Společnost Dole Food Company, Inc. oznámila, že do vypršení předepsané doby získala nezbytné souhlasy ohledně vydání zajištěných dluhopisů s úrokem 7,25%, splatných v roce 2025

WESTLAKE VILLAGE (Kalifornie)--()--Dole Food Company, Inc. (dále jen "Dole") dnes oznámila, že obdržela potřebné souhlasy (dále jen "souhlasy") o které již formou příslušných žádostí, své akcionáře požádala a které se týkaly změn (dále jen "změny") kolem vydávání dluhopisů ze dne 6. dubna 2017. Tyto dluhopisy vydala společnost Dole, jako ručitel, spolu s národní asociací Wilmington Trust, která vykonává funkci správce (dále jen "správce") dluhopisů úročených 7,25%, splatných do roku 2025. Schvalované změny se týkají změny podmínek uvedených v Prohlášení o udělení souhlasu ze dne 26. června 2017 (dále jen "prohlášení o udělení souhlasu").

Doba platnosti Prohlášení o udělení souhlasu vypršela 6. července 2017, v 17:00 newyorského času (dále jen "vypršení doby platnosti prohlášení o udělení souhlasu"). Odměna za udělení souhlasu (ve smyslu definovaném v prohlášení o udělení souhlasu) bude vyplacena těm držitelům dluhopisů, kteří svůj souhlas (ve smyslu definovaném v prohlášení o udělení souhlasu) doručili a neodvolali, a to poté co budou splněny odvolací podmínky a lhůty uvedené v prohlášení o udělení souhlasu v článku "Udělení souhlasu - podmínky pro schválení souhlasu a výplata odměny za udělení souhlasu", včetně všech podmínek pro úpis cenných papírů (IPO), tak jak je definováno ve smlouvě o vydání dluhopisů.

Společnost Dole navrhuje provedení dalších dodatečných změn tohoto dluhového instrumentu formou dodatků (dále jen "první doplňkové dluhové instrumenty"). První doplňkové dluhové instrumenty zavazují všechny držitele dluhopisů a jejich nabyvatele, včetně těch, kteří nedoručili svůj souhlas.

Agenturou odpovědnou za získávání souhlasů pro shora uvedené účely je firma Morgan Stanley & Co. LLC. Otázky týkající se udělování souhlasů adresujte přímo na společnost Morgan Stanley & Co. LLC, K rukám: Skupina pro správu závazků (Liability Management Group), telefon (800) 624-1808 (bezplatná linka) nebo (212) 761-1057.

Společnost Global Bondholder Services je pro účely tohoto úpisu cenných papírů správcem informací. S požadavky o další kopie žádosti o udělení souhlasu se obracejte na správce informací, a to telefonicky na číslech (866) 470-3900 (bezplatná linka), (212) 430-3774 (banky a zprostředkovatelé) nebo e-mailem na contact@gbsc-usa.com.

Toto oznámení není nabídkou k nákupu nebo žádostí o nabídku na nákup cenných papírů. Proces získávání souhlasů je prováděn výlučně v souladu s ustanovením prohlášení o udělení souhlasu a podléhá příslušným podmínkám a ustanovením.

Tato tisková zpráva obsahuje "výhledová prohlášení" ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Výhledová prohlášení podléhají četným rizikům a nejistotám. Výhledová prohlášení, která jsou založena na současných očekáváních vedení, jsou obecně identifikovatelná použitím výrazů jako "může," "bude," "očekává," "věří," "zamýšlí", "předpokládá" a podobné výrazy. Případná rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od těch, které jsou zde uvedeny, zahrnují, mimo jiné: povětrnostní vlivy, reakce trhu na situaci v průmyslu, ceny a dodávky produktů a surovin, dodávky energií a jejich ceny, změny úrokových měn a směnných kurzů, ekonomické krize, bezpečnostní rizika v rozvojových zemích, mezinárodní konflikty a kvóty, tarify a další opatření vlád a států. Další informace o faktorech, které by mohly ovlivnit finanční výsledky společnosti Dole, jsou uvedeny v prohlášení o udělení souhlasu a souvisejících dokumentech.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

Contacts

Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647