FedEx věnuje více než 3,2 miliardy USD na zvýšení platů, prémie, penzijní financování a rozšíření kapitálových investic v USA v návaznosti na přijetí zákona o snížení daní a pracovních místech

Memphis (Tennessee)--()--Společnost FedEx Corporation dnes zveřejnila tři hlavní programy v návaznosti na nedávno přijatý zákon o snížení daní a pracovních místech (Tax Cuts and Jobs Act) v USA:

1) Více než 200 milionů amerických dolarů na zvýšení kompenzací, z nichž asi dvě třetiny půjdou na odměny členů týmů placených hodinově vyplacením letošního ročního zvýšení platů za šest měsíců předem do 1. dubna oproti normálnímu říjnovému datu. Zbytek bude použit na úhradu zvýšení výkonnostních motivačních opatření pro zaměstnance, kteří dostávají normální pravidelný plat.

2) Dobrovolný příspěvek ve výši 1,5 miliardy amerických dolarů na penzijní plán společnosti FedEx, aby bylo zajištěno, že zůstane jedním z nejlépe financovaných penzijních programů v zemi.

3) Investice ve výši 1,5 miliardy amerických dolarů pro výrazný rozvoj centra FedEx Express v Indianapolis v následujících sedmi letech. Depo SuperHub v Memphisu bud rovněž modernizováno a rozšířeno v rámci hlavního programu, jehož detaily budou zveřejněny v průběhu jara.

Společnost FedEx věří, že zákon o snížení daní a pracovních místech (Tax Cuts and Jobs Act) pravděpodobně zvýší HDP a investice ve Spojených státech amerických.

Společnost neučinila v důsledku těchto akcí žádné změny týkající se tržeb za fiskální rok 2018 ani pokynů ke kapitálovým výdajům, které byly vydány 19. prosince 2017.

Informace o společnosti

Společnost FedEx Corp. (burzovní index NYSE: FDX) poskytuje zákazníkům z řad soukromých osob a firem na celém světě široké portfolio služeb v oblasti přepravy, elektronického obchodování a obchodních služeb. Firma má roční obrat 62 miliard amerických dolarů a své služby a aplikace nabízí pod střechou jednotné společné značky FexEx. Společnost FedEx dlouhodobě patří mezi nejobdivovanější a nejdůvěryhodnější zaměstnavatele, které důvěřuje více než 400 tisíc členů týmu. Naši zaměstnanci maximálně dbají na bezpečnost, dodržování těch nejvyšších etických i profesních norem a též na potřeby svých zákazníků a komunit. Další informace o tom, jak společnost FedEx spojuje lidi a možnosti na celém světě, naleznete na internetových stránkách about.fedex.com.

Výhledová prohlášení

Další penzijní příspěvek by měl být věnován ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2018 prostřednictvím dostupných zdrojů financování úvěrů.

Určitá prohlášení v této tiskové zprávě mohou být považována za výhledová prohlášení, jako například prohlášení týkající se vizí vedení společnosti zaměřených na budoucí události a finanční výkony. Tato výhledová prohlášení podléhají rizikům, nejasnostem a dalším faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky mohou zcela lišit od historických zkušeností nebo budoucích výsledků vyjádřených nebo obsažených v těchto výhledových prohlášeních. Možná rizika a nejasnosti zahrnují, mimo jiné, ekonomické podmínky na světových trzích, kde společnost působí, významné uniky dat nebo jiné porušení naší technologické infrastruktury, trvající dopad kybernetického útoku z 27. Června, který postihl divizi TNT Express, naše schopnost úspěšně integrovat podnikání a operace divize FedEx Express a TNT v očekávaném časovém rámci nebo za očekávané náklady, změny v cenách paliv nebo směnných kurzech, naše schopnost přizpůsobit kapacitu kolísajícímu objemu, nové vládní regulace v USA a v mezinárodním měřítku, naše schopnost efektivně provozovat, integrovat a posilovat získané podniky, naše schopnost dosáhnout cílů zvýšení zisku v našem segmentu FedEx Express, právní problémy nebo změny týkající se provozů v majetku divize FedEx Ground a řidičů poskytujících služby v jejím zastoupení, přerušení nebo modifikace služeb v důsledku změn v podnikání společnosti U.S. Postal Service, schopnost financování podle podmínek, které jsou pro nás přijatelné, důsledky teroristických aktivit nebo mezinárodních konfliktů a další faktory, které naleznete v tiskových zprávách společnosti FedEx Corp. a jejích dceřiných společností a hlášeních, které společnost FedEx Corp. předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC). Tato výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, kdy byla učiněna. Společnost nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat ani upravovat tato výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

FedEx Corp.
Patrick Fitzgerald, Tel : 901-818-7300

Contacts

FedEx Corp.
Patrick Fitzgerald, Tel : 901-818-7300