Seoul Semiconductor wniósł trzeci pozew o naruszenie praw patentowych przeciwko spółce Mouser dotyczący sprzedaży produktów marki Everlight we Włoszech

Seoul Semiconductor Co., Ltd., Headquarter, Ansan, South Korea (Photo: Business Wire)

ANSAN, Korea Południowa--()--Dnia 2 lutego 2018 r. spółka Seoul Semiconductor Co., Ltd (zwana dalej „spółką Seoul”) wniosła do sądu w Mediolanie we Włoszech pozew o naruszenie praw patentowych przeciwko spółce Mouser Electronics Inc. (zwanej dalej „spółką Mouser”), globalnemu dystrybutorowi części elektronicznych, a także przeciwko włoskiemu podmiotowi zależnemu spółki Mouser. Pozew dotyczy określonych produktów LED marki Everlight.

We wniesionej do sądu skardze spółka Seoul utrzymuje, że spółka Mouser jest odpowiedzialna za sprzedaż produktów LED marki Everlight, które naruszają prawa patentowe spółki Seoul. Spółka Seoul domaga się w związku z zarzucanymi naruszeniami wprowadzenia stałego zakazu sądowego, odszkodowań, wycofania wspomnianych produktów z obrotu i zniszczenia tych produktów.

Spółka Seoul wniosła już wcześniej przeciwko spółce Mouser dwa pozwy o naruszenie praw patentowych w sądzie okręgowym w Düsseldorfie w 2017 r., w których to pozwach postawiono zarzut, że produkty LED o wysokiej i średniej mocy wytwarzane przez Everlight naruszają prawa patentowe.

Pomimo tych pozwów spółka Mouser w dalszym ciągu prowadzi w innych krajach sprzedaż produktów, które – jak się zarzuca – naruszają prawa patentowe. Z tego względu Seoul wniosła trzeci pozew o naruszenie praw patentowych przeciwko spółce Mouser dotyczący sprzedaży produktów LED marki Everlight we Włoszech. Spółka Seoul dokłada wszelkich starań w egzekwowaniu posiadanych praw patentowych wobec podmiotów, które te prawa naruszają.

Od początku działalność Seoul inwestuje 10% przychodów, ponad 100 mln USD rocznie, w działalność badawczo-rozwojową z myślą o opracowaniu innowacyjnych technologii i rozszerzenia portfela posiadanych patentów. Spółka Seoul od wielu lat podejmuje znaczące wysiłki, by ochronić posiadane prawa własności intelektualnej przed naruszeniami, od czasu gdy w 2005 r. udało mu się uzyskać wstępny nakaz sądowy wobec tajwańskiego producenta urządzeń LED AOT. Przykładowo, w 2014 r. spółka Seoul wniosła pozwy o naruszenie praw patentowych przeciwko dwóm północnoamerykańskim producentom telewizorów, co doprowadziło do wyroku opartego na przyznaniu się do naruszenia ze strony jednego z producentów oraz wykupieniu płatnych licencji przez obu wspomnianych producentów. W 2016 r. z kolei spółce Seoul udało się uzyskać w amerykańskim sądzie okręgowym wyrok w sprawie świadomego naruszenia patentu dotyczącego soczewek LED przeciwko japońskiemu producentowi soczewek LED Enplas. W 2017 r. Seoul zakończyła spór w sprawie naruszenia praw patentowych z przedsiębiorstwem Kmart, przy czym w ramach ugody Kmart zgodziło się zaprzestać sprzedaży określonych żarówek z żarnikiem LED. Spółka Seoul rozpoczęła ostatnio kampanię egzekwowania praw związanych z ochroną technologii Acrich i wniosła pozew o naruszenie praw patentowych przeciwko amerykańskiemu producentowi urządzeń oświetleniowych w sprawie naruszenia 12 patentów Acrich. Przez cały ten okres Seoul zgłaszała innym przedsiębiorstwom przypadki, gdy podejrzewała te przedsiębiorstwa o naruszenia patentów.

