ASIT biotech kondigt de resultaten aan van zijn Fase I/II follow-upstudie met hdm-ASIT+™ tegen huisstofmijtallergie

  • Er werd geen verbetering op lange termijn aangetoond in een follow-upstudie van de initiële Fase I/II-studie met hdm-ASIT+™ in een deelgroep van 19 (placebo = 5, behandeld = 14) van de 36 patiënten die aanvankelijk werden gerandomiseerd;
  • Drie nieuwe hdm-ASIT+™-productprototypes worden deze week opgestuurd naar het Imperial College te Londen om een nieuw kandidaat-geneesmiddel te selecteren met een immunogeniciteitsprofiel dat equivalent is aan dat van gp-ASIT+™, het toonaangevende product van ASIT biotech in ontwikkeling tegen graspollenrhinitis.

BRUSSEL--()--Koersgevoelige Informatie:

ASIT biotech (Paris:ASIT) (BSE:ASIT) (Euronext: ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling en de toekomstige commercialisering van baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, heeft de resultaten gepubliceerd van een follow-upstudie met hdm-ASIT+™ in de behandeling van huisstofmijtallergie.

In het Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden, Duitsland, werd een follow-upstudie van de Fase I/II-studie met hdm-ASIT+™ uitgevoerd. Van de 36 initieel gerandomiseerde patiënten (9 placebo's en 27 actief behandeld) ondergingen 5 placebopatiënten en 14 behandelde patiënten 8 maanden na het einde van de behandeling één bijkomend doktersbezoek. Het doel was een potentiële verbetering op lange termijn te evalueren op de uitkomst van een conjunctivale provocatietest, evenals het bepalen van de bloedconcentratie aan specifieke antilichamen gericht tegen huisstofmijtallergeen (IgG, IgG4, IgE en blokkerende antilichamen). Uit deze follow-upstudie kon geen langetermijnsverbetering van deze parameters worden vastgesteld.

Ondertussen werden reeds 3 nieuwe productprototypes tegen huisstofmijtallergie ontworpen op basis van het ASIT+™-technologieplatform. Deze zullen deze week naar het Imperial College te Londen worden opgestuurd voor ex-vivotests op de bloedcellen van allergische patiënten in het kader van een programma voor rationeel geneesmiddelenontwerp dat loopt in nauwe samenwerking met dr. M. Shamji, wetenschappelijk adviseur bij ASIT biotech en hoofddocent aan het Imperial College te Londen. Doel is om uit deze tests een nieuw kandidaat-product te selecteren met een immunogeniciteitsprofiel dat equivalent is aan dat van hdm-ASIT+™, het toonaangevende product van ASIT biotech in ontwikkeling tegen graspollenrhinitis.

De volgende klinische studie met hdm-ASIT+™ wordt uitgesteld tot er een hdm-ASIT+™-kandidaat-product beschikbaar is. Er wordt verwacht dat die tegen H1 2018 zal kunnen worden geselecteerd op basis van de resultaten van de ex-vivotests, zodat dat de volgende klinische studie met hdm-ASIT+™ van start zou kunnen gaan in 2019.

***

Over hdm-ASIT+™
Het kandidaat-product hdm-ASIT+™ voor de behandeling van huisstofmijtallergie is een mix van natuurlijke allergeenfragmenten die worden verkregen uit een specifiek gezuiverd proteïne-extract van mijten (dermatophagoides pteronyssinus). In tegenstelling tot synthetische peptiden, bevatten natuurlijke peptiden (70% van de fragmenten heeft een moleculair gewicht tussen 1000 < MW < 10 000) een breed gamma epitopen die het immuunsysteem stimuleren met een optimale complexiteit.
De behandelingsduur is korter dan deze van de huidige producten op de markt. Dit is een groot competitief voordeel om de aanvaarding en de naleving van de behandeling door de patiënten te verbeteren. Bovendien bestaat de toediening uit twee opeenvolgende injecties met een halve dosis in elke arm tijdens éénzelfde doktersbezoek. Dit is een vooruitstrevende oplossing die het mogelijk maakt de volledige dosis die nodig is voor het therapeutische effect sneller en veiliger toe te dienen. Tot slot wordt het kandidaat-product voorgeschreven zonder adjuvansen, wat de veiligheid ervan op lange termijn verbetert door de lokale en algemene reactogeniciteit te verminderen, alsook de frequentie van ongewenste effecten. Deze eigenschap is nog een bijkomend voordeel voor markten die minder open staan voor voorschriften met adjuvansen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Over ASIT biotech
ASIT biotech is een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in het klinisch onderzoek naar en de ontwikkeling en de toekomstige commercialisering van een gamma van baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij zijn innovatieve ASIT+™-technologieplatform is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-productkandidaten die bestaan uit een unieke combinatie van uiterst gezuiverde natuurlijke allergeenfragmenten met een optimale granulometrische selectie. Deze innovatie resulteert in een korte behandeling die er volgens de verwachtingen toe zal leiden dat patiënten de behandeling strikter zullen opvolgen, waardoor de praktische efficiëntie zal verbeteren. De productenpijplijn van ASIT biotech omvat twee nieuwe ASIT+™-productkandidaten voor de behandeling van respiratoire allergie met de hoogste prevalentie (d.w.z. graspollen: gp-ASIT+™ en huisstofmijt: hdm-ASIT+™), die de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk zouden kunnen doen groeien. De onderneming is van mening dat haar innovatieve ASIT+™-platform flexibel is en kan worden toegepast op een scala van allergieën.

