Přerušení fungování služby TNT Express

Všechny ostatní služby firmy FedEx fungují normálně

Memphis (Tennessee)--()--Společnost FedEx Corporation (index NYSE: FDX) dnes oznámila, že celosvětový provoz její sesterské společnosti TNT Express byl podstatně narušen útokem viru, který napadl informační systémy společnosti. Přestože došlo k přerušení provozu služeb a také komunikačních systémů firmy TNT Express, nedošlo k úniku dat. Provoz všech ostatních sesterských společností firmy FedEx nebyl narušen a služby byly poskytovány za normálních podmínek.

Společnost TNT Express podniká nápravná opatření, aby bylo možné služby obnovit co možná nejrychleji. Služby TNT Express doma i v zahraničí jsou nyní do velké míry v provozu, ale fungují ve zpomaleném režimu. V současné době také dochází ke zpoždění služeb TNT Express v mezikontinentálním režimu. Nabízíme kompletní sadu služeb společnosti FedEx Express jako alternativu.

Budeme pravidelně informovat o dostupnosti našich služeb spolu s tím, jak budou postupně obnovovány. Zákazníci, kteří potřebují aktuální informace o dostupnosti služeb, nechť prosím kontaktují telefonicky linku zákaznické podpory firmy TNT Express nebo navštíví naše webové stránky na tnt.com.

V současné době nejsme schopni vyčíslit finanční dopady přerušení služeb, ale škody mohou dosáhnout podstatné výše.

O společnosti FedEx

FedEx Corp. (index NYSE: FDX) poskytuje zákazníkům z řad soukromých osob i firem na celém světě široké portfolio služeb v oblasti přepravy, elektronického obchodování a obchodních služeb. Firma má roční obrat 60 miliard dolarů a své služby a aplikace nabízí pod střechou jednotné společné značky FexEx. Společnost FedEx dlouhodobě patří mezi nejobdivovanější a nejdůvěryhodnější zaměstnavatele, které důvěřuje více než 400 tisíc členů týmu. Naši zaměstnanci maximálně dbají na bezpečnost, dodržování těch nejvyšších etických i profesních norem a též na potřeby svých zákazníků a komunit. Více informací o tom, jak společnost FedEx propojuje lidi s příležitostmi a možnostmi po celém světě najdete na webových stránkách about.fedex.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

FedEx
Vztah s médii:
Patrick Fitzgerald, 901-818-7300

Contacts

FedEx
Vztah s médii:
Patrick Fitzgerald, 901-818-7300