Spółka Seoul zamierza kontynuować i rozszerzać działania w zakresie egzekwowania praw patentowych na całym świecie wobec podmiotów rynkowych, które podejrzewa o naruszenie tych praw – do momentu, aż podmioty te nie zaprzestaną zarzucanych naruszeń, a spółka Seoul nie zapewni sobie na drodze prawnej odszkodowania za szkody, które zarzucone naruszenie spowodowało.

Jak wyjaśnił jeden z członków zespołu ds. własności intelektualnej Seoul, „aby ostatecznie zablokować dystrybucję produktów, które podejrzewamy o naruszenie, będziemy musieli rozszerzyć działania w zakresie egzekwowania praw i objąć nimi producentów bezpośrednich, producentów produktów pochodnych, którzy zakupili lub wykorzystali produkty, które podejrzewamy o naruszenia, a także powiązanych dystrybutorów”.

„Jesteśmy przekonani – myśląc przy tym o młodych przedsiębiorcach i małych firmach, które chcą realizować własne marzenia i wcielać w życie twórcze pomysły – że własność intelektualna powinna być respektowana” – dodał.

O firmie Seoul Semiconductor

Firma Seoul Semiconductor opracowuje oraz sprzedaje diody LED dla rynku oświetlenia ogólnego, automotive, back-lighting (TV, smartphone) oraz oświetlenia specjalnego (UV). Jako jeden z pięciu największych producentów diod LED na świecie Seoul Semiconductor posiada ponad 12 tys. patentów, oferuje szeroką gamę unikalnych technologii oraz dostarcza miliardy diod każdego miesiąca do setek klientów na całym świecie. Głównymi unikalnymi oraz innowacyjnymi technologiami, którymi firma może się pochwalić, są: SunLike – najwyższa na świecie jakość światła najbliższa światłu słonecznemu, produkowane w technologii przyszłości diody pozwalające na tworzenie rozwiązań oświetleniowych human-centric; Wicop LED – diody LED nieposiadające obudowy; Acrich – wiodąca technologia zasilania diod LED bezpośrednio z sieci 230 V AC; Acrich MJT LED – technologia tworzenia chipu diody z wysokim napięciem przewodzenia; seria zasilaczy NanoDriver – Najmniejsze na świecie zasilacze LED 24W DC; nPola – nowy sposób generowania światła z chipu diody za pomocą nowych, doskonalszych materiałów (GaN-on-GaN), dzięki czemu zarówno gęstość prądu, jak i światła jest 10-krotnie większa w porównaniu do standardowych rozwiązań. Informacje dla inwestorów i dodatkowe informacje o produktach są dostępne na stronie internetowej firmy www.seoulsemiconductor.com.

# znaki

WICOP i Acrich są znakami towarowymi firmy Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Contacts

Źródło:
Europe
Seoul Semiconductor Europe GmbH
Ariane Heim
Tel: +49 (0)89 450 3690-0
Email: press.eu@seoulsemicon.com
lub
North America
Seoul Semiconductor Inc.
David Cox
Tel: +1 (678) 762-9610
Email: info.na@seoulsemicon.com
lub
Asia
Seoul Semiconductor Co., Ltd
Jake Jung
Tel: +82 070.4391.8270
Email: pr@seoulsemicon.com

Contacts

Źródło:
Europe
Seoul Semiconductor Europe GmbH
Ariane Heim
Tel: +49 (0)89 450 3690-0
Email: press.eu@seoulsemicon.com
lub
North America
Seoul Semiconductor Inc.
David Cox
Tel: +1 (678) 762-9610
Email: info.na@seoulsemicon.com
lub
Asia
Seoul Semiconductor Co., Ltd
Jake Jung
Tel: +82 070.4391.8270
Email: pr@seoulsemicon.com