A Dole Food Company, Inc. bejelentette, hogy 2025-ben lejáró elsőbbségi fedezett kötvényeinek 7,25%-ára vonatkozó módosítási engedély iránti kérelmére megkapta a szükséges jóváhagyásokat, és a kérelem érvényessége lejárt

Westlake Village, California állam, USA--()--A Dole Food Company, Inc. (a továbbiakban "Dole") ma bejelentette, hogy megkapta a szükséges jóváhagyásokat (a továbbiakban "Szükséges jóváhagyások") az általa korábban bejelentett módosítási engedély iránti kérelemre (a továbbiakban "Módosítási engedély iránti kérelem"), amely a 2017. április 6-i keltű, a Dole, a kezesek és a Wilmington Trust, National Association, mint letéteményes (a továbbiakban "Letéteményes") közt létrejött, a Dole 2025-ben lejáró elsőbbségi fedezett kötvényeinek 7,25%-ára (a továbbiakban "Kötvények") vonatkozó kötvényvásárlási megállapodás (a továbbiakban "Megállapodás") bizonyos módosításait illető engedélyt beszerzését szolgálta a cég Kötvényeseitől a 2017. június 26-i keltű Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatban (a továbbiakban "Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozat") rögzített feltételekkel, az ott meghatározott előírások teljesülésének függvényében.

A módosítási engedély iránti kérelem érvényessége New York City idő szerint 2017. július 6-án du. 5:00-kor (a továbbiakban "Lejárati időpont") lejárt. A Lejárati időpontot megelőzően a (Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatban meghatározottak szerinti) érvényes jóváhagyást adó (és azt vissza nem vonó) minden egyes Kötvénybirtokosnak a (Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatban meghatározott) Jóváhagyási díj kerül kifizetésre a Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatban a "The Consent Solicitation-Conditions to the Acceptance of Consents by Us and Payment of Consent Fee" (A Módosítási engedély iránti kérelem-A Jóváhagyások általunk való elfogadásának és a Jóváhagyási díj megfizetésének feltételei) cím alatt leírt feltételek (ideértve, de nem kizárólag, egy meghatározott összeg befolyását eredményező [ún. "qualified"] IPO (első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátás) [ahogyan az a Megállapodásban meghatározásra került] végrehajtására vonatkozó feltételeket is) teljesülése, illetve az azok teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesülés esetén.

A Dole egy kiegészítő megállapodás (a továbbiakban "Első kiegészítő megállapodás") megkötését javasolja, amelynek célja a Módosítások hatályba léptetése. Az Első kiegészítő megállapodás minden Kötvénytulajdonosra nézve kötelező érvényű, továbbá kötelező érvényű azokra nézve is, akikre a Kötvénytulajdonosok a Kötvényeiket átruházták, valamint azokra a Kötvénytulajdonosokra, akik nem hagyták jóvá a Módosítási engedély iránti kérelmet.

A Módosítási engedély iránti kérelemmel kapcsolatosan ügynökként a Morgan Stanley & Co. LLC működik közre. A Módosítási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos kérdések a Morgan Stanley & Co. LLC Kötelezettségkezelő csoportjának (Liability Management Group) tehetők fel a (800) 624-1808 (díjmentesen hívható) vagy a (212) 761-1057 telefonszámon. A kérelemmel kapcsolatos tájékoztatási és szavazatszámlálási feladatokat a Global Bondholder Services Corporation végzi. A jóváhagyások megadásával vagy a Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozat további példányainak beszerzésével kapcsolatban segítség a tájékoztatási ügynöktől a (866) 470-3900 (díjmentesen hívható), a (212) 430-3774 (bankok és brókerek) ("r" beszélgetés) telefonszámon, illetve e-mail üzenetben kérhető a következő linkre kattintva: contact@gbsc-usa.com.

Ez a bejelentés nem tekintendő semmiféle értékpapír megvásárlására vonatkozó ajánlatnak, illetve ajánlatkérésnek. A Módosítási engedély iránti kérelem kizárólag a Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozat révén kerül kiadásra, és arra nézve az abban foglalt feltételek érvényesek.

A jelen sajtóközleményben az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) szerinti, ún. "előremutató állítások" találhatók, amelyek különféle kockázatokat és bizonytalansági tényezőket hordoznak magukban. Az előremutató állítások, amelyek a vezetőség jelenlegi várakozásain alapulnak, általában olyan kifejezések alapján azonosíthatók, mint például "lehet", "fogunk", "várhatóan", "úgy hisszük", "szándékozunk", "előre láthatóan" és hasonló kifejezések. A potenciális kockázatok és bizonytalansági tényezők közé, amelyek következtében a tényleges eredmények nagy mértékben eltérhetnek az ezekben az állításokban kifejezett vagy vélelmezett eredményektől, a következők tartoznak: az időjárással kapcsolatos események, az ágazat részéről a volumennel kapcsolatosan gyakorolt nyomásra adott piaci reakciók, termék- és nyersanyag-ellátás és -árazás, változások a kamatlábakban és a devizaátváltási árfolyamokban, gazdasági válságok, a fejlődő országokban érvényesülő biztonsági kockázatok, nemzetközi konfliktusok, valamint kvóták, vámok meghatározása és egyéb kormányzati intézkedések. A Dole pénzügyi eredményeit esetleg befolyásoló tényezőkre vonatkozó további információk a Módosítási engedély iránti kérelemben és az annak részét képező dokumentumokban találhatók.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

Contacts

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647