Společnost Bionext představuje Biosight: online platformu, která revolučním způsobem změní farmaceutický výzkum

Tato platforma pomáhá firmám urychlit vývoj nových léčiv díky snížení četnosti výskytu chyb při klinickém testování

ŠTRASBURK, Francie--()--Bionext, společnost zabývající se bioinformatikou, dnes oznámila spuštění online bio simulační platformy BioSight, která umožňuje rychlejší a spolehlivější zachycení možných nežádoucích účinků humánních léčiv při klinických studiích. Platforma BioSight, která je výsledkem patnáctiletého výzkumu v oblasti molekulární biologie, využívá patentovaný algoritmus, který umí předvídat všechny potenciální biologické cíle, které mohou interagovat s konkrétními léčivy. Platforma BioSight je k dispozici jako cloudová softwarová služba typu Saas (Software as a Service) nebo jí lze nainstalovat přímo u zákazníka. Za rozumnou cenu a během několika hodin tak firmy zabývající se farmaceutickým a biomedicínským výzkumem získají nástroj, který jim umožní lépe navrhovat konkrétní léčivé přípravky, snížit četnost neúspěšného testování léčiv v klinických hodnoceních a optimalizovat tak návratnost vložených investic.

3,975 miliardy dolarů na léčivo

To jsou průměrné náklady, které farmaceutické firmy vynakládají na výzkum a vývoj každého jednotlivého nového léčiva, než se dostane na světový trh (1). Podle organizace LEEM se jenom 10 z celkového počtu 10 tisíc zkoumaných cílových molekul dostane do fáze patentového řízení a jenom 1 z nich se přitom dostane do prodeje jako součást nového léčivého přípravku. Procento neúspěchu při zkoumání nových léčivých přípravků je velmi vysoké a k zastavení investic do dalšího výzkumu dochází až v pozdějších fázích klinických hodnocení, kdy se nežádoucí účinky potenciálních nových léčiv s největší pravděpodobností objeví. A každý takový neúspěch běžně stojí stovky miliónů dolarů.

Odhady také říkají, že zhruba 85% neúspěchů při zkoumání nových léčiv je způsobeno biologickými důvody, které souvisí s účinností přípravků nebo jejich toxicitou vyvolanou interakcemi mezi léčivem a jinými buňkami v organizmu než jsou ty, pro které se příslušný lék vyvíjí.

Digitální technologie pro urychlení výzkumu nových léčiv

Společnost Bionext se prostřednictvím své platformy BioSight snaží úplně změnit stávající proces vývoje a výroby nových léčiv, a to vše díky novým digitálním technologiím. Cíl: snížit náklady na výzkum léčivých přípravků tím, že dáme tisícům malých firem, laboratoří a vědeckých pracovníků přístup k technologiím, ke kterým se dříve nemohli dostat.

Za účelem urychlení vývoje platformy BioSight a také z důvodu posílení naší pozice na trhu bio informatiky společnost Bionext doufá, že během následujících 18 měsíců se jí podaří získat financování ve výši více než 5 miliónů Euro.

(1) Kolik stojí farmaceutické inovace? Forbes, 2013

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Yucatan, partner společnosti Bionext
Caroline Prince
+33-1-53-63-27-35
bionext@yucatan.fr

Contacts

Yucatan, partner společnosti Bionext
Caroline Prince
+33-1-53-63-27-35
bionext@yucatan.fr