Hogan Assessments nominuje Scotta Gregory'ego na stanowisko dyrektora generalnego

Chamorro-Premuzic odejdzie ze spółki z końcem lutego.

Loading media player...

Scott Gregory announced as new CEO for Hogan Assessments

TULSA, Okla--()--Spółka Hogan Assessment Systems, Inc. (https://www.hoganassessments.com/) ogłosiła w poniedziałek, że Scott Gregory przejmie stanowisko dyrektora generalnego (https://www.youtube.com/watch?v=8LJ2JAtNfb8) z dniem 1 marca 2018 r. Obecny dyrektor generalny Tomas Chamorro-Premuzic zrezygnował ze stanowiska i odejdzie ze spółki z dniem 28 lutego 2018 r.

Niestrudzone wsparcie Tomasa na rzecz rozwoju działalności spółki jest dla nas bezcenne - powiedział Robert Hogan, założyciel i prezes Hogan Assessments. - Pozostanie on bliskim przyjacielem i wartościowym członkiem wielkiej rodziny Hogan. Uważamy go za istotnego przywódcę ideowego, z którym mamy nadzieję współpracować w ramach przyszłych badań, prezentacji i projektów - podkreślił Hogan, dodając: - Jesteśmy wdzięczni za jego ogromny wkład w naszą działalność i życzymy mu sukcesów w realizacji kolejnych przedsięwzięć”.

Gregory, który uzyskał stopień doktora pod okiem promotorów w osobach Roberta i Joyce Hoganów na Uniwersytecie w Tulsie, był jednym z pierwszych pracowników Hogan. Posiada on rozległe doświadczenie we współpracy z firmami o zasięgu globalnym. Przez 12 lat pełnił funkcję wiceprezesa ds. zarządzania talentami i rozwoju organizacji w Pentair. Pracował również jako konsultant w firmach Personnel Decisions International i MDA Leadership Consulting (będącej partnerem Hogan), a także wykładał psychologię przemysłową i organizacyjną w Macalester College i St. Olaf College.

Dołączywszy ponownie do Hogan w 2013 r., Gregory został awansowany do rangi partnera, zaś w 2016 r. objął funkcję wiceprezesa ds. konsultingu, kierując krajowymi i międzynarodowymi zespołami konsultingowymi w Hogan. W trakcie kariery świadczył usługi na rzecz połowy z wszystkich przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu Fortune 100, a także podejmował rozległe działania z zakresu oceny osobowości na terenie Ameryki Północnej i Południowej, Australii, Azji i Europy.

Scott posiada wyjątkowe predyspozycje do objęcia funkcji dyrektora generalnego Hogan - powiedział Hogan. - Prezentuje dogłębne zrozumienie wszystkich typów organizacji klientów, na rzecz których świadczymy usługi, a także rozległą wiedzę na temat stosowanych przez nas sposobów oceny i badań, dzięki pracy w naszej spółce w pierwszych latach jej funkcjonowania. Uosabia on ponadto standardy jakości i obsługi klienta, z których jesteśmy znani. Jego wkład w działalność spółki, a także pasja i zaangażowanie na rzecz nieustannego podnoszenia jakości sprawiły, że jego wybór na to stanowisko wydawał się oczywisty w kontekście przyszłego dobra Hogan”.

Hogan Assessments

Hogan Assessments jest globalnym liderem w obszarze realizacji dokładnych ocen osobowości w oparciu o badania oraz świadczenie usług konsultingowych. Czerpiąc z wieloletnich osiągnięć naukowych, Hogan pomaga swoim klientom w znacznym stopniu ograniczyć fluktuację kadrową, a jednocześnie zwiększyć wydajność dzięki zatrudnianiu właściwych osób, odpowiedniemu rozwojowi kluczowych talentów oraz ewaluacji potencjału przywódczego. Oddziały Hogan's Assessments funkcjonują w 57 krajach, w których używa się 46 języków. Z ich usług korzysta ponad 70 procent przedsiębiorstw ujętych w rankingu Fortune 500. Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: www.hoganassessments.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Hogan Assessments
Blake Loepp, 918-978-6475
bloepp@hoganassessments.com

Contacts

Hogan Assessments
Blake Loepp, 918-978-6475
bloepp@hoganassessments.com