Onderzoek naar Masimo PVi® als onderdeel van gerichte hydratatie bij laparoscopische bariatrische chirurgie

NEUCHATEL, Zwitserland--()--Masimo (NASDAQ: MASI) presenteert vandaag de resultaten van een onlangs gepubliceerd onderzoek naar Masimo PVi®. Wetenschappers van de Universiteit Firat onderzochten de werking van Masimo PVi®, een non-invasieve doorlopende meting van dynamische veranderingen in de perfusie-index tijdens ademhalingscycli, als basis van gerichte hydratatie (Goal-Directed Fluid Therapy, GDFT) gedurende laparoscopische bariatrische chirurgie bij patiënten aan beademingsapparatuur.

Dr. Demirel en collega’s wilden met het onderzoek nagaan of GDFT met behulp van PVi bij een laparoscopische Roux-en-Y-maagomleiding voor morbide obese patiënten resulteert in verminderd gebruik van intraveneuze vloeistof, zonder dat de resultaten in het geding komen. Ze wierven zestig patiënten, willekeurig onderverdeeld in een controlegroep en een GDFT-groep. De controlegroep kreeg hydratatie volgens de standaardtherapie, waarbij de gemiddelde arteriële druk en centraal-veneuze druk via een centraal-veneus katheter werden gemeten als indicatie van de respons in de vloeistofwaarden. Het hydratatievermogen bij de GDFT-groep werd gemonitord met behulp van het GDFT-protocol op basis van PVi als een non-invasieve, dynamische indicator van de reactiviteit van vloeistofwaarden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Masimo
Evan Lamb
949-396-3376
elamb@masimo.com

Contacts

Masimo
Evan Lamb
949-396-3376
elamb@masimo.com