FedEx przeznaczy ponad 3,2 mld USD na podwyżki pensji, premie, plan emerytalny i podniesienie kapitału inwestycyjnego Działanie firmy jest odpowiedzią na uchwalenie amerykańskiej ustawy w sprawie obniżki podatków i zwiększenia zatrudnienia.

MEMPHIS, Tenn.--()--FedEx Corporation ogłosiła dzisiaj trzy główne programy w odpowiedzi na niedawno uchwaloną amerykańską ustawę w sprawie obniżki podatków i zwiększenia zatrudnienia (Tax Cuts and Jobs Act):

1) Przeszło 200 mln dol. zostanie przeznaczone na podwyższenie pensji pracowników, z czego ok. dwie trzecie powędruje do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kwota ta wynika z wypłaty wyższych pensji zaplanowanych na 2018 r. począwszy od kwietnia br. zamiast od zakładanego terminu październikowego. Pozostała część funduszy zostanie przeznaczona na dofinansowanie planów zakładających zwiększenie wydajności pracy, skierowanych do pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

2) Dobrowolny wkład w wysokości 1,5 mld dolarów w plan emerytalny w celu utrzymania jego wiodącej pozycji w kraju.

3) Inwestycja 1,5 mld dolarów na potrzeby znacznej rozbudowy centrum FedEx Express w Indianapolis w ciągu najbliższych siedmiu lat. Ponadto placówka Memphis SuperHub zostanie zmodernizowana i rozbudowana w ramach dużej inwestycji, której szczegóły zostaną ujawnione tej wiosny.

FedEx wierzy, że ustawa w sprawie obniżki podatków i zatrudnienia przyczyni się do wzrostu PKB i poziomu inwestycji w Stanach Zjednoczonych.

Wskutek ww. działań spółka nie wprowadza żadnych zmian do jej wytycznych w zakresie zysków w roku podatkowym 2018 oraz wydatków inwestycyjnych opublikowanych 19 grudnia 2017 r.

Spółka FedEx Corp. (NYSE: FDX) oferuje klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom na całym świecie szeroki zakres usług transportowych, biznesowych oraz handlu elektronicznego. Spółka, której przychody roczne sięgają 62 mld USD, oferuje zintegrowane systemy biznesowe za pośrednictwem wspólnie konkurujących na rynku i zarządzanych pod szanowaną marką FedEx przedsiębiorstw zależnych. Spółka nieprzerwanie zajmuje miejsce wśród najbardziej docenianych i zaufanych pracodawców i inspiruje swój zespół przeszło 400 000 pracowników do całkowitego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa, najwyższych standardów etycznych i zawodowych oraz spełniania potrzeb klientów i całych społeczności. Więcej informacji o tym, jak FedEx łączy ludzi i kreuje nowe możliwości na całym świecie można znaleźć na stronie: about.fedex.com.

Wypowiedzi prognozujące

Przewiduje się, że dodatkowe składki emerytalne zostaną odprowadzone w trzecim kwartale roku podatkowego 2018 za pośrednictwem dostępnych źródeł finansowania dłużnego.

Niektóre wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji prasowej mogą być uznawane za wypowiedzi prognozujące. Są to m.in. wypowiedzi odnoszące się do opinii zarządu w związku z przyszłymi wydarzeniami i wynikami finansowymi. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka, niepewności i innym czynnikom, w następstwie których faktyczne wyniki mogą w sposób istotny odbiegać od danych historycznych lub przyszłych wyników przedstawionych lub zasugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Potencjalne czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. warunki gospodarcze na światowych rynkach, na których prowadzimy działalność, skutki cyberataku wpływającego na działalność TNT Express, naszą zdolność do łączenia działalności FedEx Express i TNT w oczekiwanych ramach czasowych lub po przewidywanym koszcie, zmiany w zakresie cen paliwa i kursów walut, przypadki naruszenia ochrony danych lub zakłócenia działania naszej infrastruktury technologicznej, dalsze skutki cyberataku z 27 lipca wpływające na działalność TNT Express naszą zdolność do dostosowania wydajności do zmian w zakresie liczby zamówień, nowe krajowe przepisy amerykańskie lub międzynarodowe, naszą zdolność do skutecznego prowadzenia działalności, integrowania i wykorzystywania przejętych przedsiębiorstw, zdolność do osiągnięcia założonych celów w zakresie zysków z działalności spółki FedEx Express, zakłócenia lub zmiany w usługach lub działalności poczty amerykańskiej, lub w zakresie jej wyników finansowych, dostępność finansowania na możliwych do przyjęcia przez nas warunkach, wpływ działań terrorystycznych lub konfliktów międzynarodowych oraz inne czynniki omówione w informacjach prasowych FedEx Corp. i jej przedsiębiorstw zależnych oraz dokumentach składanych przez FedEx Corp. do SEC. Wszelkie wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają jedynie stan na dzień, w którym zostały one sformułowane. Nie mamy obowiązku aktualizowania ani korygowania żadnych wypowiedzi prognozujących, niezależnie od pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń i innych czynników.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

FedEx Corp.
Patrick Fitzgerald
tel. 901-818-7300

Contacts

FedEx Corp.
Patrick Fitzgerald
tel. 901-818-7300