ASIT biotech heeft 22 personeelsleden in dienst, die werken in zijn hoofdkwartier in Brussel en een laboratorium in Luik, beide in België.

Meer informatie vindt u op: www.asitbiotech.com.

Verklaringen over de toekomst

Alle verklaringen in dit bericht die geen betrekking hebben op historische feiten en gebeurtenissen zijn “verklaringen over de toekomst”. In bepaalde gevallen kunnen deze verklaringen over de toekomst worden herkend aan het gebruik van terminologie die naar de toekomst verwijst, zoals de woorden “gelooft,” “raamt,” “anticipeert,” “verwacht,” “heeft de intentie,” “kan”, “zal”, “plat”, “blijft”, “lopend”, “potentieel”, “voorspelt”, “projecteert”, “beoogt”, “tracht” of “zou moeten” of voor elk daarvan de negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of aan besprekingen van strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Verklaringen over de toekomst omvatten verklaringen met betrekking tot de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van de onderneming. Door hun aard gaan verklaringen over de toekomst gepaard met bekende en onbekende risico's en onzekerheden, omdat zij betrekking hebben op gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die zich al dan niet kunnen voordoen in de toekomst. Verklaringen over de toekomst vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Gezien die risico's en onzekerheden mag u verklaringen over de toekomst niet beschouwen als een voorspelling van concrete resultaten. Alle verklaringen over de toekomst worden enkel gedaan op de datum van deze mededeling en onverminderd de verplichtingen van de onderneming volgens de geldende wetgeving in verband met de onthulling en lopende informatie, heeft de vennootschap niet de intentie en aanvaardt ze geen verplichting om de verklaringen over de toekomst in deze mededeling te actualiseren.

Belangrijke juridische kennisgeving

Deze mededeling vormt geen (onderdeel van) een aanbod of uitnodiging voor de verkoop of uitgifte, of een verzoek voor het aanbieden van de aankoop van of inschrijving op aandelen van ASIT biotech NV (de “onderneming” en de “aandelen”). Iedere aankoop van, inschrijving op of aanvraag van aandelen die worden uitgegeven in verband met het beoogde aanbod mag enkel plaatsvinden op basis van informatie in het prospectus en de supplementen daarbij, naargelang het geval. Deze mededeling vormt geen prospectus en de informatie hierin is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet noodzakelijk volledig. Beleggers mogen enkel inschrijven op aandelen op basis van de informatie in het prospectus dat de vennootschap verwacht te zullen publiceren na goedkeuring ervan door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en die verkrijgbaar is bij het hoofdkantoor van de onderneming en op www.asitbiotech.com

Deze mededeling mag niet worden verspreid, direct noch indirect, in of naar de Verenigde Staten of aan een Amerikaanse persoon volgens de betekenis van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”). De aandelen werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behoudens conform een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De onderneming heeft geen enkel onderdeel van het beoogde aanbod van aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten en heeft daar ook niet de intentie toe, noch heeft ze de intentie aandelen aan te bieden voor publieke verkoop in de Verenigde Staten.

Deze mededeling en de informatie in dit document zijn niet bedoeld voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of elk rechtsgebied waar dat een schending van de relevante wetten van dat rechtsgebied zou inhouden.

De onderneming is verantwoordelijk voor de informatie in dit persbericht.

Contacts

ASIT biotech
Thierry Legon, CEO
Tel. +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com
of
Media- en beleggersrelaties - Frankrijk
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Tel.: +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Mediarelaties - België
Laure-Eve Monfort
Tel.: +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be

Contacts

ASIT biotech
Thierry Legon, CEO
Tel. +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com
of
Media- en beleggersrelaties - Frankrijk
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Tel.: +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Mediarelaties - België
Laure-Eve Monfort
Tel.: +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be