Utrudnienia w działalności TNT Express

Wszystkie pozostałe usługi FedEx funkcjonują normalnie.

MEMPHIS, Tennessee--()--Spółka FedEx Corporation (NYSE: FDX) ogłosiła dzisiaj, że doszło do istotnego zakłócenia światowej działalności jej przedsiębiorstwa zależnego, TNT Express, z powodu przeniknięcia wirusa komputerowego do jej systemów informatycznych. Pomimo utrudnień w działalności i komunikacji TNT Express, nie pojawiły się informacje o żadnych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych. Działalność wszystkich pozostałych przedsiębiorstw FedEx pozostaje niezakłócona, a usługi świadczone są w normalnym trybie i na zwykłych warunkach.

W trybie natychmiastowym podjęto środki zaradcze i uruchomiono plany awaryjne. Usługi krajowych i regionalnych sieci TNT Express są w większości dostępne, chociaż ich realizacja została spowolniona. Obecnie opóźnienia występują również w usługach interkontynentalnych firmy. Jednocześnie oferujemy naszym klientom kompletną ofertę alternatywnych usług FedEx Express.

Aktualne informacje na temat dostępności usług będą przekazywane okresowo w miarę przywracania działania systemów. Klienci, którzy chcą uzyskać bieżące informacje na temat dostępności usług mogą skontaktować się z obsługą klienta TNT Express telefonicznie lub odwiedzić stronę internetową tnt.com.

W obecnej chwili nie jesteśmy w stanie oszacować strat finansowych wynikających z zakłóceń w świadczeniu usług, mogą one jednak być znaczące.

FedEx

FedEx Corp. (NYSE: FDX) zapewnia klientom indywidualnym i firmom na całym świecie szeroki zakres usług transportowych, biznesowych oraz handlu elektronicznego. Spółka, której przychody roczne sięgają 60 mld USD, oferuje zintegrowane systemy biznesowe za pośrednictwem wspólnie konkurujących na rynku i zarządzanych pod marką FedEx przedsiębiorstw zależnych. Spółka nieprzerwanie zajmuje miejsce wśród najbardziej docenianych i zaufanych pracodawców i inspiruje swój zespół przeszło 400 000 pracowników do całkowitego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa, najwyższych standardów etycznych i zawodowych oraz spełniania potrzeb klientów i całych społeczności. Więcej informacji o tym, jak FedEx łączy ludzi i kreuje nowe możliwości na całym świecie można znaleźć na stronie about.fedex.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

FedEx
Patrick Fitzgerald
tel. 901-818-7300

Contacts

FedEx
Patrick Fitzgerald
tel. 901-818-7300