Zajmująca się tematyką kryptowalut Platforma Zloadr poszerza swój globalny zasięg poprzez wprowadzenie nowych wersji językowych

LONDON--()--Zloadr, wiodąca platforma publikująca informacje o kryptowalutach ogłosiła dzisiaj, że w najbliższej przyszłości część najpopularniejszych treści i narzędzi internetowych zostanie udostępniona w wielu nowych wersjach językowych. Dążąc do zwiększenia globalnego zasięgu platformy Zloadr i wypełnienia luki pomiędzy informacjami zamieszczanymi w Internecie a międzynarodowymi inwestorami, poszczególne elementy platformy będą dostępne między innymi w języku hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, francuskim, włoskim, indonezyjskim, rosyjskim, chińskim i japońskim.

Informacja o nieustannym oddaniu platformy Zloadr w polu poprawy swojej międzynarodowej obecności, widoczności i dostępności pojawiła się w okresie najszybszego wzrostu zainteresowania zarówno kryptowalutami jak i technologią blockchain. Fakt ten uwidacznia rosnącą potrzebę rozszerzenia międzynarodowego zasięgu takich platform jak Zloadr w celu sprostania nieustannie rosnącemu zapotrzebowaniu, jak również wyjścia naprzeciw potrzebom, wymogom i preferencjom coraz większego grona ich użytkowników.

W wielu krajach zauważyć można oznaki, że kryptowaluty będą miały w przyszłości ogromne znaczenie. W Hiszpanii zawarto partnerstwo między kryptowalutą Dash (DASH) a Bitnovo, w celu zapewnienia dostępu do kryptowalut ponad 10 tys. hiszpańskich sprzedawców detalicznych; w Portugalii ogłoszono ostatnio, że zyski z kryptowalut nie będą podlegały opodatkowaniu; w Rosji bank centralny zaproponował stworzenie międzynarodowej kryptowaluty; w Japonii kryptowaluty stają się częścią kultury tego kraju.

Początkowo wprowadzenie nowych wersji językowych obejmie najpopularniejsze narzędzia dostępne na platformie oraz serwisy informacyjne często odwiedzane przez użytkowników Zloadr. Obejmuje to takie funkcje jak Kalendarz ICO Zloadr, przelicznik kryptowalut i notowania kapitalizacji rynkowych kryptowalut. Przewiduje się, że lista funkcji i narzędzi dostępnych w wielu językach zostanie w przyszłości rozszerzona.

Na początek swojej ekspansji zespół Zloadr wybrał trzy najbardziej przydatne i korzystne narzędzia online. Kalendarz ICO wyświetla przeszłe, aktualne i nadchodzące oferty ICO (Initial Coin Offering), a kalkulator walutowy przelicza różne kryptowaluty, co pomaga użytkownikom ustalić najlepszy moment do działania. Notowania kapitalizacji rynkowych kryptowalut w sposób przejrzysty wyszczególnia kapitalizacje rynkowe wszystkich tokenów i walut w obrocie, zapewniając kompleksowy przegląd kondycji rynku kryptowalut.

Uruchomienie nowych wersji językowych jest ostatnim z wielu kroków w kierunku szybkiej ekspansji ogłoszonych przez Zloadr od początku roku. W okresie minionych kilku tygodni, Zloadr ogłosił również partnerstwo z nigeryjską gazetą The Guardian w celu rozszerzenia zasięgu informacji dotyczących kryptowalut. Prawdopodobnie jednak najbardziej ekscytującą wiadomością było ogłoszenie realizacji nowego projektu przez założyciela Zloadr, czyli platformy DocTailor, inteligentnej platformy umożliwiającej sporządzenie umów.

Zespół Zloadr nieustannie angażuje się w poszukiwanie nowych sposobów zachęcania do szerszego zastosowania technologii blockchain, jak również w prezentowanie korzyści płynących z kryptowalut. Działania te są realizowane, by zagwarantować, że platforma pozostanie jednym z wiodących zasobów informacji o rynku kryptowalut, który przedstawia użytkownikom najnowsze wiadomości, ostatnie kapitalizacje rynkowe i zapewnia wsparcie cyfrowe dla inwestorów, obejmujące kalendarz ICO i kalkulator walutowy (dostępne w wielu wersjach językowych).

Zloadr

Zloadr to pierwsza platforma publikująca wiadomości dotyczące technologii blockchain, prowadzona przez influencerów. Prowadzi dystrybucję treści i generuje dochody dla twórców z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Zloadr Limited
Dyrektor ds. operacyjnych
Dominic Brown
tel. +44 7951 811 718
e-mail: dominic@zloadr.com

Contacts

Zloadr Limited
Dyrektor ds. operacyjnych
Dominic Brown
tel. +44 7951 811 718
e-mail: dominic@zloadr.com