den befintliga lösningen för taktisk planering och utöka den till att omfatta daglig operativ planering. Denna expansion av lösningen kommer att ge TINE bättre hantering av beställningar, förbättrad prestanda, och ökade möjligheter för störningshantering med hjälp av återkoppling i realtid och en bättre insikt i försörjningskedjan.

”Vi valde Quintiq för att vi ville stärka vår ledande marknadsposition och för att kunna fortsätta tillhandahålla våra kunder färska, högkvalitativa produkter”, berättar Trond Vidar Aske, IT-direktör på TINE. ”Projektets första fas blev mycket lyckad tack vare Quintiq-teamets fantastiska drivkraft att överträffa nuvarande branschstandarder. Vi är övertygade om att nästa fas med Quintiq och The Logic Factory kommer att vara minst lika lyckad.”

I och med fas två kommer TINE att kunna dra större nytta av utökade lösningar för taktisk planering och företaget kommer att kunna fatta mer välgrundade beslut i den dagliga operativa planeringen. När störningar inträffar kommer Quintiqs lösning ge TINE:s planerare beslutsstöd vad gäller snabb omplanering av leveranser i syfte att bibehålla kundnöjdheten på en hög nivå, utan att tumma på TINE:s affärsmål.

”Samarbetet med TINE befäster vår position som livsmedelsindustrins främsta leverantör av planeringslösningar”, säger Rob van Egmond, VD på Quintiq. ”Med hjälp av Quintiqs optimeringsteknologi får TINE uppleva de många fördelarna med att ha en överlägsen planering, där den viktigaste fördelen är att kunna tillgodose kundernas växande efterfrågan på högsta möjliga kvalitet på produkterna – i alla lägen.”

Om TINE AS

TINE är Norges största tillverkare, distributör, och exportör av mejeriprodukter med 11 400 medlemmar (ägare) och 9 000 kooperativa gårdar. TINE har en produktportfölj som omfattar över 1 300 produktlinjer som produceras i 31 mejerier över hela Norge. TINE äger två centrallager och två terminaler, samt flera hel- eller delägda dotterbolag, både i Norge och utomlands.

Om The Logic Factory

The Logic Factory är en av Quintiqs främsta implementeringspartners. De erbjuder fullskaliga projekt, projektledning, samt konsult- och utvecklingsexpertis för Quintiqs programvara för planering och optimering. The Logic Factory specialiserar sig på att utveckla lösningar för kunder i olika branscher som logistik, tillverkningsindustri, sjöfart, och luftfart. The Logic Factory har huvudkontor i Nederländerna, samt kontor i USA, Storbritannien, och Indien.

Mer information finns på thelogicfactory.com.

Om Quintiq

Alla företag ställs inför problem vad gäller planering. Vissa problem är stora, vissa är mer komplicerade, och vissa kan verka helt omöjliga att lösa. Quintiq har sedan 1997 lyckats lösa alla dessa typer av planeringspussel med hjälp av sin standardplattform. I dag förlitar sig branschledande företag världen över på Quintiqs programvara vid planering och optimering av personal, logistik, och produktion. Quintiq är en del av Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) med huvudkontor i Nederländerna och USA, och kontor över hela världen.

För mer information, besök quintiq.com eller följ Quintiq på Twitter, Facebook, LinkedIn, och YouTube.

Contacts

Presskontakter:
Nordamerika
Quintiq
Caitlin Noah
Tel: +1 484 586 3232
caitlin.noah@3ds.com
eller
EMEA
Weber Shandwick
Richard Ratcliffe
+44 207 067 0846
quintiq@webershandwick.com

Contacts

Presskontakter:
Nordamerika
Quintiq
Caitlin Noah
Tel: +1 484 586 3232
caitlin.noah@3ds.com
eller
EMEA
Weber Shandwick
Richard Ratcliffe
+44 207 067 0846
quintiq@webershandwick.com