LEGO® Education udostępnia szkołom nowy pakiet dydaktyczny LEGO® Education Maker

Przystępując do programu LEGO Education Teacher Award, nauczyciele mają możliwość wypróbowania nowego, bezpłatnego pakietu dydaktycznego LEGO® Education Maker, zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia przestrzeni kreatywności w szkołach oraz wymienić się doświadczeniami z zakresu wykorzystania klocków LEGO podczas zajęć dydaktycznych.

LEGO® Education Launches New Maker Activities for Schools (Photo: Business Wire)

BILLUND, Dania--()--Pakiet dydaktyczny LEGO® Education Maker dla szkół podstawowych i średnich jest od dziś dostępny na całym świecie. Ujęte w nim zadania oparto na legendarnych klockach LEGO, a inspirację przy tworzeniu pakietu czerpano ze swobodnej kreatywności opartej na zabawie. Nowy, bezpłatny pakiet LEGO Education Maker obejmuje stymulujące wyzwania odpowiednie dla wszystkich uczniów na poszczególnych szczeblach edukacyjnych. W jego skład wchodzą takie rozwiązania jak LEGO Education STEAM Park, LEGO Education Simple Machines, LEGO Education WeDo 2.0, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 oraz LEGO Education Simple and Powered Machines.

Nowy pakiet dydaktyczny LEGO Education Maker to niekończące się możliwości edukacyjne dla uczniów w każdym wieku

Zadania ujęte w pakiecie LEGO Education Maker stawiają nauczyciela w roli mediatora, który ułatwia uczniom realizowanie elastycznych wyzwań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów przypominających te, które napotykają oni w prawdziwym życiu. Uczniowie tworzą zespoły w celu identyfikowania problemów, zbierania pomysłów w trakcie „burz mózgów” oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Część zadań w pakiecie LEGO Education Maker wykorzystuje łatwe w programowaniu silniki i czujniki, które umożliwiają rozwijanie niezbędnych w XXI wieku umiejętności, promując przy tym pracę w grupach, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów oraz umiejętności komunikacyjne.

Już dziś możesz odkryć nowy pakiet dydaktyczny LEGO Education Maker, wraz ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia kreatywnej przestrzeni, wchodząc na stronę www.LEGOeducation.com/maker.

Coroczna edycja LEGO Education Teacher Award promująca ideę innowacyjnego nauczania i tworzenia na całym świecie

Zapraszamy dziś nauczycieli z całego świata do udziału w tegorocznej edycji LEGO Education Teacher Award — ogólnoświatowego programu, którego celem jest promowanie innowacyjnego nauczania przedmiotów przyrodniczych, technicznych i ścisłych (STEM). W tegorocznej edycji zachęcamy nauczycieli szkół podstawowych i średnich do dzielenia się swoimi doświadczeniami z zakresu wykorzystania klocków LEGO podczas zajęć.

Ubiegłoroczna edycja LEGO Education Teacher Award okazała się wielkim sukcesem. W jej ramach zwycięzcy z całego świata wzięli udział w Sympozjum LEGO Education 2017 w Billund (Dania), podczas którego mogli przedstawić swoje innowacyjne praktyki i podzielić się nimi z innymi nauczycielami o podobnym podejściu do pracy dydaktycznej. Nowa edycja programu umożliwi nam znalezienie kolejnej grupy utalentowanych nauczycieli oddanych swojej pracy.

Tegoroczni laureaci będą mieć możliwość zaprezentowania swoich prac na Sympozjum LEGO Education 2018, które odbędzie się w dniach 5–7 czerwca 2018 r. w Bostonie (USA) i zostanie zorganizowane we współpracy z Tufts University.

Nauczyciele z całego świata mogą przystąpić do bieżącej edycji LEGO Education Teacher Award tutaj.

LEGO Education

LEGO Education to seria produktów umożliwiających uczenie się poprzez zabawę. Obejmuje ona rozwiązania edukacyjne bazujące na klockach LEGO, materiały odpowiadające programom nauczania oraz fizyczne i cyfrowe pomoce dydaktyczne. Nasze rozwiązania są skierowane do wszystkich uczniów i pomagają im w nauce, zachęcając do aktywności, uczenia się w grupach, zdobywania umiejętności przydatnych w przyszłości oraz budowania pozytywnego nastawienia do nauki.

LEGO oraz logo LEGO są znakami towarowymi Grupy LEGO. ©2018 The LEGO Group.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

Oficjalną i obowiązującą wersją niniejszego ogłoszenia jest tekst oryginalny napisany w języku źródłowym. Tłumaczenie ma wyłącznie charakter informacyjny i zostało sporządzone w celu ułatwienia zrozumienia tego ogłoszenia. Tekst tłumaczenia należy interpretować w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

komunikacja globalna LEGO Education
Kari Sherrodd, +1 860-835-6510
kari.sherrodd@LEGO.com

Contacts

komunikacja globalna LEGO Education
Kari Sherrodd, +1 860-835-6510
kari.sherrodd@LEGO.com